Profesiniai informacijos ištekliai (bibliotekininkui)

Literatūra praktikams

Serialiniai leidiniai

Katalogavimo leidiniai

Knygos

 • ISBD : tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. – 2013. – 302 p. (Skaityti ›)
 • Kompiuterinių bibliografinių įrašų sudarymo metodika. – 2007. – 477 p.
 • Kompiuterinių autoritetinių įrašų sudarymo metodika. – 2008. – 190 p.
 • Kompiuterinių bibliografinių ir autoritetinių įrašų sudarymo pagrindai. – 2004. – 107 p. (Skaityti ›)
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK): lentelės mokslinėms bibliotekoms. D.5 : 3/32 Socialiniai mokslai. Statistika. Demografija. Sociologija. Politika. – 2017. – 103, [1] p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK). D. 9. 37 Švietimas. Mokymas. Ugdymas. Laisvalaikis. 39 Kultūrinė antropologija. Etnografija. Papročiai. Elgsena. Tradicijos. Gyvenimo būdas. – 2016. – 82 p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 4 : 2 Religija. Teologija. – 2014. – 236 p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 2 : 005 Vadyba : 0 Bendrojo skyriaus papildymai. – 2012. – 47 p.
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 22 : 9 Geografija. Biografijos. Istorija. – 2013. – 82 p. (Skaityti ›)
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms. D. 21 : 8 Kalba. Kalbotyra. Grožinė literatūra. – 2010. – 135 p.
 • Dalykinimo metodika (papildymai ir pakeitimai iki 2012 gruodžio 30) (II). – 2013.
 • Dalykinimo metodika (papildymai ir pakeitimai iki 2012 gruodžio 30) (I). – 2012.
 • Funkciniai reikalavimai bibliografiniams įrašams : baigiamoji ataskaita. – 2003. –143 p.
 • UNIMARC bibliografinių įrašų formato glausta versija. – 2017. – 132 p. (atsisiųsti PDF ›)
 • UNIMARC autoritetinių įrašų formato glausta versija. – 2017. – 114 p. (atsisiųsti PDF ›)
 • Autorinės lentelės Lietuvos TSR bibliotekoms. –  1972. – 170 p.
 • Lietuviškų žodžių trumpinimas bibliografiniame apraše. – 2008. – 31 p.

Straipsniai

 • Analizinių bibliografinių įrašų kūrimo metodologija / Danutė Sipavičiūtė // Šiandien aktualu. – 2012, Nr. 1(46), p. 49–98.
 • ISBD jungtinės laidos naudojimo metodiniai išaiškinimai / Danutė Sipavičiūtė, Gražina Kubilienė // Šiandien aktualu. – 2014, Nr. 2(51), p. 122–131.
 • Serialinių leidinių katalogavimo ypatumai / Danutė Sipavičiūtė, Dalia Gedminienė // Šiandien aktualu. – 2016, Nr. 1, p. 73–103.

