Telefonas Klaustukas Sitemap

2021–2023 m. Mokslo tiriamosios veiklos planas

2021–2023 m. Nacionalinės bibliotekos Mokslo tiriamosios veiklos plane iš viso yra numatyta 112 temų, kurios grupuojamos į 12 tematikų.

I. Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema kaip vartotojų informacinio ir medijų raštingumo modelis
II. Bibliotekų statistikos modeliavimas
III. Informacija ir dokumentavimas. Norminių dokumentų ir terminijos kaita
IV. Informacinė politika socialinių, politinių ir ekonominių krizių akivaizdoje
V. Leidybos sistemos ir statistikos kaita
VI. Nacionalinių strategijų ir strateginių sprendimų sąveika politinėje komunikacijoje
VII. Lietuvos švietimo sistemos dalyvių komunikacija ir visuomenės informavimas
VIII. Lietuvos viešosios bibliotekos – demokratinių vertybių įtvirtinimo ir pilietinės visuomenės kūrimo institucijos
IX. Nacionalinė bibliografija – Lietuvos valstybingumo raidos atspindys
X. Visuomenės informavimo įstatymo sąveika su žiniasklaidos modelio kaita
XI. Dokumentinių šaltinių aktualizavimas. Kasdienybės ir sociokultūrinio paveldo sąveika
XII. Nacionalinės bibliotekos istorija žmogaus ir technologijų kaitos požiūriu

2021-05-25 įvykusiame Nacionalinės bibliotekos Mokslo tarybos posėdyje buvo apsvarstytas ir rekomenduotas tvirtinti Nacionalinės bibliotekos artimiausių trejų metų mokslo tiriamosios veiklos planas.

Čia viešinama nuasmeninta šio plano redakcija, kurioje taip pat atsisakyta kalendorinės informacijos apie atskirų projektų įgyvendinimo eigą, terminus ir laikinius įsipareigojimus, ãtskiros perteklinės konkrečios detalės suabstraktintos.

Nacionalinės bibliotekos tyrėjai lanksčiai atsižvelgia į viešojo diskurso darbotvarkės pasikeitimus, aktualijų dinamiką, naujas topikalizuojamas temas, todėl esama galimybės, kad konkrečias projektuojamas plane numatytas veiklas gali būti siūloma ir nuspręsta peržiūrėti, performuluoti ar įtraukti naujų.

Nacionalinės bibliotekos veiklos planas prieinamas čia ›.