Kontaktai

Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius

Skyriaus paskirtis - vykdyti Lietuvoje publikuotų ir su Lietuva susijusių dokumentų einamąją ir retrospektyvinę bibliografinę apskaitą.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • formuoja ir vykdo nacionalinės bibliografinės apskaitos programą;
 • vykdo Lietuvos publikuotų dokumentų einamąją bibliografinę apskaitą;
 • vykdo Lietuvos visomis kalbomis publikuotų dokumentų ir užsienio dokumentų, publikuotų lietuvių kalba, retrospektyviąją bibliografinę apskaitą;
 • teikia metodinę ir informacinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos padaliniams ir šalies bibliotekoms rengiant visų rūšių ir tipų dokumentų bibliografinius įrašus.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • teikia konsultacijas dėl bibliografinės apskaitos norminių dokumentų diegimo ir taikymo;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą, rengia metodinę ir mokomąją medžiagą Lietuvos bibliotekoms bibliografinės apskaitos ir kitais aktualiais bibliografijų, bibliografinių įrašų rengimo klausimais;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir tarptautinėmis bibliotekų ir kitų atminties institucijų veiklos organizacijomis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės bibliotekos ir šalies bibliotekų veiklą
  reglamentuojančius bibliografinės apskaitos, įvairių rūšių ir tipų dokumentų bibliografinių įrašų
  sudarymo ir kitus norminius dokumentus;
 • inicijuoja ir vykdo bendrus retrospektyviosios bibliografijos rengimo projektus su kitomis
  atminties institucijomis ir organizacijomis;
 •  bendradarbiaudamas su Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros
  departamentu organizuoja bibliografinės informacijos sklaidą;
 • rengia einamosios ir retrospektyviosios bibliografijos leidinius;
 • kaupia ir administruoja Nacionalinės bibliografijos duomenų banką kaip dokumentinio kultūros paveldo registrą;
 • rengia išsamius visų rūšių ir tipų, visomis kalbomis Lietuvoje leistų dokumentų ir užsienio dokumentų, publikuotų lietuvių kalba bei jų sudėtinių dalių bibliografinius įrašus Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB);
 • pagal kompetenciją dalyvauja nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose ir programose;
 • pagal savo kompetenciją inicijuoja tyrimus ir apklausas.
 • pagal kompetenciją palaiko ryšius su archyvais, muziejais, kitomis organizacijomis ar asmenimis Lietuvoje ir užsienyje valstybinės einamosios ir retrospektyviosios bibliografijos rengimo klausimais;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus
  pavaduotojų, Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus ar Departamento
  veiklų įgyvendinimu.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram