Telefonas Klaustukas Sitemap

Renginių kalendorius

Paroda „Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos“
nuo 2020 m. birželio 1 d.
iki 2020 m. birželio 27 d.

Ateitį regim tėvynės laimingą,
Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos.
Stokime drąsiai į kovą garbingą,
Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos!
Iš ateitininkų himno

Ateitininkų ištakos – XX a. pradžioje, kai ėmė telktis aktyvus katalikiškas jaunimas. 1910 m. įsteigtas Lietuvių katalikų studentų sąjūdis. Greitai pagrindinius ateitininkų principus – katalikiškumą, tautiškumą, visuomeniškumą, inteligentiškumą, šeimyniškumą – suformulavo profesoriai Stasys Šalkauskis ir Pranas Dovydaitis. Nuo pradėto leisti žurnalo „Ateitis“ judėjimas gavo ateitininkų vardą. 1920 m. Kaune įvyko pirmasis Ateitininkų federacijos kongresas.

Atkūrus valstybę prasidėjo aktyvi ateitininkų veikla. Vyko ateitininkų sporto, meno renginiai, organizacijos nariai ruošė ir skaitė referatus, kvietė į paskaitas žymius ateitininkus. Į jų veiklą sėkmingai įsitraukė ir Lietuvos lenkai, suformavę savo korporaciją „Lauda“. Gausu yra ateitininkų spaudos, kurią leido turbūt kiekviena kuopa – čia pirmąsias eiles skelbė Bernardas Brazdžionis, redaktoriumi dirbo Teofilis Tilvytis. Joje polemizuota su kitomis organizacijomis, skelbti teoriniai straipsniai, aktyviai deklaruotas katalikiškumas. Nuo 1930 m. moksleivių ateitininkų veikla buvo uždrausta.

Ateitininkais buvo daugelis to meto ryškių asmenybių: lito tėvas Vladas Jurgutis, tautos dainius B. Brazdžionis, diplomatas Kazys Bizauskas, partizanas Juozas Lukša-Daumantas, signataras Mykolas Krupavičius, politikas Kazys Bobelis.

Antrojo pasaulinio karo audros išblaškė ateitininkus: dalis buvo kankinami ar žuvo kovose už Lietuvos laisvę, dalis tęsė kovą tremtyje. 1997 m. ateitininkai oficialiai vėl sugrįžo Lietuvon – grįžo tęsti darbų ir kovų už naują, geresnę Lietuvą.

Maloniai kviečiame į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos retų dokumentų parodą, kurią parengė Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyresnysis redaktorius Vytautas Smilgevičius. Parodos dailininkas – Nacionalinės bibliotekos Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus vyresnysis dailininkas Jokūbas Zovė.

Trumpai apie parodą

Data
birželio 1–27 d.
Laikas
Vieta
Retų knygų ir rankraščių skaitykla, V a.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“

Naujienos iliustracija