Telefonas Klaustukas Sitemap

Rūta Avižienė

Vyresnioji bibliografė

Kab.:
424 (priestatas)
Tel.
(8 5) 239 8559
Tel. (vidaus)
8559

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų studijų  srityje;
 • darbo patirtis informacinio ir bibliografinio darbo srityje;
 • turėti geras profesines žinias, įgūdžius, gebėti juos taikyti, užtikrinant informacinių paslaugų operatyvumą ir kokybę;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (anglų, rusų, prancūzų ar kt.);
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • mokėti organizuoti ir valdyti komunikacijos bei informacijos procesus, atlikti informacijos iešką;
 • turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliografas atlieka šias funkcijas:

 • atsako į Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) vadovybės, Seimo valdybos, Seimo narių, Seimo komitetų, komisijų ir frakcijų, Seimo kanceliarijos padalinių ir kitų valstybės institucijų atstovų, Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyriaus temines, bibliografines ir faktografines užklausas;
 • kuria ir redaguoja spaudos, reikalingos „Bibliografinės apžvalgos teisės klausimais“ rengimui, bibliografinius įrašus į Skyriaus Apžvalgų duomenų bazę pagal nacionalinei bibliografijai keliamus reikalavimus;
 • rengia bibliografinę apžvalgą teisės klausimais;
 • 9rengia teminius bibliografinius sąrašus;
 • perkelia skyriaus archyvą į Skyriaus Apžvalgų duomenų bazę;
 • Skyriaus vadovo pavedimu atliekas kitas su Skyriaus veiklų vykdymu susijusias funkcijas.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.