Telefonas Klaustukas Sitemap

Regina Januškevičienė

Vyresnioji bibliografė

Kab.:
418 (priestatas)
Tel.
(8 5) 239 8557
Tel. (vidaus)
8557

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų  srityje;
 • darbo patirtis informacinio ir bibliografinio darbo srityje;
 • turėti geras profesines žinias, įgūdžius, gebėti juos taikyti, užtikrinant informacinių paslaugų operatyvumą ir kokybę;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.);
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliografas atlieka šias funkcijas:

 • atsako į Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) vadovybės, Seimo valdybos, Seimo narių, Seimo komitetų, komisijų ir frakcijų, Seimo kanceliarijos padalinių ir kitų valstybės institucijų atstovų, Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyriaus temines, bibliografines ir faktografines užklausas;
 • tris kartus per mėnesį rengia „Lenkijos spaudos apžvalgą“;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atliekas kitas su Skyriaus veiklų vykdymu susijusias funkcijas.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.