Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kučinskas, Darius

Prof. Dr. Darius Kučinskas
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

He graduated in Piano from the Lithuanian Academy of Music and Theatre in 1993 and in 2002, obtained a doctorate degree in Art History (Musicology) (the dissertation “Musical text of piano works by M. K. Čiurlionis (aspect of genesis))”. He is an expert at the Lithuanian Council for Culture, the Research Council of Lithuania, the Centre for Quality Assessment in Higher Education, the Ministry of Education, Science and Sports of the Republic of Lithuania and the agency MusiQuE (Belgium) as well as a member of the Lithuanian Composers Union (the Musicologists’ Section), the International Association of Music Libraries and the International Musicological Society.

His research interests include music textology, printed music publishing, old Lithuanian music recordings, musical heritage of Lithuanian expatriates, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis’s musical legacy and the Lithuanian music for pianola. In his research, he applies complex musicological analysis.

His current research is on mechanical music recordings in Lithuania and worldwide.

  • KUČINSKAS, Darius. Lithuanian piano rolls: collections and research. Iš: Fontes Artis Musicae: Middleton, Wis.: A-R Editions, 2018, Vol. 65, no. 1, p. 1-12. ISSN 0015-6191.
  • KUČINSKAS, Darius. Etniniai muzikos įrašai pianolai. Iš: Ars & Praxis. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2021, Nr. 9, p. 29-41. ISSN 2351-4744.
  • KUČINSKAS, Darius (sudaryt.). Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Rinktiniai kūriniai fortepijonui [Natos] : (urtext). 2 sąs. Kaunas: Spalvų kraitė: D. Kučinskas, 2020. ISMN 979-0-9021725-0-9. ISMN 979-0-9021725-1-6.
  • KUČINSKAS, Darius. 27-oji valanda [Natos]. Kaunas: D. Kučinskas, 2019. 4 p.
  • KUČINSKAS, Darius. Čiurlionio muzika: urteksto siekiamybė. Iš: Čiurlionis ir pasaulis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 544-553. ISBN 978-609-8231-168.
  • KUČINSKAS, Darius. Muzikinės Maironio redakcijos (ankstyvasis laikotarpis). Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 42, ser. A, p. 155–182. ISSN 1392-0502.
  • KUČINSKAS, Darius. Lietuvių marijonų vienuolyno Čikagoje biblioteka ir jos muzikos skyrius. Iš: Lietuvos muzikos paveldo tyrimai. Kaunas: Kauno miesto muziejus, 2019, p. 114–122. ISBN 978-609-8164-11-4.