Mokamos paslaugos

Jei eilutėje „Paslaugos teikimo vieta“ nenurodyta kitaip, aprašomos paslaugos teikiamos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje adresu Gedimino pr. 51, Vilnius.

 • Skaitytojo pažymėjimo išdavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Pagrindinis informacijos stalas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Asmuo, norintis gauti skaitytojo pažymėjimą, turi pateikti asmens dokumentą.

Norintys gauti nuolaidą, taikomą studentams, moksleiviams, pensininkams ar neįgaliesiems, turi pateikti atitinkamą (studento, moksleivio, pensininko ar neįgaliojo) pažymėjimą.

Asmuo turi užpildyti registracijos kortelę ir ją pasirašyti.

Kaina, Eur 

• Aukštųjų, kolegijų, aukštesniųjų ir kt. mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams – 2,00 Eur
• Bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams nuo 16 metų – 1,00 Eur
• Ikimokyklinio amžiaus vaikams ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams iki 16 metų – 0,60 Eur
• Mokyklinio amžiaus našlaičiams ir vaikų namų auklėtiniams – nemokamai
• Kitiems lankytojams – 3,00 Eur

50 % nuolaida taikoma:
• pensininkams
• neįgaliesiems

 
Paslaugos teikimo vieta  Portalas www.ibiblioteka.lt
Paslaugos teikimo tvarka  Užsisakius skaitytojo pažymėjimą portale www.ibiblioteka.lt, pažymėjimas siunčiamas paštu užsakyme nurodytu adresu. Taip pat pažymėjimą galite atsiimti Nacionalinėje bibliotekoje. 
Kaina, Eur 

• Atsiimant bibliotekoje – 1,16 Eur
• Siunčiant paštu – 1,58 Eur

 
Paslaugos teikimo vieta 

Palangos vasaros skaitykla (Vytauto g. 72, Palanga)

Paslaugos teikimo tvarka 

Pažymėjimas galioja 10 dienų.

Asmuo, norintis gauti skaitytojo pažymėjimą, turi pateikti asmens dokumentą.

Norintys gauti nuolaidą, taikomą moksleiviams, pensininkams ar neįgaliesiems, turi pateikti atitinkamą (moksleivio, pensininko ar neįgaliojo) pažymėjimą.

Kaina, Eur 

• Skaityklos lankytojams – 1,00 Eur
• Ikimokyklinio amžiaus vaikams, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, mokyklinio amžiaus našlaičiams, vaikų namų auklėtiniams – nemokamai

50 % nuolaida taikoma:
• pensininkams
• neįgaliesiems

 
Paslaugos teikimo vieta  Bendradarbystės erdvė (2 a.)
Paslaugos teikimo tvarka  Pažymėjimo išdavimo tvarka nustatyta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bendradarbystės erdvėje taisyklėse.
Kaina, Eur  80,00 Eur vienam mėnesiui

 • Teksto / vaizdo dokumento kopijavimas, spausdinimas, skenavimas*
Retų, unikalių dokumentų kopijavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Retų knygų ir rankraščių skaitykla (V a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

XIX a. ir naujesnius dokumentus kopijuoja skaityklos darbuotojas. Juos savitarnos įrenginiais ir sava įranga kopijuoti draudžiama.

Kopija pateikiama atsiskaičius už paslaugą.

Parankinio fondo dokumentus leidžiama kopijuoti patiems skaitytojams bibliotekoje esančiais savitarnos įrenginiais (žr. „Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas savitarnos aparatais“).

Kopijuoti galima tik geros būklės dokumentus.

Kaina, Eur 

XIX a. spaudiniai
Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,25 Eur
• A3 formatas – 0,50 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,50 Eur
• A3 formatas – 1,00 Eur

Nuo XX a.
Rankraščiai (nuo 1950 m.)
Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,25 Eur
• A3 formatas – 0,50 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,50 Eur
• A3 formatas – 1,00 Eur

Spaudiniai
Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,10 Eur
• A3 formatas – 0,20 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,20 Eur
• A3 formatas – 0,40 Eur

Parankinio fondo dokumentus kopijuojant savitarnos įrenginiais taikomos kainos, nurodytos eilutėje „Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas savitarnos aparatais“.

Dokumentų kopijavimas iš mikroformų
Paslaugos teikimo vieta Žiniasklaidos skaitykla (II a.) 
Paslaugos teikimo tvarka 

Dokumentus kopijuoja skaityklos darbuotojas.

Kopija pateikiama atsiskaičius už paslaugą.

