Telefonas Klaustukas Sitemap
 • Paroda „Reflections in a Shattered Mirror“ (anglų kalba)

  Iliustracija

  Paroda, kurią sudaro Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos kolekcijos dokumentai, pristato tarpukaryje klestėjusių Lietuvos ir Vilniaus bendruomenių gyvenimą. Šeši parodos skyriai pasakoja apie žydų švietimą, sveikatos apsaugą, literatūrą, teatrą ir dailę, knygų spausdinimą ir skaitymo kultūrą, taip pat apie dviejų socialinio ir kultūrinio gyvenimo sostinių, Kauno ir Vilniaus, vaidmenį žydų bendruomenei.

  Skaityti daugiau
 • Fotografijų paroda „UNESCO paveldas: Lietuva ir pasaulis“

  Iliustracija

  Minint Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metus, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su fotografu Leonardu Skirpstu parengė fotografijų parodą „UNESCO paveldas: Lietuva ir pasaulis“.

  Skaityti daugiau
 • Paroda „YIVO bičiuliai. Vilniaus YIVO institutas ir tarpukario žydų pasaulis“

  Iliustracija

  Angl. Fraynt fun YIVO. Vilnius YIVO Institute and the Interwar Jewish World

  Vilniuje 1925 m. įsteigtas Žydų mokslo institutas YIVO atliko kritiškai svarbų vaidmenį renkant ir studijuojant Europos ir pasaulio žydų istoriją, jidiš kalbą, senovinę ir modernią literatūrą bei liaudies kūrybą, žydų teatrą, pedagogiką ir jaunimo problemas, socialinį ir ekonominį žydų gyvenimą. Nacių okupacijos nutraukta instituto veikla Vilniuje buvo pratęsta Niujorke, kur YIVO veikia ir šiandien. Paroda, kurią sudaro Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Judaikos kolekcijos dokumentai, atspindi platų vilnietiško YIVO akademinių ir socialinių ryšių bei atliktų darbų spektrą.

  Skaityti daugiau
 • Paroda „Užsienio profesionalai – Lietuvai“

  Iliustracija

  1918 m. vasario 16 d. pradėtai kurti moderniai Lietuvos valstybei labai trūko profesionalų, todėl jos kūrėjų gretas 1918–1940 m. papildė nemenkas būrys mokslininkų, medikų, architektų, karių ir kitų sričių specialistų iš užsienio. Kai kurie iš jų Lietuvoje atliko epizodinį vaidmenį, kiti pasiliko ilgiau ir darniai įsiliejo į valstybės gyvenimą.

  Skaityti daugiau
 • Paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952“

  Iliustracija

  Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, milijonai civilių gyventojų buvo priversti palikti savo gimtąsias šalis. Pasak mokslininkų, Vakarų Europoje šią masinę tremtį simbolizavo 260 DP (angl. Displaced Persons, liet. perkeltieji asmenys) stovyklų. Lietuviai dipukai DP akronimą ironiškai išsivertė „Dievo paukšteliai“. Parodoje atspindėta Vakarų Europos karo pabėgėlių stovyklose atsidūrusių lietuvių leidybinė veikla ir ryžtas kurti sudėtingomis sąlygomis.

  Skaityti daugiau
 • Fotodokumentinė paroda „Rašytojai apie Kovo 11-ąją“

  Iliustracija

  Paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui. Joje pateikiami žymių Lietuvos literatūros ir kultūros veikėjų pasisakymai apie Kovo 11-osios reikšmę, išreiškiantys lietuvių tautos siekius ir lūkesčius. Iliustruojama rašytojų fotonuotraukomis ir leidinių faksimilėmis.

  Skaityti daugiau
 • Fotodokumentinė paroda „Baltijos kelias – kelias į Nepriklausomybę“

  Iliustracija

  Pasak istoriko Algirdo Jakubčionio, „Baltijos kelias išreiškė trijų tautų laisvės ir valstybingumo tikslą. Jo metu buvo parodytas nesmurtinis  nepriklausomybės siekis. Baltijos kelias turėjo ir tarptautinę reikšmę, į jį dėmesį atkreipė pasaulio šalys. Tai buvo unikalus ir nepakartojamas renginys, kai pirmą kartą taip susivienijo estai, latviai ir lietuviai, turėję vieną tikslą – būti nepriklausomi.“

  Skaityti daugiau
 • Fotodokumentinė paroda „Materialusis ir nematerialusis kultūros paveldas Lietuvoje“

  Iliustracija

  Ekspozicijoje pristatomi Lietuvos objektai, įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą: Vilniaus senamiestis, Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė, Trakų vaizdai (tik planuojami įtraukti), Struvės dienovidinio lanko brėžiniai bei žemėlapių fragmentai, Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrai: lietuviškų kryžių pavyzdžiai, dainų ir šokių švenčių Lietuvoje akimirkos.

  Skaityti daugiau
 • Fotodokumentinė paroda „Iš Lietuvos diplomatijos istorijos 1918–1940 m.“

  Iliustracija

  Parodoje eksponuojami dokumentai, nuotraukos, laiškai, knygos (lietuvių, lenkų, prancūzų, vokiečių, anglų kalbomis) parodančios to meto įvykius. Pasitelkus dokumentus iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo bei Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus fondų parodoje parodomi O. Milašiaus, P. Klimo, D. Zauniaus, K. Bizausko, J. Urbšio ir kitų 1918–1940 m. Lietuvos diplomatų politinė ir visuomeninė veikla, jų gyvenimo realijos.

  Skaityti daugiau