Telefonas Klaustukas Sitemap

Atvirosios prieigos ištekliai

Vaizdo medžiaga apie atvirąją prieigą

Atvirosios prieigos žurnalai

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Atvirosios prieigos žurnalų katalogas, kuriame pateikiami visateksčiai moksliniai referuojami žurnalai įvairių mokslų temomis.

Co-Action Publishing
Atvirosios prieigos leidiniai humanitarinių, socialinių, technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų temomis.

Core
Atvirosios prieigos mokslinės informacijos šaltinių paieškos sistema, kurioje pateikiama daugiau nei 5 mln. viso teksto dokumentų ir daugiau nei 66 mln. metaduomenų iš įvairių mokslo sričių.

Lituanistika
Duomenų bazėje pateikiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai, kurių tyrimo objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

VILNIUS TECH atvirosios prieigos mokslo žurnalai 
Universitetas leidžia 15 atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų: 7 iš jų yra fizinių ir technologijos mokslų srities, 5 – socialinių, 3 – daugiadalykiai.

Atvirosios prieigos knygos

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks)
Atvirosios prieigos visatekstės akademinės knygos humanitarinių ir socialinių mokslų temomis.

Cambridge University Press
Atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.

DOAB (Directory of Open Access Books)
Atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos visatekstės elektroninės knygos įvairių mokslų temomis.

Knowledge Unlatched
Atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.

MRU eBooks
Mykolo Romerio universiteto atvirosios prieigos knygos.

Project MUSE ebooks
Atvirosios prieigos visatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.

Atvirosios prieigos talpyklos

OpenDOAR
Išsamus pasaulio atvirosios prieigos talpyklų katalogas.

ROAR
Atvirosios prieigos institucinių talpyklų registras. Lietuvos institucinės talpyklos, užregistruotos OpenDOAR ir ROAR registruose:

Mokslo duomenų talpyklos

Zenodo
Mokslo duomenų talpykla, finansuojama ES lėšomis.

DataCite
Mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška.

PANGAEA
Atvirosios prieigos talpykla aplinkos apsaugos tematika.

Registry of Research Data Repositories
Mokslo duomenų talpyklų registras.

Atvirieji mokymosi ištekliai

LieDM atvirų švietimo išteklių kaupykla
Lietuvos nuotolinio mokymo tinklo atvirųjų švietimo išteklių kaupyklos tinklalapis.

OER Commons
Atvirieji švietimo ištekliai.

OpenStax
Nemokama mokymo(si) medžiaga.

Curriki
Mokymo(si) šaltiniai iš viso pasaulio.

Open Textbook Library
Minesotos ir Purdue universitetų atvirosios prieigos vadovėliai.

Stanford Online
Stanfordo universiteto nemokami virtualūs kursai.

LieDM partnerių teikiamų atvirų kursų katalogas
Lietuvos nuotolinio mokymo tinklo partnerių teikiamų atvirųjų kursų katalogas.

Mokomoji medžiaga „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“
Mokomąją medžiagą sudaro 12 temų, kiekvienoje iš jų yra vaizdo klipai ir paskaitos, teorinė dalis, pateiktys, savikontrolės testai, nuorodos į informacijos šaltinius bei rekomenduojamą medžiagą.

Didieji duomenys

Zenodo
ES projekto OpenAIR finansuojama didžiųjų duomenų talpykla.

DataCite
Ne pelno organizacija, teikianti skaitmeninio objekto identifikatorius didžiųjų duomenų atpažinimui ir kitas paslaugas.

re3data.org: Registry of Research Data Repositories
Mokslinių tyrimų duomenų talpyklų registras.

LIDA
Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) – virtuali skaitmeninė empirinių HSM duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra.

MIDAS
Nacionalinis atvirosios prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvas.

COD
Kristalografinė duomenų bazė

Atvirasis mokslas

Open Science Monitor
Atvirojo mokslo monitoringas.

FOSTER
ES finansuojamas projektas FOSTER (angl. Facilitate Open Science Training for European Research).

Research GATE
Mokslininkų socialinis tinklas.

Atvirosios prieigos iniciatyvos

Open Music Library
Atviroji muzikos biblioteka.

Open Knowlege Maps
Atvirieji žinių žemėlapiai.