Kaina, Eur  • A4 formatas – 0,06 Eur 
Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas savitarnos aparatais
Paslaugos teikimo vieta 

Pagrindinis informacijos stalas (II a.): vartotojų registracija, PIN kodo suteikimas ir virtualios sąskaitos papildymas

Savitarnos įrenginiai: I, II ir III aukštuose

Paslaugos teikimo tvarka 

Kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos teikiamos daugiafunkciais savitarnos aparatais. Kad galėtų jais naudotis, vartotojui sukuriama virtuali sąskaita.

Paslauga gali naudotis registruoti bibliotekos vartotojai, jie prie aparatų gali prisijungti naudodami skaitytojo pažymėjimo numerį (numeris nuskaitomas magnetinių kortelių skaitytuvu), o bibliotekos svečiai gali prisijungti naudodami PIN kodą.

Kaina, Eur 

Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,06 Eur
• A3 formatas – 0,12 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,12 Eur
• A3 formatas – 0,24 Eur

Skenavimas:
• A4, A3 formatas – nemokamai

Dokumentų kopijavimas ir skenavimas, kai paslaugą teikia bibliotekos darbuotojas
Paslaugos teikimo vieta  Pagrindinis informacijos stalas (II a.) 
Paslaugos teikimo tvarka 

Užsakymo vykdymo terminas derinamas individuliai.

Paslauga teikiama už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

Kopijavimas:
• A4 formatas – 0,10 Eur

Skenavimas:
• A4, A3 formatas – 0,05 Eur

Retų, unikalių dokumentų skenavimas
Paslaugos teikimo vieta  Retų knygų ir rankraščių skaitykla (V a.) 
Paslaugos teikimo tvarka 

Siekiant apsaugoti nuo neigiamo fizinio poveikio, restauruotus dokumentus, senas knygas (iki XIX a. imtinai), fotodokumentus, rankraštinius dokumentus (iki 1950 m.), senuosius periodinius leidinius (iki XX a.), storo įrišimo ir didelio formato periodinius leidinius (iki 1945 m.) leidžiama tik skenuoti. 

Skenuojami tik geros būklės dokumentai.

Vaizdą skenuoja ir į skaitytojo kompiuterinę laikmeną įrašo skaityklos darbuotojas.

Paslauga teikiama už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

Kopijų kainos priklauso nuo dokumento originalo amžiaus:

• XV–XVI a. dokumentai – 6,00 Eur
• XVII–XVIII a. dokumentai – 4,00 Eur
• XIX a. dokumentai – 2,00 Eur
• Dokumentai nuo XX a. (iki 1950 m.) – 1,00 Eur
• Dokumentai nuo 1950 m. – 0,50 Eur

Skaitmeninio vaizdo kopija – 30 % pirminės kopijos kainos

*Kaina už vieną kopijos puslapį. Kopijuojant, spausdinant ar skenuojant dokumentus privaloma laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.


 • Garso įrašo kopijavimas*
Garso įrašo kopijavimas iš skaitmeninės ar analoginės (šelako plokštelės, vinilo plokštelės, garsajuostės) laikmenos į skaitmeninę laikmeną
Paslaugos teikimo vieta 
Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykla (V a.) 
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugos teikiamos pagal Garso dokumentų kopijavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą.

Paslauga teikiama užpildžius prašymą ir už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

Kaina priklauso nu kopijuojamo įrašo trukmės.

Iš skaitmeninės į skaitmeninę laikmeną:
• iki 10 min. – 0,50 Eur
• nuo 11 iki 30 min. – 1,00 Eur
• nuo 31 iki 60 min. – 2,00 Eur
• nuo 61 min. – 3,50 Eur

Iš analoginės į skaitmeninę laikmeną:
• iki 60 min. – 7,00 Eur
• nuo 61 iki 120 min. – 14,00 Eur

*Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymui.


 • Bibliografinių nuorodų sąrašų sudarymas pagal individualią užklausą
Bibliografinių nuorodų sąrašų sudarymas
Paslaugos teikimo vieta 
Socialinių mokslų skaitykla (III a.), Humanitarinių mokslų skaitykla (III a.), Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykla (V a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Sąrašo tema, apimtis, pateikimo terminas ir forma derinami su skaityklos (skyriaus) darbuotoju.

Informacija renkama iš Nacionalinės bibliotekos šaltinių (duomenų bazių, kortelinių katalogų, kartotekų, bibliografinių ir kitų leidinių, informacijos internete) arba iš Nacionalinės bibliotekos ir jos prenumeruojamų duomenų bazių.

Sąrašas pateikiamas atspausdintas popieriuje ar įrašytas į vartotojo atneštą kompiuterinę laikmeną.

