Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Nusišalinimai / nušalinimai

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsniu, 2024 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministras įsakymu Nr. P-20 priėmė Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai, laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas, Aido Sinkevičiaus pranešimą dėl nusišalinimo.