Telefonas Klaustukas Sitemap

Renginių kalendorius

Paroda „Nous avons l‘honneur de vous faire part...“
nuo 2019 m. lapkričio 25 d.
iki 2020 m. sausio 25 d.

Pasitinkant 100-ąjį Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos jubiliejų, besidžiaugiant šiai progai skirtais šventiniais renginiais, Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje kilo idėja – remiantis skyriuje saugomais rankraštiniais rinkiniais surengti parodą „Nous avons l‘honneur de vous faire part...“, skirtą iškilmingiems priėmimams. Ją sudaro kvietimai, sveikinimai, meniu kortelės.

Parodoje eksponuojami 47 XVII–XX a. dokumentai (43 originalai ir 4 kopijos). Seniausias yra Stanislovo Nošlovskio laiškas Lietuvos didžiajam arklidininkui Boguslavui Radvilai, kviečiantis dalyvauti dukters vestuvėse (datuota 1664 m. rugpjūčio 10 d. Svėdasuose). Šią temą tęsia XIX a. pabaigos – XX a. pradžios spausdinti dokumentai, bendrai pavadinti „Iš Lietuvos dvarų“. Tai vestuviniai kvietimai iš įvairių Lietuvos dvarų – Vaitkuškio, Lyduokių, Saldutiškio, Baltosios Vokės ir kt. Visi šie dokumentai prasideda ta pačia fraze: „Nous avons l‘honneur de vous faire part...“ (liet. Turime garbę pakviesti Jus dalyvauti...) – taip pavadinome ir parodą.

Antrą dokumentų grupę sudaro įvairaus pobūdžio meniu kortelės iš buvusio Kauno (1904–1912), vėliau Vilniaus (1912–1915) generalgubernatoriaus Piotro Veriovkino rinkinių. Iš 82 Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomų Veriovkino meniu kortelių parodoje eksponuojama 18. Išskirtinę vietą šioje vertingoje kolekcijoje užima imperatoriškosios meniu kortelės, Lietuvos mokslininkų iki šiol netyrinėtos ir pirmą kartą pristatomos parodoje. Tai Rusijos imperatorių Aleksandro III ir Nikolajaus II arba jų artimų šeimos narių iškilmingų priėmimų meniu. Tiesa, „kortelėmis“ jų nepavadinsi –vakarienės Nikolajaus II karūnavimo proga (datuota 1896 m. gegužės 20 d. Maskvoje) meniu yra 45,5 cm aukščio. Tai didžiausia meniu korta Nacionalinėje bibliotekoje.

Į trečią grupę sudėjome dokumentus, skirtus tarpukario Lietuvai. Paminėtinas Antano Žmuidzinavičiaus kvietimas į priėmimą pas Lietuvos Prezidentą Kazį Grinių, datuotas 1926 m. gruodžio 11 d., su savininko įrašu pieštuku: „Tą naktį įvyko perversmas.“ Meniu kortelių grupėje vertingiausia yra pirma meniu kortelė lietuvių kalba, datuota 1937 m. rugpjūčio 6 d. Identifikuoti taip pat pavyko vakarienės, surengtos pas Lietuvos užsienio reikalų ministrą Stasį Lozoraitį Kaune rezidavusiam diplomatiniam korpusui Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio proga, meniu kortelę (datuota [1938] m. vasario 15 d.) ir pietų, surengtų per Šv. Sosto nuncijaus Lietuvai arkivyskupo Luigi Centozo priėmimą pas Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną, meniu kortelę (datuota [1940] m. balandžio 30 d.). Tai vėlyviausias dokumentas, eksponuojamas parodoje.

Parodą parengė Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja Jadvyga Misiūnienė. Parodos dalininkas Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus vyresnysis dailininkas Jokūbas Zovė.

Trumpai apie parodą

Data lapkričio 25 d. – sausio 25 d.
Laikas skaityklos darbo laiku
Vieta Retų knygų ir rankraščių skaitykla, V a.
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“

Naujienos iliustracija