Telefonas Klaustukas Sitemap

Sevilė Charsika

Kultūros projektų vadovė

Kab.:
336
Tel.
(8 5) 239 8679
Tel. (vidaus)
8679

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 • Asmuo, pretenduojantis užimti Kultūros projektų vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštesnįjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį renginių organizavime ir aptarnavime;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • išmanyti komunikacijos principus;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir kūrybiškai pateikti informaciją;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

FUNKCIJOS

Kultūros projektų vadovas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir koordinuoja Nacionalinės bibliotekos nacionalinio masto ir tarptautinius renginius: konferencijas, seminarus, šventinius renginius ir kt.;
 • organizuoja ir koordinuoja vidinius renginius ir kitas veiklas, skirtas Nacionalinės bibliotekos darbuotojams;
 • administruoja informacijos teikimo žiniasklaidai procesus;
 • administruoja nuotraukų saugojimo ir platinimo platformą „Flickr“;
 • fotografuoja Nacionalinėje bibliotekoje vykstančius renginius;
 • koordinuoja Nacionalinės bibliotekos darbuotojų kontaktinės informacijos atnaujinimo procesą;
 • administruoja Nacionalinės bibliotekos reklaminių plotų nuomos paslaugos teikimą;
 • koordinuoja informacijos mainų su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais procesą;
 • pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla;
 • inicijuoja naujų turinio sindikavimo platformų paiešką ir koordinuoja bendradarbiavimo procesą;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • dalyvauja seminaruose, mugėse, kuriuose gali būti plečiamas nuomininkų ratas;
 • pagal kompetencijas rengia straipsnius ir pranešimus;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • pagal kompetenciją, atskiru Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu, dalyvauja ir prisideda prie Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamų projektų veiklos;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2021 m. spalio 29 d.