Paslauga teikiama už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

1 bibliografinio įrašo kaina:
• Nacionalinės bibliotekos šaltiniai – 0,60 Eur
• Nacionalinės bibliotekos ir jos prenumeruojamų duomenų bazių šaltiniai – 0,15 Eur


 • Specialistų stažuotės bibliotekoje
Specialistų stažuotės
Paslaugos teikimo vieta 
Informacijos išteklių departamento Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius
Paslaugos teikimo tvarka 

Stažuotės organizuojamos gavus oficialų įstaigos, planuojančios siųsti savo darbuotoją stažuotis, raštą, kuriame yra nurodytas stažuotės tikslas, trukmė, preliminarus laikas, stažuotojo vardas, pavardė, pareigos ir kvalifikacija.

Įstaiga, gavusi teigiamą atsakymą dėl stažuotės, pateikia Nacionalinei bibliotekai garantinį raštą dėl apmokėjimo.

Pasibaigus stažuotei, Nacionalinė biblioteka išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir ją pateikia stažuotojui arba siunčia įstaigai paštu.

Kaina, Eur 

Kaina be PVM: 
• vienos dienos stažuotė – 30,00 Eur


 • Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų
Dokumentų parsiuntimas iš Lietuvos bibliotekų
Paslaugos teikimo vieta 
Pagrindinis informacijos stalas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslauga organizuojama per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).

Su TBA abonentu (biblioteka) sudaroma TBA paslaugų sutartis. TBA abonentas atsiskaito už paslaugą pagal Nacionalinės bibliotekos pateiktą sąskaitą faktūrą.

TBA abonentas (skaitytojas) už paslaugą atsiskaito gavęs dokumentą.

Kaina, Eur 

1 dokumento siuntimas – 0,30 Eur + siuntimo išlaidos (siuntimo išlaidų dydis priklauso nuo siuntinio svorio, taikomi Lietuvos pašto įkainiai)

Dokumentų parsiuntimas iš užsienio bibliotekų
Paslaugos teikimo vieta  Pagrindinis informacijos stalas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Su užsienio biblioteka atsiskaitoma pagal jos atsiųstą sąskaitą.

Parsiųstas dokumentas įteikiamas atsiskaičius už paslaugą.

Kaina, Eur 

• Dokumento siuntimas – 0,30 Eur + siuntimo išlaidos (siuntimo išlaidų dydis priklauso nuo siuntinio svorio, taikomi atitinkamų užsienio šalių pašto siuntimo įkainiai)

• Nacionalinės bibliotekos fondų dokumento skolinimas užsienio bibliotekoms – 8,00 Eur
• Nacionalinės bibliotekos fondų dokumento (straipsnio) kopijavimas užsienio bibliotekoms iki 20 puslapių (A4 formatas) – 8,00 Eur

Už paslaugas mokama pinigais arba IFLA tarptautiniais atsiskaitymo čekiais (IFLA čekis):
• 1 IFLA čekis – 8,00 Eur
• 0,5 IFLA čekio – 4,00 Eur

Už papildomus iki 10 puslapių pridedama po 0,5 IFLA čekio.


 • Leidybos paslaugos
Brūkšninių kodų lipdžių dokumento egzemplioriaus identifikavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Informacinių technologijų priežiūros skyrius
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslauga teikiama bibliotekoms pagal paraiškas, siunčiamas el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Paraiškos saugomos Informacinių technologijų priežiūros skyriuje.

Įvykdęs užsakymą, Informacinių technologijų priežiūros skyrius išrašo išankstinę sąskaitą ir pateikia ją užsakovui el. paštu.

Atsiskaičius už paslaugą, Nacionalinės bibliotekos Buhalterijos skyrius išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir pateikia ją užsakovui.

Kaina, Eur 

Paslauga apmokestinama PVM

Brūkšninių kodų lipdžių dokumento egzemplioriui identifikuoti spausdinimo kaina apskaičiuojama vadovaujantis šia metodika.


