Telefonas Klaustukas

Renginių kalendorius

Paroda „Žygiui pasiruošę: JAV lietuvių organizacijos 1905–1939“
nuo 2019 m. vasario 18 d.
iki 2019 m. kovo 25 d.

[kad] svetimoj žemėj kiekvienas sutiktas tautietis būtų mielas kaip brolis
„Lietuvių chartija“

Švenčiant Pasaulio lietuvių metus Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia prisiminti tarpukary JAV veikusias lietuvių organizacijas. Lietuviai ne tik steigė savo politinius judėjimus, bet ir aktyviai rėmė atsikūrusią Lietuvos valstybę. Parodoje matome Tautos fondo išleistą Lietuvos gelbėtojo knygelę, Kanados lietuvių telegramą Lietuvos atstovybei JAV – sunkiu Lietuvai metu lietuviai buvo pasiruošę žygiams.

Visuomeninių organizacijų veikla buvo aktyvi ir įvairiapusė: tai ir susirgusių lietuvių lankymas, ir katalikų konferencijų organizavimas, ir įvairiausių organizacijų kvietimai į renginius. Parama Lietuvos kariuomenei užsiėmė gan karingai pasivadinusios Algirdo leibgvardija ir Vytauto gvardija, ketinusios formuoti ištisas raitelių divizijas. Nenorintys imtis ginklo dalyvavo kultūrinėje veikloje, steigė Lietuvos sūnų ir Lietuvos dukterų organizacijas.

Ne tik politika ir visuomeninė veikla domino JAV lietuvius. Daugelis jų užsiėmė verslu – steigė bendroves, platino akcijas, investavo Lietuvoje, siuntė pinigų perlaidas į Lietuvą. Dalis minimų organizacijų išgyveno ir aktyviai veikia mūsų dienomis. Kitos jau tapo istorija. Žvelgdami į JAV lietuvių organizacijas pirmiausia prisimename jų svarbų darbą telkiant išeivius ir remiant Lietuvos valstybę – darbą, kurį jos visos vykdė.

JAV lietuvių žygiai telkiant išeiviją ir remiant Lietuvos valstybę tebesitęsia. Tebus ši paroda jų darbų liudijimas ir dėkingumo išraiška. Buvome, esame, būsime – vieningi, laisvi, pasiruošę žygiui už Lietuvą.

Parodą rengė Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyresnysis redaktorius Vytautas Smilgevičius, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriaus darbuotoja dr. Dalia Cidzikaitė. Parodos dailininkas Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus vyresnysis dailininkas Jokūbas Zovė.

Trumpai apie parodą

Data vasario 18 d. – kovo 24 d.
Laikas skaityklos darbo laiku
Vieta Retų knygų ir rankraščių skaitykla, V a.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“

Naujienos iliustracija