Telefonas Klaustukas Sitemap

Biblioteka vaikams ir jaunimui

Kultūros paso edukacijos Nacionalinėje bibliotekoje

Kultūros paso programos edukacijos Nacionalinėje bibliotekoje.

Kūrybinės dirbtuvės „Tapyba ant akmenukų“

Tapyba ant akmenukų yra susikaupimo ir kūrybiškumo reikalaujantis, smulkiąją motoriką lavinantis užsiėmimas. Edukacijos tikslas – panaudojant tapybos techniką, įvairiais motyvais dekoruoti pasirinktą akmenuką, išmokti perteikti savo idėją nedideliame plote. Renginio pradžioje trumpai supažindinama su būsima veikla, parodoma pavyzdžių ir pasakojama apie tapybą bei pagrindinius dekoravimo principus. Vėliau mokiniai akriliniais dažais tapo ant pasirinktų akmenukų. Dirbtuvių pabaigoje su darbo grupe aptariama, kaip sekėsi, ką buvo norima pavaizduoti ir kaip pavyko tai įgyvendinti.

Dalyvių amžius – 2-5 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – dėl karantino apribojimų dalyvių skaičius derinamas individualiai registracijos metu.

Trukmė – 1 val.

Kaina – 2 eur mokiniui

Daugiau informacijos ir registracija

 

Ekslibriso dirbtuvės

Kūrybinėse dirbtuvėse moksleivius siekiama supažindinti su ekslibrisu, pagrindinėmis grafikos technikomis ir panaudoti jas praktiškai. Renginyje pirmiausia pasakojama ekslibriso istorija, apžvelgiami jo stiliai ir vystymosi kryptys, pristatomos pagrindinės grafikos technikos. Vėliau mokiniai, panaudodami vieną iš grafikos atlikimo technikų – linoraižinį, kuria savo asmeninį ekslibrisą, kurį gali pasiimti su savimi.

Dalyvių amžius – 7-11 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – dėl karantino apribojimų dalyvių skaičius derinamas individualiai registracijos metu.

Trukmė – 1,5 val.

Kaina – 3 eur mokiniui

Daugiau informacijos ir registracija

 

Audiovizualinė komunikacija: tekstas ir vaizdas

Edukacija „Audiovizualinė komunikacija: tekstas ir žodis“, skirta gimnazistams, sujungia literatūrą ir kiną. Jos dalyviai bus susipažindinami su kino kūrimo ypatumais, įvairių kino kūrėjų (scenaristo, režisieriaus, operatoriaus, garso režisieriaus, dailininko ir kt.) darbo specifika. Taip pat, pasitelkdami menines ir technines priemones, išmoks vizualizuoti literatūros kūrinius, susipažins su kino gamybos sritimi ir galės pritaikyti savo įgūdžius kasdieniame gyvenime ir rinkdamiesi profesiją.

Dalyvių amžius – 9-11 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – dėl karantino apribojimų dalyvių skaičius derinamas individualiai registracijos metu.

Trukmė – 1,5 val.

Kaina – 5 eur mokiniui

Daugiau informacijos ir registracija

 

Dėmesio valdymo ir susikaupimo įgūdžių lavinimas

Praktiniuose užsiėmimuose dalyviai išmoks sąmoningai valdyti dėmesį ir lavinti gilaus susitelkimo gebėjimo įgūdžius. Pirmoje užsiėmimo dalyje bus pristatyta kontempliacijai skirta ar su ja susijusi muzika, taip pat muzikos įrašų ir garsinės kūrybos pasitelkimo būdai, lavinantys dėmesio sukaupimo ir susitelkimo įgūdžius. Antroje dalyje dalyviai išmoks sąmoningai valdyti dėmesį.

Dalyvių amžius – 10-11 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – dėl karantino apribojimų dalyvių skaičius derinamas individualiai registracijos metu.

Trukmė – 1,5 val.