 • Tarptautinių standartinių leidinio numerių suteikimo paslaugos
Tęsiamųjų išteklių ir kitų serijinių leidinių registravimas, ISSN ir brūkšninių kodų suteikimas
Paslaugos teikimo vieta 
Informacijos mokslų departamento Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius, ISSN Lietuvos agentūra
Paslaugos teikimo tvarka  Paslaugos teikimo tvarkos aprašą atsisiųskite čia.
Kaina, Eur 

Vieneto kaina (be PVM):

• ISSN suteikimas – 80,00 Eur
• ISSN suteikimas elektroniniam leidiniui – 16,00 Eur
• brūkšninio kodo skaičiavimas ar jo perskaičiavimas – 35,00 Eur
• leidinio perregistravimas kitam leidėjui – 30,00 Eur
• ISSN suteikimas ir brūkšninio kodo skaičiavimas – 115,00 Eur
• ISSN suteikimas knygų serijai – 40,00 Eur

Paslaugų teikimas skubos tvarka, per 1 darbo dieną:
• vieneto kaina x 1,5

ISBN ir ISMN numerių ir brūkšninių kodų suteikimas knygoms ir muzikos leidiniams
Paslaugos teikimo vieta 

Informacijos mokslų departamento Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius, ISBN ir ISMN Lietuvos agentūra

Paslaugos teikimo tvarka  Paslaugos teikimo tvarkos aprašą atsisiųskite čia.
Kaina, Eur 

Vieno ISBN, ISMN numerio, brūkšninio kodo kaina (be PVM):
• suteikimas – 5,15 Eur 
• skubos tvarka, per 1 darbo dieną – 7,73 Eur
• leidėjui, elektroninės knygos licenciją neterminuotai ir neatlygintinai suteikusiam Nacionalinei bibliotekai – 2,58 Eur


 • Tiesioginė transliacija
Tiesioginių transliacijų organizavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Komunikacijos ir rinkodaros departamentas
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugos užsakymus priima tiesiogines transliacijas organizuojantis Nacionalinės bibliotekos darbuotojas el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Su užsakovu pasirašoma sutartis. Transliacijos tema turi būti susijusi su Nacionalinės bibliotekos misija ir tikslais.

Laidos tiesiogiai transliuojamos Lietuvos viešosiose bibliotekose, įrašas skelbiamas Nacionalinės bibliotekos „Youtube“ paskyroje, prireikus ir interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.

Kaina, Eur 

Kaina be PVM:
• 1 transliacija – 220,00 Eur


 • Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos
Paslaugos teikimo vieta 
Komunikacijos ir rinkodaros departamentas.
Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. (8 5) 239 8522.
Paslaugos teikimo tvarka 

Pateikiant užsakymą prašome parašyti laisvos formos prašymą. Su užsakovu pasirašoma sutartis dėl renginio organizavimo ir aptarnavimo paslaugų teikimo. Jeigu sutartis nesudaroma, išrašoma išankstinė sąskaita, ją prašome apmokėti prieš teikiant paslaugas.

Kaina, Eur 

Paslaugos kaina kiekvienam renginiui apskaičiuojama atskirai pagal užsakovo poreikius ir įvertinant numatomas išlaidas. Darbo užmokesčio sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis darbo užmokesčiu, nustatytu renginį aptarnausiančio asmens pareigybei. Kitos išlaidos skaičiuojamos įvertinant jų faktines sąnaudas.


 • Garso ir vaizdo įrašymo, redagavimo, suvedimo ir restauravimo paslaugos
Paslaugos teikimo vieta 
Garso įrašų studija, V a., 509 kab.
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Garso įrašų studijos paslaugų teikimo taisyklėmis.

Paslauga teikiama užpildžius prašymą ir už ją atsiskaičius iš anksto.

Daugiau informacijos rasite čia.

Kaina, Eur 

1 val. kaina (be PVM):
• Garso įrašymo paslauga – kaina apskaičiuojama pagal individualius poreikius
• Garso redagavimo paslauga – 20,65 Eur
• Garso suvedimo paslauga – 20,65 Eur

Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Artimiausi renginiai

2017 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 18 d.
Literatūros popietės visai šeimai Palangos vasaros skaitykloje
2017 m. rugpjūčio 22 d.
15:00
Kūrybinės dirbtuvės „Tapyba ant akmenukų“
2017 m. rugpjūčio 22 d.
17:00
Diskusija „Lietuviška tapatybė pasaulyje“

Parodos

2017 m. liepos 27 d. – rugpjūčio 27 d.
Andriaus Zakarausko tapybos darbų paroda „Grubi linija“
2017 m. rugpjūčio 11 d. – rugpjūčio 25 d.
Paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952“
2017 m. liepos 4 d. – rugpjūčio 30 d.
Paroda „Petras Klimas: visada ieškojau Lietuvos“
2017 m. rugpjūčio 3 d. – rugpjūčio 31 d.
Parodos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento erdvėse
2017 m. rugpjūčio 9 d. – rugsėjo 8 d.
Vieno eksponato paroda „Maištaujanti knyga, plečianti horizontus“

Kinas