Mokamos paslaugos

Jei eilutėje „Paslaugos teikimo vieta“ nenurodyta kitaip, aprašomos paslaugos teikiamos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje adresu Gedimino pr. 51, Vilnius.

 • Skaitytojo pažymėjimo išdavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Registracijos ir informacijos punktas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Asmuo, norintis gauti skaitytojo pažymėjimą, turi pateikti asmens dokumentą.

Norintys gauti nuolaidą, taikomą studentams, moksleiviams, pensininkams ar neįgaliesiems, turi pateikti atitinkamą (studento, moksleivio, pensininko ar neįgaliojo) pažymėjimą.

Asmuo turi užpildyti registracijos kortelę ir ją pasirašyti.

Kaina, Eur 

Vartotojo pažymėjimas – 3,00 Eur

50 proc. nuolaida taikoma (1,50 Eur):
• aukštųjų, kolegijų, aukštesniųjų ir kt. mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams
• bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams nuo 16 metų
• senjorams
• neįgaliesiems

80 proc. nuolaida taikoma vaikams ir moksleiviams iki 16 metų – 0,60 Eur

Mokyklinio amžiaus našlaičiams ir vaikų namų auklėtiniams – nemokamai

 
Paslaugos teikimo vieta  Portalas www.ibiblioteka.lt
Paslaugos teikimo tvarka  Užsisakius skaitytojo pažymėjimą portale www.ibiblioteka.lt, pažymėjimas siunčiamas paštu užsakyme nurodytu adresu. Taip pat pažymėjimą galite atsiimti Nacionalinėje bibliotekoje. 
Kaina, Eur 

• Atsiimant bibliotekoje – 1,20 Eur
• Siunčiant paštu – 1,70 Eur

 
Paslaugos teikimo vieta 

Palangos vasaros skaitykla (Vytauto g. 72, Palanga)

Paslaugos teikimo tvarka 

Asmuo įsigyja pažymėjimą (jeigu neturi įsigijęs LIBIS vartotojo pažymėjimo) galiojantį 10 dienų.

Asmuo, norintis gauti skaitytojo pažymėjimą, turi pateikti asmens dokumentą.

Norintys gauti nuolaidą, taikomą moksleiviams, pensininkams ar neįgaliesiems, turi pateikti atitinkamą (moksleivio, pensininko ar neįgaliojo) pažymėjimą.

Kaina, Eur 

• Skaityklos lankytojams – 1,00 Eur
• Ikimokyklinio amžiaus vaikams, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams, mokyklinio amžiaus našlaičiams, vaikų namų auklėtiniams – nemokamai

50 proc. nuolaida taikoma:
• pensininkams
• neįgaliesiems


 • Teksto / vaizdo dokumento kopijavimas, spausdinimas, skenavimas*
Retų, unikalių dokumentų kopijavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Retų knygų ir rankraščių skaitykla (V a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

XIX a. ir naujesnius dokumentus kopijuoja skaityklos darbuotojas. Juos savitarnos įrenginiais ir sava įranga kopijuoti draudžiama.

Kopija pateikiama atsiskaičius už paslaugą.

Parankinio fondo dokumentus leidžiama kopijuoti patiems skaitytojams bibliotekoje esančiais savitarnos įrenginiais (žr. „Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas savitarnos aparatais“).

Kopijuoti galima tik geros būklės dokumentus.

Kaina, Eur 

XIX a. spaudiniai
Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,25 Eur
• A3 formatas – 0,50 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,50 Eur
• A3 formatas – 1,00 Eur

Nuo XX a.
Rankraščiai (nuo 1950 m.)
Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,25 Eur
• A3 formatas – 0,50 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,50 Eur
• A3 formatas – 1,00 Eur

Spaudiniai
Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,10 Eur
• A3 formatas – 0,20 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,20 Eur
• A3 formatas – 0,40 Eur

Parankinio fondo dokumentus kopijuojant savitarnos įrenginiais taikomos kainos, nurodytos eilutėje „Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas savitarnos aparatais“.

Dokumentų kopijavimas iš mikroformų
Paslaugos teikimo vieta Žiniasklaidos skaitykla (II a.) 
Paslaugos teikimo tvarka 

Kopijos daromos savitarnos įrenginiais.

Kaina, Eur  • A4 formatas – 0,06 Eur 
Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas savitarnos aparatais
Paslaugos teikimo vieta 

Registracijos ir informacijos punktas (II a.): vartotojų registracija, PIN kodo suteikimas ir virtualios sąskaitos papildymas

Savitarnos įrenginiai: I, II ir III aukštuose

Paslaugos teikimo tvarka 

Kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos teikiamos daugiafunkciais savitarnos aparatais. Kad galėtų jais naudotis, vartotojui sukuriama virtuali sąskaita.

Paslauga gali naudotis registruoti bibliotekos vartotojai, jie prie aparatų gali prisijungti naudodami skaitytojo pažymėjimo numerį (numeris nuskaitomas magnetinių kortelių skaitytuvu), o bibliotekos svečiai gali prisijungti naudodami PIN kodą.

Kaina, Eur 

Nespalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,06 Eur
• A3 formatas – 0,12 Eur

Spalvotos kopijos:
• A4 formatas – 0,12 Eur
• A3 formatas – 0,24 Eur

Skenavimas:
• A4, A3 formatas – nemokamai

Dokumentų kopijavimas ir skenavimas, kai paslaugą teikia bibliotekos darbuotojas
Paslaugos teikimo vieta  Registracijos ir informacijos punktas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Užsakymo vykdymo terminas derinamas individuliai.

Paslauga teikiama už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

Kopijavimas:
• A4 formatas – 0,10 Eur

Skenavimas:
• 1 vaizdas – 0,05 Eur

Retų, unikalių dokumentų skenavimas
Paslaugos teikimo vieta  Retų knygų ir rankraščių skaitykla (V a.) 
Paslaugos teikimo tvarka 

Siekiant apsaugoti nuo neigiamo fizinio poveikio, restauruotus dokumentus, senas knygas (iki XIX a. imtinai), fotodokumentus, rankraštinius dokumentus (iki 1950 m.), senuosius periodinius leidinius (iki XX a.), storo įrišimo ir didelio formato periodinius leidinius (iki 1945 m.) leidžiama tik skenuoti. 

Skenuojami tik geros būklės dokumentai.

Vaizdą skenuoja ir į skaitytojo kompiuterinę laikmeną įrašo skaityklos darbuotojas.

Paslauga teikiama už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

Kopijų kainos priklauso nuo dokumento originalo amžiaus:

• XV–XVI a. dokumentai – 6,00 Eur
• XVII–XVIII a. dokumentai – 4,00 Eur
• XIX a. dokumentai – 2,00 Eur
• Dokumentai nuo XX a. (iki 1950 m.) – 1,00 Eur
• Dokumentai nuo 1950 m. – 0,50 Eur

Skaitmeninio vaizdo kopija – 30 % pirminės kopijos kainos

*Kaina už vieną kopijos puslapį. Kopijuojant, spausdinant ar skenuojant dokumentus privaloma laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.


 • Garso įrašo kopijavimas*
Garso įrašo kopijavimas iš skaitmeninės ar analoginės (šelako plokštelės, vinilo plokštelės, garsajuostės) laikmenos į skaitmeninę laikmeną
Paslaugos teikimo vieta 
Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykla (V a.) 
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugos teikiamos pagal Garso dokumentų kopijavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą.

Paslauga teikiama užpildžius prašymą ir už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

Kaina priklauso nu kopijuojamo įrašo trukmės.

Iš skaitmeninės į skaitmeninę laikmeną:
• iki 10 min. – 0,50 Eur
• nuo 11 iki 30 min. – 1,00 Eur
• nuo 31 iki 60 min. – 2,00 Eur
• nuo 61 min. – 3,50 Eur

Iš analoginės į skaitmeninę laikmeną:
• iki 60 min. – 7,00 Eur
• nuo 61 iki 120 min. – 14,00 Eur

*Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymui.


 • Bibliografinių nuorodų sąrašų sudarymas pagal individualią užklausą
Bibliografinių nuorodų sąrašų sudarymas
Paslaugos teikimo vieta 
Socialinių mokslų skaitykla (III a.), Humanitarinių mokslų skaitykla (III a.), Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykla (V a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Sąrašo tema, apimtis, pateikimo terminas ir forma derinami su skaityklos (skyriaus) darbuotoju, užpildant užsakymą mokamai užklausai.

Informacija renkama iš Nacionalinės bibliotekos šaltinių (duomenų bazių, kortelinių katalogų, bibliografinių ir kitų leidinių, informacijos internete) ir sutikrinama su de visu.

Sąrašas pateikiamas atspausdintas popieriuje ar įrašytas į vartotojo atneštą kompiuterinę laikmeną.

