Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Lietuvos kultūros paveldo portalas „E. paveldas“

Epaveldas.lt – tai didžiausias Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas, gyvuojantis jau daugiau nei 15 metų. Šiuo metu portale jau sukaupta per 280 tūkst. kultūros paveldo objektų. Jo turinį kuria ir naujais objektais pildo 24 institucijos: bibliotekos, muziejai, archyvai ir kt. Nuo 2012 m. šio portalo turinys yra atspindimas ir Europos Komisijos iniciatyva kuriamame Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmenintų dokumentų portale „Europeana“.

Portalo epaveldas.lt turinį sudaro suskaitmenintos XVI–XX a. knygos lietuvių kalba ir lituaniniai leidiniai, senieji Lietuvos ir išeivijos periodiniai, kartografiniai leidiniai, smulkioji spauda (potvarkiai, atsišaukimai, afišos, programos ir kt.), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1540–1845 m. teismų aktų knygos, bažnytinės gimimo, santuokos ir mirties metrikos, daugelis kitų įvairius Lietuvos istorijos laikotarpius atspindinčių dokumentų. Taip pat čia galima rasti liaudies meno ir taikomosios dailės eksponatų, tradicinės liaudies skulptūrų, liaudies meistrų sukurtų baldų, keramikos, medžio dirbinių, senosios liaudies tekstilės gaminių, eksponatų iš stiklo, porceliano, metalo, muziejuose sukauptų baldų, numizmatikos, laikrodžių, suskaitmenintų garso įrašų (ritinėlių pianolai, šelako plokštelių), 3D objektų ir kt. Ne vienas iš šių objektų yra unikalus, vienintelis arba yra išlikę tik keli originalūs egzemplioriai, o epaveldas.lt suteikia galimybę su jais susipažinti, virtualiai vartyti, kai kurių dokumentų tekste net atlikti paiešką.

Portalui augant ir plečiantis, jo turinys pildosi ir užsienio šalyse leistomis knygomis, kurios plėtojant kultūrinius, politinius ir ekonominius santykius tapo Lietuvos kultūros dalimi, reprezentuoja mūsų šalies atstovų ryšius su Europa ir kt.

Visi portale esantys objektai yra paženklinti „Creative Commons“ licencijomis, kurios suteikia informaciją apie skaitmeninto objekto naudojimo teises. Laisviausia licencija paženklinti objektai gali būti pakartotinai naudojami, kuriant išvestinius kūrinius ir taip prisidedant prie skaitmeninio kultūros paveldo aktualizavimo ir įgalinimo.

ePaveldas.lt