Telefonas Klaustukas

Renginių kalendorius

Ateitininkai kviečia į filosofinius Juozo Girniaus skaitymus su Viktoru Bachmetjevu
2020 m. gruodžio 3 d. 15.30 val.

Ateitininkai kviečia susitikti virtualioje erdvėje ir, remiantis vieno žymiausių Lietuvos filosofų Juozo Girniaus mintimis, drauge diskutuoti apie religijos, tikėjimo ir Dievo vietą šiuolaikinio žmogaus gyvenime. Tiesioginė renginio transliacija vyks gruodžio 3 d. 15.30 val. iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos TV studijos. Pagrindinis diskusijos svečias – filosofas, visuomenininkas, leidėjas dr. Viktoras Bachmetjevas.

Diskusijai vadovausiantis Laurynas Peluritis teigia: „Nagrinėjamame Juozo Girniaus tekste „Žmogus be Dievo“ yra sukuriama ypatinga įtampa tarp krikščionio, netikinčiojo ir Dievo. Tai nėra knyga, skirta atversti ateistą – tai visiškai kitokio „pokalbio“ knyga. Girnius kreipiasi visų pirma ne į ateistą, o į žmogų su Dievu, kuris nori liudyti tiesą ir ragina jį suprasti šio dialogo trikampio specifiškumą ir ateistinio žmogaus dramą.“

J. Girnius (1915–1994) – vienas žymiausių išeivijos lietuvių filosofų. Jo pirmasis mokytojas buvo prelatas Pranas Kuraitis, padėjęs gilintis į egzistencializmo studijas, ypač Martino Heideggerio filosofinę mintį. Vėlesnių studijų metais J. Grinius lankė M. Heideggerio filosofijos kursą Freiburge. Jo įdirbis katalikybės ir lietuviškojo tautiškumo klausimus nušviesti egzistencializmo šviesoje matomas tekstuose „Tauta ir tautinė ištikimybė“, „Žmogus be Dievo“, „Idealas ir laikas“.

J. Girnius studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete (VDU), vėliau gilino žinias Leuveno, Fribūro, Sorbonos universitetuose. 1951 m. tapo filosofijos daktaru. 1941–1944 m. dėstė VDU. 1944-aisiais pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, nuo 1949 – JAV, ten atsidėjo „Lietuvių enciklopedijos“, žurnalo „Aidai“ redaktoriaus darbui.

Tiesioginę transliaciją kviečiame žiūrėti Nacionalinės bibliotekos „Youtube“ kanale ir interneto svetainėje ateitieszurnalas.lt.

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius yra paskelbęs Ateitininkų metais. Ateitininkų metų filosofiniai skaitymai rengiami bendradarbiaujant su Nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centru. Dviejuose jau įvykusiuose susitikimuose buvo aptariamos S. Šalkauskio ir A. Maceinos mintys.

Prieš susitikimą maloniai kviečiame perskaityti ir apmąstyti ištrauką iš Juozo Girniaus teksto „Žmogus be Dievo“.

Trumpai apie renginį

Data
gruodžio 3 d.
Laikas
15.30 val.
Vieta
tiesioginė transliacija
Trukmė
1 val.
Dalyvavimas
Nacionalinės bibliotekos „Youtube“ kanalas, interneto svetainė ateitieszurnalas.lt.
Partneriai
Ateitininkų federacija
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“  

Iliustracija