Paslauga teikiama už ją atsiskaičius iš anksto.

Kaina, Eur 

1 bibliografinio įrašo kaina:
• Nacionalinės bibliotekos šaltiniai – 6,30 Eur
• Nacionalinės bibliotekos ir jos prenumeruojamų duomenų bazių šaltiniai – 1,60 Eur


 • Nacionalinės bibliotekos Autoritetinių įrašų duomenų bazės (AĮDB) papildymas
Nacionalinės bibliotekos Autoritetinių įrašų duomenų bazės (AĮDB) papildymas
Paslaugos teikimo vieta Informacijos mokslų departamento Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius
Paslaugos teikimo tvarka Paslauga teikiama pasirašius su Nacionaline biblioteka pirkimo-pardavimo sutartį.

Kaina, Eur 

AĮDB vienų kalendorinių metų papildymų paketo pardavimo kaina – 300,00 Eur
Asmenų, kolektyvų vardų ir antraščių AĮDB dalies vienų kalendorinių metų papildymų paketo pardavimo kaina – 150,00 Eur
Dalykų AĮDB dalies vienų kalendorinių metų papildymų paketo pardavimo kaina – 150,00 Eur
AĮDB vienų kalendorinių metų papildymų paketo pardavimo kaina organizacijai, jungiančiai 10 ir daugiau įmonių – 3000,00 Eur

 • Specialistų stažuotės bibliotekoje
Specialistų stažuotės
Paslaugos teikimo vieta 
Informacijos išteklių departamento Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyrius
Paslaugos teikimo tvarka 

Stažuotės organizuojamos gavus įstaigos, planuojančios siųsti savo darbuotoją stažuotis, raštą, kuriame yra nurodytas stažuotės tikslas, trukmė, preliminarus laikas, stažuotojo vardas, pavardė, pareigos ir kvalifikacija.

Įstaiga, gavusi teigiamą atsakymą dėl stažuotės, pateikia Nacionalinei bibliotekai garantinį raštą dėl apmokėjimo.

Pasibaigus stažuotei, Nacionalinė biblioteka išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir ją pateikia stažuotojui arba siunčia įstaigai paštu.

Kaina, Eur 

Kaina be PVM: 
• vienos dienos stažuotė – 30,00 Eur


 • Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų
Dokumentų parsiuntimas iš Lietuvos bibliotekų
Paslaugos teikimo vieta 
Registracijos ir informacijos punktas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslauga organizuojama per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).

Su TBA abonentu (biblioteka) sudaroma TBA paslaugų sutartis. TBA abonentas atsiskaito už paslaugą pagal Nacionalinės bibliotekos pateiktą sąskaitą faktūrą.

TBA abonentas (skaitytojas) už paslaugą atsiskaito gavęs dokumentą.

Kaina, Eur 

1 dokumento siuntimas – 0,30 Eur + siuntimo išlaidos (siuntimo išlaidų dydis priklauso nuo siuntinio svorio, taikomi Lietuvos pašto įkainiai)

Dokumentų parsiuntimas iš užsienio bibliotekų
Paslaugos teikimo vieta  Registracijos ir informacijos punktas (II a.)
Paslaugos teikimo tvarka 

Su užsienio biblioteka atsiskaitoma pagal jos atsiųstą sąskaitą.

Parsiųstas dokumentas įteikiamas atsiskaičius už paslaugą.

Kaina, Eur 

• Dokumento siuntimas – 0,30 Eur + siuntimo išlaidos (siuntimo išlaidų dydis priklauso nuo siuntinio svorio, taikomi atitinkamų užsienio šalių pašto siuntimo įkainiai)

• Nacionalinės bibliotekos fondų dokumento skolinimas užsienio bibliotekoms – 8,00 Eur
• Nacionalinės bibliotekos fondų dokumento (straipsnio) kopijavimas užsienio bibliotekoms iki 20 puslapių (A4 formatas) – 8,00 Eur

Už paslaugas mokama pinigais arba IFLA tarptautiniais atsiskaitymo čekiais (IFLA čekis):
• 1 IFLA čekis – 8,00 Eur
• 0,5 IFLA čekio – 4,00 Eur

Už papildomus iki 10 puslapių pridedama po 0,5 IFLA čekio.


