Telefonas Klaustukas Sitemap

Eglė Gudonytė

Bibliotekininkė informacijos išteklių fondo formavimui

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti bibliotekininko informacijos išteklių fondo formavimui pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą humanitarinėje srityje;
 • turėti darbo patirties bibliotekinėje srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis.

FUNKCIJOS

Bibliotekininkas informacijos išteklių fondo formavimui vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Skyriaus fondo dokumentų nurašymą;
 • veda skaitytojų, lankytojų ir išduodamos literatūros apskaitą ir šiuos duomenis teikia Skyriaus vadovui;
 • grąžina dokumentus į skaityklų lentynas iš dokumentų grąžinimo vietų;
 • vykdo atviro fondo turinio atitikimo vartotojų poreikiams stebėseną;
 • vykdo vartotojų informacinių poreikių stebėseną;
 • atsako į informacinius paklausimus, pagal kompetenciją atsako į vartotojų užklausas;                 
 • aptarnauja ikimokyklinio amžiaus vaikus, I-XII klasių moksleivius, pedagogus, vaikų literatūros tyrinėtojus, rašytojus, dailininkus, vaikų skaitymo vadovus;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 24 d.