Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Misija ir tikslai

Nacionalinės bibliotekos misija – būti Lietuvos žinių erdve, kuriančia vertę visuomenei. 

Vizija – būti integruojančia valstybės informacijos politikos, kultūros, švietimo, mokslo, ekonomikos pažangos dalimi.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą. Jos veiklos tikslai:

  • Kaupti, saugoti ir aktualinti nacionalinį dokumentinį kultūros paveldą, užtikrinti jo sklaidą bei integravimą į Europos skaitmeninio turinio erdvę.
  • Užtikrinti prieigą prie informacijos ir žinių, plėtoti visuomenės informacinę ir kultūrinę kompetenciją.
  • Skatinti visuomenę siekti naujų žinių ir užtikrinti jų sklaidą bei taikymą.
  • Vykdyti informacijos ir komunikacijos mokslų taikomuosius tyrimus, konsultavimo ir ekspertinę veiklą.

  • Nacionalinės bibliotekos strateginės veiklos kryptys ir prioritetai 2024–2026 (skaityti PDF ›)
  • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 2020–2022 ataskaita (skaityti PDF ›)