 • Dokumentų pristatymas į namus, įstaigas ar organizacijas
Paslaugos teikimo vieta Informacijos išteklių departamento Bendrųjų fondų skyrius
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugos teikiamos gavus raštišką užsakymą. Dokumentai skolinami tik iš Bendrųjų fondų skyriaus saugyklos. Maksimalus skolinimo terminas – iki 2 mėn. Biblioteka pasilieka teisę neskolinti didelę paklausą turinčių dokumentų, informacinių dokumentų, fonde saugomų vienetinių egzempliorių. Paslauga gali naudotis Lietuvos juridiniai ir fiziniai asmenys. Paslauga teikiama sudarius dokumentų skolinimo sutartį.

Kaina, Eur 

2 proc. nuo skolinamų dokumentų vertės (be PVM).

Paslaugos kaina neturi būti mažesnė už faktines dokumentų pristatymo sąnaudas.


 • Leidybos paslaugos
Brūkšninių kodų lipdžių dokumento egzemplioriaus identifikavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Informacinių technologijų priežiūros skyrius
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslauga teikiama bibliotekoms pagal paraiškas, siunčiamas el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Paraiškos saugomos Informacinių technologijų priežiūros skyriuje.

Įvykdęs užsakymą, Informacinių technologijų priežiūros skyrius išrašo išankstinę sąskaitą ir pateikia ją užsakovui el. paštu.

Atsiskaičius už paslaugą, Nacionalinės bibliotekos Buhalterijos skyrius išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir pateikia ją užsakovui.

Kaina, Eur 

Paslauga apmokestinama PVM

Brūkšninių kodų lipdžių dokumento egzemplioriui identifikuoti spausdinimo kaina apskaičiuojama vadovaujantis šia metodika.

Prekyba Nacionalinės bibliotekos leidžiamais spausdintais leidiniais 
Paslaugos teikimo vieta Registracijos ir informacijos punktas (II a.), Leidybos skyrius (V a., 524 kab.), tel. (8 5) 263 9111. 
Kaina, Eur   Leidinių sąrašą ir kainas rasite čia.  

 • Tarptautinių standartinių leidinio numerių suteikimo paslaugos
Tęsiamųjų išteklių ir kitų serijinių leidinių registravimas, ISSN ir brūkšninių kodų suteikimas
Paslaugos teikimo vieta 
Informacijos mokslų departamento Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius, ISSN Lietuvos agentūra
Paslaugos teikimo tvarka  Paslaugos teikimo tvarkos aprašą atsisiųskite čia.
Kaina, Eur 

Vieneto kaina (be PVM):

• ISSN suteikimas – 80,00 Eur
• ISSN suteikimas elektroniniam leidiniui – 16,00 Eur
• brūkšninio kodo skaičiavimas ar jo perskaičiavimas – 35,00 Eur
• leidinio perregistravimas kitam leidėjui – 30,00 Eur
• ISSN suteikimas ir brūkšninio kodo skaičiavimas – 115,00 Eur
• ISSN suteikimas knygų serijai – 40,00 Eur

Paslaugų teikimas skubos tvarka, per 1 darbo dieną:
• vieneto kaina x 1,5

ISBN ir ISMN numerių ir brūkšninių kodų suteikimas knygoms ir muzikos leidiniams
Paslaugos teikimo vieta 

Informacijos mokslų departamento Leidybos produkcijos identifikavimo skyrius, ISBN ir ISMN Lietuvos agentūra

Paslaugos teikimo tvarka  Paslaugos teikimo tvarkos aprašą atsisiųskite čia.
Kaina, Eur 

Vieno ISBN, ISMN numerio, brūkšninio kodo kaina (be PVM):
• suteikimas – 5,15 Eur 
• skubos tvarka, per 1 darbo dieną – 7,73 Eur
• naujo ISBN, ISMN leidėjo įregistravimas, išskyrus autorius-leidėjus – 20,60 Eur


 • Tiesioginės transliacijos
Tiesioginių transliacijų organizavimas
Paslaugos teikimo vieta 
Komunikacijos ir rinkodaros departamentas.
Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 675 70591.
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugos užsakymus priima tiesiogines transliacijas organizuojantis Nacionalinės bibliotekos darbuotojas el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Su užsakovu pasirašoma sutartis. Transliacijos tema turi būti susijusi su Nacionalinės bibliotekos misija ir tikslais.

Laidos tiesiogiai transliuojamos Lietuvos viešosiose bibliotekose, įrašas skelbiamas Nacionalinės bibliotekos „Youtube“ paskyroje, prireikus ir interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.

