Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kortelių vaizdų katalogas ir kartoteka

Kortelių vaizdų kataloge teikiama bibliografinė informacija apie Nacionalinėje bibliotekoje saugomus dokumentus – natų leidinius (lietuvių ir kitomis kalbomis), spausdintines knygas ir kitus monografinius išteklius bei plokšteles užsienio kalbomis, sukauptus bibliotekos fonduose iki 1998 metų.

Taip pat teikiama bibliografinė informacija apie Lietuvos vietoves (Vietovių kartoteka) ir žymius Lietuvos asmenis (Personalijų kartoteka).

Kataloge dokumentų bibliografinė informacija išdėstyta autorių arba antraščių (jeigu autoriaus nėra) abėcėlės seka.

Vietovių kartoteka

Abėcėlinėje vietovių kartotekoje sukaupta bibliografinė informacija apie Lietuvos miestus ir miestelius, didžiąsias upes, ežerus, etnines žemes (Mažąją Lietuvą, Suvalkų kraštą ir kitus), kitas vietoves (Karaliaučių, Tilžę, Naugarduką, Krėvą, Gardiną, Punską, Seinus ir kitus) iš Lietuvoje 1960–1996 m. leistų knygų, Lietuvos (1918–1996) bei išeivijos lietuvių (1990–1996) periodinės spaudos publikacijų ir bibliografinė informacija apie Lietuvą užsienio šalių spaudoje. Atrenkant publikacijas vadovautasi išliekamosios vertės principu, todėl menkesnių, nedidelės apimties publikacijų kartotekoje nėra.

Personalijų kartoteka

Abėcėlinėje personalijų kartotekoje sukaupta bibliografinė informacija apie žymius Lietuvos asmenis – mokslininkus, rašytojus, menininkus, valstybės, visuomenės, bažnyčios bei kultūros veikėjus, įvairių mokslo bei veiklos sričių pradininkus, taip informacija apie kitų šalių žymius asmenis, jų įnašą į Lietuvos mokslo, valstybės, visuomenės, švietimo, bažnyčios ir kitų sričių vystymąsi iš Lietuvoje 1956–1996 m. leistų knygų, Lietuvos (1918–1996) bei išeivijos lietuvių (1990–1996) periodinės spaudos. Atrenkant publikacijas vadovautasi išliekamosios vertės principu, todėl menkesnių, nedidelės apimties publikacijų kartotekoje nėra.

Paieška › 

Prieiga prie kortelių vaizdų katalogo ir kartotekos galima tik iš Nacionalinės bibliotekos kompiuterių tinklo.