Apie Nacionalinę biblioteką

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įkurta 1919 m. Tai pagrindinė šalies viešo naudojimo mokslinė biblioteka, atliekanti taip pat ir parlamentinės bibliotekos funkcijas.

Kartu Nacionalinė biblioteka yra:

 • valstybinė universali lietuviškų, lituanistinių ir užsienio dokumentų saugykla,
 • nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas,
 • nacionalinės bibliografijos, lituanistinių leidinių valstybinio registravimo centras,
 • Lietuvoje publikuotų dokumentų statistinės apskaitos centras,
 • tarptautinių standartinių numerių suteikimo ir registracijos centras,
 • socialinių ir humanitarinių mokslų, politikos, ekonomikos ir kultūros informacijos centras,
 • šalies bibliotekų tiriamosios ir metodinės veiklos koordinavimo centras,
 • Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) centras,
 • depozitinė Europos Sąjungos, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Pasaulio prekybos organizacijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros biblioteka.

Nacionalinė biblioteka atvira visiems Lietuvos ir užsienio piliečiams be jokių apribojimų. Pirmenybė teikiama mokslo, studijų, informacijos, kultūros ir pažintinių poreikių tenkinimui.

2015 metais:

 • Nacionalinės bibliotekos fondas – 6,55 mln. fizinių vienetų, 1,78 mln. pavadinimų.
 • Registruotų vartotojų – 9,1 tūkst.
 • Lankytojų – 98,2 tūkst.
 • Išduota 0,85 mln. dokumentų.

Nacionalinė biblioteka suteikia galimybę naudotis knygų, periodinių, serialinių ir informacinių leidinių, rankraščių, mikroformų, vaizdo ir garso dokumentų, senų ir retų spaudinių, kompaktinių diskų, Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bei tarptautinių organizacijų dokumentų fondais, lokaliomis ir nutolusiomis duomenų bazėmis, tradiciniais ir kompiuteriniais katalogais, internetu. Lankytojų dėmesiui nuolat atnaujinamos parodos, rengiami susitikimai, organizuojamos konferencijos, kiti renginiai. Nauji skaitytojai apmokomi naudotis biblioteka. Kvalifikuotą informaciją ir konsultacijas teikia bibliotekos specialistai. Informacija teikiama žodžiu, raštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu.

Bibliotekoje dirba 468 darbuotojai, iš jų – 356 profesionalūs bibliotekininkai (2015 m. gruodžio 31 d. duomenys).

Metinės veiklos ataskaitos (skaityti ›)

Balandis
P A T K Pn Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Parodos

2017 m. balandžio 24 d. – gegužės 5 d.
Latvijos tautinio kostiumo paroda „Atrask Latviją“
2017 m. balandžio 11 d. – gegužės 19 d.
Paroda „Aldona Gustas. Moterys su burnomis“
2017 m. balandžio 9 d. – gegužės 6 d.
Paroda „Kabantieji sodai“
2017 m. balandžio 1 d. – balandžio 30 d.
Tapybos ant vandens vaikų piešinių paroda