Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kopijavimas, skenavimas, spausdinimas

Dokumentų kopijavimas, skenavimas ir spausdinimas savitarnos aparatais

Daugiafunkciai kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo savitarnos aparatai yra II a. šalia Informacijos ir registracijos punkto bei III a. šalia Lituanistikos skaityklos (335 kab.).

Prie įrenginių galima prisijungti dviem būdais:

  • Registruoti bibliotekos vartotojai – naudodami savo skaitytojo pažymėjimą, jis nuskaitomas magnetinių kortelių skaitytuvu. Prieš naudojantis šia paslauga reikia papildyti savo virtualią sąskaitą Informacijos ir registracijos punkte.
  • Bibliotekos svečiai – naudodami PIN kodą. PIN kodą sukuria ir Jūsų sumokėtus pinigus į virtualią sąskaitą įrašo Informacijos ir registracijos punkto darbuotojas.

Atsispausdinti reikiamą dokumentą galima naudojantis bibliotekos viešosios prieigos kompiuteriais. Iš USB galima spausdinti tik PDF, JPEG, XPS tipo dokumentus.

Dokumentų kopijavimo ir spausdinimo įkainiai čia ›.

Dokumentų A4 ir A3 formato skenavimas nemokamas.

Retų, unikalių dokumentų savarankiškai kopijuoti negalima.

Garso dokumentų kopijavimo paslaugą teikia tik Nacionalinės bibliotekos darbuotojas pagal patvirtintą Garso dokumentų kopijavimo tvarkos aprašą, užpildžius ir pateikus patvirtintos formos prašymą.

Muzikos kūrinio natų dokumentų savarankiškai kopijuoti negalima.

Dokumentų kopijavimas, skenavimas, kai paslaugą teikia bibliotekos darbuotojas

Dokumentų spausdintos arba skenuotos kopijos užsakomos Informacijos ir registracijos punkte. Už kopijas atsiskaitoma iš anksto, gavus bibliotekos darbuotojo informaciją apie kainą, užsakymo vykdymo terminas derinamas individualiai.

Retų, unikalių dokumentų kopijavimas užsakomas Retų knygų ir rankraščių skaitykloje (V a.). Kopija pateikiama atsiskaičius už paslaugą. Kopijuoti galima tik geros būklės dokumentus. Atkreipiame dėmesį, kad, siekiant apsaugoti nuo neigiamo fizinio poveikio, restauruotus dokumentus, senas knygas (iki XIX a. imtinai), fotodokumentus, rankraštinius dokumentus (iki 1950 m.), senuosius periodinius leidinius (iki XX a.), storo įrišimo ir didelio formato periodinius leidinius (iki 1945 m.) leidžiama tik skenuoti. Skenuojami tik geros būklės dokumentai.

Dokumentų kopijavimo ir spausdinimo įkainiai čia >.

Dokumentų kopijavimas iš mikrofilmų, naudojantis mikrofilmų skaitymo ir skenavimo savitarnos aparatais

Mikrofilmų skaitymo ir skenavimo aparatai yra Žiniasklaidos skaitykloje (II a.). Paslauga gali naudotis visi bibliotekos lankytojai. Prisijungti prie aparatų galima naudojant slaptažodį, jį įveda Informacijos ir registracijos punkto darbuotojas. Nuskenuotą informaciją galima įsirašyti į USB atmintinę, išsiųsti el. paštu ar atsispausdinti savitarnos įrenginiais.

Garso įrašų kopijavimas

Garso įrašo kopijos iš skaitmeninės ar analoginės (šelako plokštelės, vinilo plokštelės, garsajuostės) laikmenos į skaitmeninę laikmeną užsakomos Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje (V a.). Paslauga teikiama vadovaujantis Garso dokumentų kopijavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašu, užpildžius prašymą ir atsiskaičius iš anksto. Kaina priklauso nuo kopijuojamo įrašo trukmės.

Garso įrašų kopijavimo įkainiai čia ›.

Aukštos kokybės dokumentų skenavimas

Aukštos kokybės dokumentų skenuotos kopijos užsakomos užpildant šią formą ›. Atkreipiame dėmesį, kad šią formą reikia pildyti kiekvienam užsakomam dokumentui iš naujo.

Už kopijas atsiskaitoma iš anksto, gavus paslaugos teikimo kainą, užsakymo vykdymas derinamas individualiai. Prieš užsakant kopiją, būtina patikrinti, ar skaitmeninto el. dokumento nėra portale epaveldas.lt ir jo kokybė yra tinkama.

SVARBU. Dokumentų kopijavimas, skenavimas ir spausdinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu. Pažymime, kad Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai dažniausiai nepriklauso autorių teisės į jos fonduose esančius dokumentus, todėl dėl dokumento naudojimo būtina pateikti prašymą Naudojimosi Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka taisyklių nustatyta tvarka arba tiesiogiai kreiptis į autorių teisių turėtoją ir gauti jo leidimą.