Kontaktai

Aptarnavimo skyrius

Skyriaus paskirtis – užtikrinti efektyvų informacinių paslaugų funkcionavimą ir vartotojų aptarnavimą informaciniais ištekliais.

Uždaviniai ir funkcijos

Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

 • organizuoti informacinių paslaugų teikimą, laikantis geros praktikos aptarnavimo veiklos principų;
 • užtikrinti efektyvų Vaikų ir jaunimo literatūros departamento informacinių paslaugų sistemos funkcionavimą vartotojams;
 • formuoti atvirą informacinių išteklių fondą vartotojams aktualiais informacijos ištekliais, vadovaujantis Nacionalinės bibliotekos Informacijos išteklių formavimo strategija;
 • organizuoti vartotojų poreikius atitinkantį aptarnavimą, užtikrinant paslaugų ir informacijos išteklių prieinamumą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • formuoja skaityklų ir abonementų informacinių išteklių fondą, nuolat vykdo jo turinio atitikimo vartotojų poreikiams vertinimą;
 • organizuoja vartotojų aptarnavimą;
 • užtikrina vartotojų poreikius atitinkantį aprūpinimą informaciniais ištekliais bei paslaugomis;
 • teikia informacines paslaugas ir konsultuoja vartotojus;
 • teikia informacijos išteklių aktualinimo paslaugas vartotojams;
 • rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
 • dalyvauja vaikų ir jaunimo edukacijos projektuose bei programose;
 • užtikrina vartotojų aptarnavimo ataskaitinių statistinių duomenų apskaitą, jų kaupimą, bendradarbiaudamas su Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamentu juos analizuoja ir vertina;
 • vykdo vartotojų informacinių poreikių tyrimus, bendradarbiaudamas su Departamento Tyrimų ir sklaidos skyriumi, pagal savo kompetencijas organizuoja vartotojų apklausas, stebėseną;
 • teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą Lietuvos bibliotekoms vaikų ir jaunimo aptarnavimo veiklos klausimais;
 • nagrinėja ir sprendžia aktualias vartotojų aptarnavimo veiklos problemas, tobulina vartotojų aptarnavimo ir paslaugų kokybę.
 • bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su vaikų bei jaunimo skaitymu ir informaciniu aptarnavimu;
 • vykdo Skyriaus geros praktikos sklaidą spaudoje, elektroninėje erdvėje, seminaruose, konferencijose.
 • dalyvauja projektinėje veikloje;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus bei Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.
Rugsėjis
P A T K Pn Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Parodos

2020 m. rugsėjo 17 d. – spalio 23 d.
Iliustracijų paroda „Pažiūrėk, ar skamba“
2020 m. liepos 28 d. – spalio 4 d.
Inos Budrytės paroda „Sapnai kiekvienai dienai“
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. rugsėjo 22 d. – lapkričio 22 d.
Nacionalinės bibliotekos darbuotojų kūrybos paroda
2020 m. rugpjūčio 24 d. – spalio 3 d.
Paroda „Pašventęs visas savo jėgas šalies švietimui ir laisvei“
2020 m. rugsėjo 28 d. – spalio 4 d.
Paroda-susitikimas „66 metai ne kartu...“
2020 m. rugsėjo 7 d. – spalio 4 d.
Vieno eksponato parodoje pirmasis istorinis romanas apie Lietuvą

YouTubeFacebookLinkedInInstagram