Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Informacijos teikimas pasirinktais prieinamais bendravimo būdais

Norint gauti informaciją Jums prieinamu būdu, reikia pateikti laisvos formos prašymą Nacionalinei bibliotekai. Prašymą galite siųsti el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., arba atnešti į bibliotekos Registracijos ir informacijos postą.

Asmeniui su negalia ar jo atstovui išreiškus poreikį gauti informaciją lietuvių gestų kalba atvykus į Nacionalinę biblioteką, organizuojamas šių asmenų aptarnavimas, pasitelkiant lietuvių gestų kalbos vertėjus per bendravimo platformą „Skype“. Asmuo su negalia apie poreikį gauti informaciją lietuvių gestų kalba atvykus į Nacionalinę biblioteką turi informuoti Nacionalinę biblioteką nurodytu el. paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atvykimo.

Prašymą pateikti informaciją asmens pasirinktu prieinamu bendravimo būdu gali pateikti asmuo su negalia ar jo vienas iš tėvų (įtėvių), pilnamečių vaikų, ar globėjas (rūpintojas), sutuoktinis, aprūpintojas, asmens įgaliotas kitas asmuo arba asmeniui atstovaujantis jo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės mero nustatyta tvarka paskirtas socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas.

Gavus asmens su negalia prašymą, informacija asmeniui teikiama jo pasirinktu prieinamu bendravimo būdu:

  • Brailio raštu;
  • garsinėmis ir (ar) vaizdinėmis priemonėmis;
  • lengvai suprantama kalba;
  • ekrano skaitymo programa ar įjungtu padidinto kontrasto režimu tinkamai perskaitomu elektroninio dokumento turiniu;
  • informacija atsakant į asmens su negalia prašymą gali būti pateikiama elektroniniu ir (ar) popieriniu dokumentu, elektroniniu laišku ir (ar) vaizdo ir (ar) garso įrašu.

Informuojame, kad gali būti atsisakoma teikti informaciją asmeniui su negalia jo pasirinktu prieinamu bendravimo būdu, jeigu nustatoma, kad organizacinė ir (ar) finansinė našta Nacionalinei bibliotekai būtų didesnė už tikėtiną gauti naudą asmeniui su negalia.