Kaina – 5 eur mokiniui

Daugiau informacijos ir registracija

 

Kuriame istorijas

Edukacijos metu dalyviai susipažins su bežodėmis knygomis ir praktiškai išbandys istorijų pasakojimo metodus. Istorijų pasakojimas – neatsiejama kultūros dalis. Tai būdas dalintis patirtimis, išsaugoti savo istoriją ir suvokti mus supantį pasaulį bei vieniems kitus. Pasakojimas žodžiu padeda kurti bendrystę grupėje, lavina kalbinius įgūdžius, žadina vaizduotę ir stiprina pasitikėjimą savimi. Bežodėse knygose istorija pasakojama per tam tikrą vaizdų seką nenaudojant teksto. Pastaruoju metu pastebėtas jų potencialas perteikiant istorijas daugiakalbėms bendruomenėms, vaikams su skaitymo sutrikimais ar tam tikrą negalią turintiems asmenims, jos tampa būdu užmegzti ryšį ir kolektyviai patirti pasakojimą, įveikiant kultūrinius ir kalbinius barjerus. Edukacijos metu dalyviams bus suteikta praktinė pagalba istorijų pasakojimo įgūdžių lavinime.

Dalyvių amžius – 1-4 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – dėl karantino apribojimų dalyvių skaičius derinamas individualiai registracijos metu.

Trukmė – 1 val.

Kaina –  2 eur. mokiniui

Daugiau informacijos ir registracija

 

Vizualios interpretacijos trimatėje erdvėje

Jungiant skaitmenines technologijas ir socialinius mokslus (literatūrinius kūrinius arba istorinių laikmečių situacijas, ir pan.) mokiniai aktyviai dalyvaus tarpdisciplininėje pamokoje – susiskirstę komandomis ir naudodamiesi suskaitmenintu Lietuvos nacionalinės bibliotekos archyvo, europeana.eu ir kitu autorių teisėmis neapribotu turiniu, fizinio arba skaitmeninio koliažo principu kurs laikmetį atspindinčias mizanscenas (trimačius atvaizdus). Kūrybinio proceso metu bus lavinamas jų sąmoningumas ir kritinis mąstymas, mokiniai geriau supras istorinį situacijos kontekstą – mintis ir idėjas - gebės geriau susieti tarpusavyje įvairius laikmečio ekonominius, istorinius, politinius ir kultūrinius faktus į bendrą visumą. Užsiėmimo metu taikomi metodai gali būti naudojami socialinių mokslų disciplinoms, kur svarbus yra socio-kultūrinės situacijos pažinimas ir suvokimas.

Dalyvių amžius – 10-12 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – dėl karantino apribojimų dalyvių skaičius derinamas individualiai registracijos metu.

Trukmė – 2 val.

Kaina – 2 eur mokiniui

Daugiau informacijos ir registracija

 

Netikrų naujienų laboratorija

Netikrų naujienų ir žinučių laboratorija – tai edukacinis užsiėmimas gimnazijos klasėms, kurio dalyviai ne tik susipažins su manipuliacijos informacija formomis ir pavyzdžiais, sužinos apie priemones, kuriomis galima būtų kovoti su dezinformacija, bet ir asmeniškai galės pasigilinti į netikrų naujienų kūrimą ir išbandyti garso naujienos falsifikavimą, nes asmenins prisilietimas prie tokio pobūdžio veiklos pagilina suvokimą, kaip išties ne itin sudėtinga falsifikuoti žinias ir todėl reikia būtent atsargiems ir kritiškai vertinti gaunamą informaciją. Klasės mokiniai pasidalins į nedideles komandas, kurs savo žinutes aktualiomis temomis, įrašys jas akustinėje budelėje, o po to bandys sufalsifikuoti (pakeisti prasmę) vienos iš kitų komandų žinutę, taip suprasdami patys ir parodydami kitiems, kad nuo informacijos falsifikavimo niekas nėra apsaugotas, o netikroms žinutėms kurti nereikia ir aukščiausių technologijų. Užsiėmimo dalyviai naudosis nacionalinės bibliotekos Medijų dirbtuvių patalpomis, technika ir technologijomis. Išbandys save garso diktorių ir garso įrašų montuotojų, informacijos detektyvų vaidmenyse.

Dalyvių amžius – 9-12 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – dėl karantino apribojimų dalyvių skaičius derinamas individualiai registracijos metu.

Trukmė – 2 val.

Kaina – 2 eur mokiniui

Daugiau informacijos ir registracija