Kaina, Eur 

Kaina be PVM:
• 1 transliacija – 260,00 Eur


 • Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos
Paslaugos teikimo vieta 
Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyrius. Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. (8 5) 239 8522.
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugų užsakymai priimami kartu su prašymu organizuoti renginį. Su užsakovu dėl organizavimo ir aptarnavimo paslaugų teikimo pasirašoma sutartis. Jeigu sutartis nesudaroma, apskaičiuotos organizavimo ir aptarnavimo išlaidos suderinamos su užsakovu ir išrašoma išankstinė apmokėjimo sąskaita. Jeigu sutartis nesudaryta, paslaugos teikiamos tik užsakovui iš anksto už jas sumokėjus.

Daugiau informacijos apie Nacionalinės bibliotekos nuomojamas erdves rasite čia ›

Kaina, Eur 

Paslaugos kaina kiekvienam renginiui apskaičiuojama atskirai pagal užsakovo poreikius ir įvertinant numatomas išlaidas. Darbo užmokesčio sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis darbo užmokesčiu, nustatytu renginį aptarnausiančio asmens pareigybei. Kitos išlaidos skaičiuojamos įvertinant jų faktines sąnaudas.


 • Garso įrašymo, redagavimo ir suvedimo paslaugos
Paslaugos teikimo vieta 
Garso įrašų studija, V a., 509 kab. Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Paslaugos teikimo tvarka 

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Garso įrašų studijos paslaugų teikimo taisyklėmis.

Paslauga teikiama užpildžius prašymą ir už ją atsiskaičius iš anksto.

Daugiau informacijos rasite čia.

Kaina, Eur 

• Garso įrašymo paslauga – kaina apskaičiuojama pagal individualius poreikius
• Garso redagavimo paslauga
1 val. – 20,65 Eur (be PVM)
• Garso suvedimo paslauga
1 val. – 20,65 Eur (be PVM)


 • Fotografavimas / filmavimas Nacionalinėje bibliotekoje
Paslaugos teikimo vieta 
Komunikacijos ir rinkodaros departamentas Ryšių su visuomene skyrius. Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Paslaugos teikimo tvarka 

Fotografavimo / filmavimo Nacionalinėje bibliotekoje taisyklės.

Paslauga teikiama užpildžius paraišką. Užpildytą paraišką siųskite el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Daugiau informacijos rasite čia.

Kaina, Eur 

Fotografavimas bendrose bibliotekos erdvėse:
nekomerciniais tikslais  nemokamai 
komerciniais tikslais
1 val. – 36,00 Eur (be PVM)

Filmavimas bendrose bibliotekos erdvėse:
nekomerciniais tikslais  nemokamai 
komerciniais tikslais
1 val. – 60,00 Eur (be PVM)

*Jeigu norima fotografuoti / filmuoti bibliotekos nuomojamose patalpose – papildomai taikomi Nacionalinės bibliotekos patvirtinti trumpalaikės patalpų nuomos įkainiai.


 • Bendradarbystės erdvė
Paslaugos teikimo vieta 
Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyrius. Prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 675 70591.
Paslaugos teikimo tvarka 

Pažymėjimo išdavimo tvarka nustatyta Nacionalinės bibliotekos Bendradarbystės erdvės taisyklėse. Asmenys, norintys tapti Bendradarbystės erdvės vartotojais, turi užpildyti prašymą ir išsiųsti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Daugiau informacijos rasite čia.

Kaina, Eur 

1 mėn. – 65,00 Eur (be PVM)

Lapkritis
P A T K Pn Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Parodos

2018 m. gegužės 9 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2018 m. spalio 22 d. – lapkričio 19 d.
Paroda „Asmuo ir dokumentas: 1918–1940 m.“
2018 m. lapkričio 8 d. – gruodžio 5 d.
Paroda „Atspindžiai suskilusiame veidrodyje“
2018 m. lapkričio 5 d. – lapkričio 29 d.
Paroda „Kryždirbystės paveldo ikonografija Nacionalinėje bibliotekoje“
2018 m. lapkričio 12 d. – gruodžio 3 d.
Paroda „Mes norime būti laisvi – ir mes būsime laisvi!“
2018 m. spalio 18 d. – lapkričio 30 d.
Prof. Vytautui Landsbergiui sukurtų ekslibrisų paroda
2018 m. lapkričio 19 d. – gruodžio 9 d.
Paroda „Ilgiausių metų Ą ir Ę! Sto lat Ą i Ę!“