Kiti leidiniai

 • Biblioteka : teorijos ir praktikos pradmenys. – 2003– . – sąs ;
  • Sąs. 1, Bibliotekų fondai ir katalogai. – 2003. – 131 p.
  • Sąs. 2, Kraštotyra ir biblioteka. – 2005. – 79 p.
  • Sąs. 3, Vadybos pradmenys. Raštvedyba. Statistika ir veiklos rodikliai. Mokslo tiriamoji ir metodinė veikla. – 2005. – 342 p.
  • Sąs. 4, Informacinė veikla. Vartotojų aptarnavimas. Rinkodara. – 2006. – 174 p.
 • Bibliotekos veiklos apskaita : fondas, vartotojai, dokumentų išduotis. – 2011 [i.e. 2013]. – 60 p.
 • Bibliotekos fondas : organizavimas, analizė, vertinimas / Genovaitė Ivaškevičienė. – 2001. – 75 p.
 • Bibliotekos dokumentų fondo organizavimas / G. Ivaškevičienė. – 2014. – 106 p.
 • Darbo normavimas bibliotekose. – 1999. – 23 p.
 • Darbas su periodiniais leidiniais bibliotekose. – 2001. – 83 p.
 • Dokumentų kelias Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje : technologiniai dokumentų komplektavimo ir katalogavimo procesai. – 2008. – 38 p.
 • Periodinių leidinių paplitimas ir skaitymas : tyrimo metodika / Viliūnė Cicėnienė. – Vilnius : 1993. – 25 p.
 • Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui : metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai / R. Varnienė-Janssen. – 2010. – 476 p.
 • Moksliniai tyrimai bibliotekose: metodologija, metodika, rezultatų sklaida / Viliunė Cicėnienė. – 2006. – 286 p.
 • Biblioteka ir skaitytojas : teminis straipsnių rinkinys. – 2001. – 146 p.
 • Bibliotekininkystė : bibliotekininkystės mokslo darbai. –  1997–2009.
  • 2009. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos veikla (1999–2008) : straipsnių rinkinys. – 2010. – 185 p.
  • 2008. Kultūros paveldo apsauga. – 2008. – 135 p.
  • 2001. Bibliotekos: fondai, skaitymas, sąveika. – 2002. – 68 p.
  • 2000. Bibliotekų fondai ir skaitytojai. – 2001. – 99 p.
  • [19]99: Nacionalinė biblioteka informacinėje visuomenėje. – 2001. – 58 p.
  • [19]98: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos veikla (1989–1998) . – 1999. – 159 p.
  • [19]97: Bibliotekininkystės  ir bibliografijos terminologija. – 1988. – 101 p.
 • Bibliografija : mokslo darbai. – 1995–2010/11.
  • 2010/11 (atsisiųsti PDF ›); 2008/09; 2007; 2005/06; 2004; 2003; 2002; 2001; 2000; [19]99; [19]98; [19]97; [19]96; [19]95;

Lietuvos bibliotekų veiklos tyrimai

Knygos

 • Bibliotekų tyrimai Lietuvoje : mokslinių straipsnių rinkinys. – 2015– .
  • T. 1. – 2015. – 268 p. (atsisiųsti PDF ›)
   • Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų integravimas į savivaldos kultūros ir socialinės plėtros strategijas / Petras Biveinis, Elvyda Skuodytė. – P. 10–180
   • Savivaldybių pagrindinių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimas taikant BIX (Bibliotheksindex) metodiką / Dalia Jaskonienė. – P. 181–268.
  • T. 2. – 2016. – 246 p. (atsisiųsti PDF ›)
   • Savivaldybių viešųjų bibliotekų organizacinių struktūrų analizė / Elvyda Skuodytė. – P. 12–140.
   • Savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemos veiklos tyrimas taikant BIX (Bibliotheksindex) metodiką / Dalia Jaskonienė. – P. 141–232.
  • T. 3 / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Informacijos mokslų departamentas ; [mokslinė redaktorė Jurgita Rudžionienė]. - 2017 (Vilnius : Petro ofsetas). - 174, [1] p. : diagr.. - ISBN 978-609-405-156-2.
   • Savivaldybių viešųjų bibliotekų personalo sudėtis ir pokyčių 2007-2014 metais analizė / Elvyda Skuodytė. –P. 12-127.
   • Lietuvos bibliotekininkystė 1918-1940 metais (istoriografija) / Petras Biveinis. –P. 129-174.
 • Bibliotekininkystės mokslinių tyrimų raida Lietuvoje 1990–2014 metais / Petras Biveinis. – 368 p. (atsisiųsti PDF ›)
 • Rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų kraštotyros darbo būklė ir perspektyvos : tyrimų medžiaga ir rekomendacijos / Genovaitė Ivaškevičienė. – 2017. – 94 p.
 • Rajonų, miestų ir apskričių viešųjų bibliotekų bibliotekininkų profesinis ugdymas : tyrimo rezultatai. – 2011. – 307 p.
 • Vartotojų nuomonė apie informacinių ir komunikacinių technologijų naudą Lietuvos viešosiose bibliotekose. – 2013. – 24 p.
 • Savivaldybių viešosios bibliotekos: paslaugos, įvaizdis, bibliotekininkas : tyrimų rezultatai / Viliunė Cicėnienė. – 2009. – 262 p.
 • Periodinių leidinių paplitimas ir skaitymas : tyrimo rezultatai / Viliunė Cicėnienė. – 1998. – 201 p.
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos skaitytojai / Stasė Bušmienė, Viliunė Cicėnienė. – 1999. – 163 p.
 • Jaunimo skaitymo psichologiniai ypatumai. – 1992. – 163 p.

Straipsniai

 • 7–12 klasių moksleivių skaitymo įpročiai ir pomėgiai: ką, kada ir kaip skaito paaugliai / Eglė Baliutavičiūtė // Šiandien aktualu. – 2017, Nr. 2(57), p. 148-159. (atsisiųsti PDF)
 • Daugiakultūriškumo raiška savivaldybių viešųjų bibliotekų veikloje / Petras Biveinis // Šiandien aktualu. – 2017, Nr. 2(57), p. 160-191. (atsisiųsti PDF)
 • Autorių teisių išmanymas Lietuvos kultūros institucijose: bibliotekų atvejis / Jurgita Rudžionienė // Šiandien aktualu. – 2017, Nr. 1(56), p. 171–194 (atsisiųsti PDF ›)
 • Lietuvos autorių originaliosios grožinės literatūros, išleistos 2011 m., įsigijimo ir naudojimo viešosiose bibliotekose tyrimas / Genovaitė Ivaškevičienė // Šiandien aktualu. – 2013, Nr. 2(49), p. 122–166. (atsisiųsti PDF ›)
 • Mainų fondai savivaldybių viešosiose bibliotekose: būklė ir rekomendacijos / Genovaitė Ivaškevičienė. – Šiandien aktualu. – 2013, Nr. 1(48), p. 163–178. (atsisiųsti PDF ›)
 • Tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos naudojimas Lietuvos savivaldybių viešosiose bibliotekose : (tyrimo medžiaga) / Alvyda Skuodytė // Šiandien aktualu. – 2013, Nr. 1(48), p. 31–112. (atsisiųsti PDF ›)
 • Savivaldybių ir apskričių viešųjų bibliotekų darbuotojai / Asta Sabaliauskienė // Tarp knygų. – 2006, Nr. 5 (gegužė), p. 1–5. (atsisiųsti PDF ›)
 • Savivaldybės viešosios bibliotekos metodininkas: specialistas ar asmenybė: nuomonės tyrimo rezultatai / R. Kvietkauskienė // Bibliotekininkystė. – 2000–2001, p. 59–63.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo šeimoje ypatumai: 2014 m. tyrimas / Donata Andriuškevičienė // Šiandien aktualu. – 2015, Nr. 2 (53), p. 71–89. (atsisiųsti PDF›)
 • Pradinių klasių moksleivių (9–11 m.) skaitymo įpročiai ir motyvacija / Donata Andriuškevičienė // Šiandien aktualu. – 2015, Nr. 1 (52), p. 123–143 (atsisiųsti PDF›)
 • 2015-ieji: berniukai rinkosi nuotykius, o mergaitės – knygas apie draugystę / Reda Tamulienė, Eglė Baliutavičiūtė // Tarp knygų. – 2016, Nr. 4 (balandis), p. 9–11. (atsisiųsti PDF›)
 • Visuomenės skaitymo interesų ir jų tenkinimo būklės tyrimai bibliotekose / Vytautas Rimša // Biblioteka ir skaitytojas. – 2001. – P. 42–65.
 • Skaitytojų interesų ir skaitymo tyrimai Lietuvoje / V. Rimša // Šiandien aktualu : metodikos rekomendacijos seminarams. – 1994, II pusm., p. 15–23.

Lietuvos bibliotekininkystės bibliografija


Lietuvos bibliotekų ir spaudos statistika

Lietuvos bibliotekų statistika

 • 2016 (Skaityti ›); 2015 (Skaityti ›); 2014 (Skaityti ›); ... 2011 (Skaityti ›); ... 1991.
 • Lietuvos bibliotekų 2006–2010 m. statistika. – 2011. – 199 p.
 • Lietuvos bibliotekų 2001/05 m. statistika. – 2006. – 140 p.
 • Lietuvos bibliotekų 1991–2000 m. statistika. – 2002. – 111 p.

Savivaldybių viešosios bibliotekos: veiklos apžvalgos.

 • Savivaldybių viešosios bibliotekos 2006–2010 metais : veiklos apžvalga. – 2012. – 215 p. (Skaityti ›)
 • Savivaldybių viešosios bibliotekos 2001–2005 metais : veiklos apžvalga. – 2007. – 205 p.
 • Savivaldybių viešosios bibliotekos : veiklos apžvalga. 2002. – 2004. – 112 p.
 • Savivaldybių viešosios bibliotekos : veiklos apžvalga. 2001. – 2003. – 106 p.
 • Savivaldybių viešosios bibliotekos : veiklos apžvalga. 1990/2000. – 2002. – 160 p.

Lietuvos spaudos statistika

 • Lietuvos spaudos statistika [Elektroninis išteklius]. – 2004 – ... (Skaityti ›)
 • Lietuvos spaudos statistika. – 1919–1989 ; 1990 –..


Užsienio patirtis

Katalogavimas ir paieška

 • ISBD: pasirengimas peržiūrai (1) / Mirna Willer, Françoise Leresch // IFLA Katalogavimo sekcijos Vykdomojo komiteto informacinis biuletenis: SCATNews. – Nr. 41 (atsisiųsti PDF ›)
 • ISBD: pasirengimas peržiūrai (2) / Mirna Willer // IFLA informacinis biuletenis: Metaduomenys. –2015, t. 1, Nr. 1, birželis (atsisiųsti PDF ›)
 • Paskutinės naujienos apie RDA / Gordon Dunsire // IFLA informacinis biuletenis: Metaduomenys. – T. 1, Nr. 2 (atsisiųsti PDF ›)
 • Elenos Escolano Rodríguez straipsnio „Jungtinė tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo (ISBD) laida: pasitikėjimo vertas standartas ir kokybę garantuojantis rinkoženklis“  apžvalga (atsisiųsti PDF ›)

82-oji IFLA generalinė konferencija ir asamblėja, 2016 m. rugpjūčio 13–19 d. 093 sesija „Pasinaudokime IT galimybėmis! Formatai, sistemos, naudotojai. Katalogavimas ir informacijos technologijos“

 • DOREMUS: šaltinių sietis, išsamūs katalogai, privalumai naudotojams / Pierre Choffé, Françoise Leresche (atsisiųsti PDF ›)
 • Taisyklės, sąsajos, duomenų sąveika: RIMFF taikymo patirtis / Gordon Dunsire, Deborah Fritz, Richard Fritz (atsisiųsti PDF ›)

Bibliotekų ateitis 

Straipsnių apžvalgos

 • Sohailo Innayatullah straipsnio „Iš žinių saugotojų į žinių kūrėjus“ apžvalga. (atsisiųsti PDF ›)

Skiltyje pateikti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidiniai skirti bibliotekininkystės ir informacijos specialistui.

Gegužė
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Parodos

2018 m. gegužės 9 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2018 m. gegužės 8 d. – birželio 11 d.
Konkurso „Geras dizainas 2018“ nugalėtojų darbų paroda
2018 m. gegužės 4 d. – gegužės 28 d.
Paroda „Lietuvai 100: „Level up“
2018 m. gegužės 21 d. – birželio 21 d.
Paroda „Marijai ir Motinai“
2018 m. gegužės 4 d. – gegužės 27 d.
Vektorinės tapybos darbų paroda „Aš esu“
2018 m. gegužės 3 d. – gegužės 27 d.
„Lietaus vaikų“ fotografijų paroda „Dėlionės“

Kinas

2018 m. gegužės 25 d.
12:00
Filmo „Riešutų duona“ peržiūra