Ona Kaladienė

Vadovė

Tel.
(8 5) 239 8521
Tel. (vidaus)
8521

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Aptarnavimo skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu humanitarinėje srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo bibliotekoje patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Mikrosoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • būti susipažinusiam su vartotojų aptarnavimą, bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;

FUNKCIJOS

Aptarnavimo skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, rengia darbo grafikus;
 • atsako už tiesioginių užduočių paskirstymą vykdytojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • organizuoja naujų Skyriaus paslaugų įvedimo strategijos rengimą ir įgyvendinimą;
 • dalyvauja vykdant vartotojų informacinių poreikių tyrimus;
 • koordinuoja ir organizuoja Vaikų ir jaunimo literatūros departamento dokumentų fondo sistemingą formavimą ir priežiūrą;
 • vykdo vartotojams teikiamų techninių paslaugų funkcionavimo stebėseną;
 • kontroliuoja trūkstamų, skaitytojų pamestų ar sugadintų dokumentų išieškojimą ir pakeitimą;
 • ieško papildomų fondo plėtros šaltinių: dovanos, rėmėjai, projektai;
 • rengia dokumentų projektus;
 • rašo straipsnius, rengia ir skaito pranešimus, paskaitas;
 • nuolat domisi skaitytojų aptarnavimo kultūra, naujų technologijų diegimu, darbuotojų darbo drausme, darbo sąlygų gerinimu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Departamento vadovui;
 • koordinuoja ir organizuoja Skyriaus veiklos pristatymą spaudoje, interneto portaluose, socialiniuose tinkluose;
 • konsultuoja Lietuvos bibliotekų darbuotojus, pedagogus bei visus skaitymo vadovus skaitytojų aptarnavimo, skaitymo kultūros ugdymo ir kitais su vartotojų aptarnavimu susijusiais klausimais.
 • atlieka kitus Departamento vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 15 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr