Renginių kalendorius

Senųjų plakatų paroda „Laisva neprigulminga Lietuva!“ Palangos vasaros skaitykloje
nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.
iki 2018 m. rugpjūčio 15 d.

Valstybės nepriklausomybės šimtmečio proga Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Palangos vasaros skaitykla kviečia į senųjų plakatų parodą „Laisva neprigulminga Lietuva!“. Ši spalvingų, neįprastų ir retų plakatų paroda perteikia XX a. pradžios Lietuvos politinį, socialinį, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą.

Parodoje galėsite įvertinti skirtumus tarp ankstyviausių ir vėlyviausių plakatų. Pastebėsite, kad ankstyviausi plakatai liudijo apie Nepriklausomybės kovas ir gana išraiškingai atspindėjo ne tik tautinio susipratimo, bet ir šalies teritorinio integralumo temą, tuo metu stengtasi įtvirtinti „Didžiosios Lietuvos“ su Klaipėda, Kaunu ir istorine sostine Vilniumi vaizdinį. Vėlyviausi priminė iškilmingą Vytauto Didžiojo 500 metų sukaktuvių minėjimą 1930 metais ar kitus svarbius šaliai politinius įvykius.

 Pagrindinis plakatų tikslas – žadinti patriotinius jausmus, priminti tautos didžiavyrius nuo kunigaikščio Vytauto Didžiojo iki tragiškai žuvusių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno ir kelti pasididžiavimą valstybės simboliais. Plakatai – daugelio įžymių lietuvių dailininkų – M. Dobužinskio, P. Kalpoko, A. Žmuidzinavičiaus, K. Šimonio, J. J. Burbos,  V. K. Jonyno, A. Galdiko, A. Gudaičio ir kitų, kūrybos dalis. Vienas tokių – K. Šimonio sukurtas plakatas „Tautos Himnas“, skirtas  Lietuvos valstybės 20-mečiui ir Vinco Kudirkos gimimo 80-mečiui. 1938 metais Kaune jį išleido bendrovė „Dirva“.

Jei negalite apsilankyti Palangoje, daugelį senųjų plakatų galite rasti  portale rasti Nacionalinės bibliotekos virtualiame elektroninio paveldo lobyne www.epaveldas.lt.

 Trumpai apie renginį:

Data rugpjūčio 1–15 d.
Laikas skaityklos darbo laiku
Vieta Nacionalinės bibliotekos Palangos vasaros skaitykla, Vytauto g. 72, Palanga
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“ ›

Palakatas

Spalis
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Parodos

2018 m. spalio 4 d. – spalio 30 d.
Fotografijų paroda „Jie gina mūsų laisves“
2018 m. spalio 10 d. – lapkričio 9 d.
Fotografijų paroda „This is Vilnius“
2018 m. gegužės 9 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2018 m. spalio 16 d. – spalio 30 d.
Knygų paroda „Šimtas šimtmečio knygų“
2018 m. spalio 8 d. – spalio 29 d.
Paroda „Kino dailininkė Viktorija Bimbaitė (1928–2017)“
2018 m. spalio 4 d. – spalio 28 d.
Piešinių konkurso „Knygų namų šviesa“ paroda
2018 m. spalio 18 d. – lapkričio 5 d.
Prof. Vytautui Landsbergiui sukurtų ekslibrisų paroda