Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

IFLA standartai ir gairės

 • IFLA ir UNESCO viešųjų bibliotekų manifestas (2022) (atsisiųsti PDF ›)
 • IFLA pavyzdinis bibliotekų modelis (skaityti ›)
 • Elektroninių dokumentų skolinimo bibliotekose IFLA principai (skaityti ›)
 • ISBD: Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas: jungtinė laida (skaityti ›)
 • UNIMARC bibliografinių įrašų formato glausta versija (atsisiųsti PDF ›)
  Lietuviškoji UNIMARC bibliografinių įrašų formato glausta versija remiasi IFLA Nuolatinio UNIMARC komiteto parengto leidinio UNIMARC Manual: Bibliographic Format 2008 m. 3-ąja laida ir jos 2012 m., 2016 m. naujinimais.
 • UNIMARC autoritetinių įrašų formato glausta versija (atsisiųsti PDF ›)
  Lietuviškoji UNIMARC autoritetinių įrašų formato glausta versija remiasi IFLA Nuolatinio UNIMARC komiteto parengto leidinio UNIMARC Manual: Authorities Format 2009 m. 3-ąja laida ir jos 2012 m., 2016 m. naujinimais.
 • UNIMARC autoritetinių įrašų sudarymo vadovas (2019) (atsisiųsti PDF ›)
 • Tarptautinių katalogavimo principų išdėstymas (2009) (atsisiųsti PDF ›)
 • Tarptautinių katalogavimo principų išdėstymas (atsisiųsti PDF ›)
  Projektas, priimtas Pirmojoje IFLA ekspertų konferencijoje dėl Tarptautinių katalogavimo taisyklių (Frankfurtas, Vokietija, 2003 m.) su IME ICC2 konferencijoje (Buenos Aires, Argentina, 2004 m.) ir IME ICC3 konferencijoje (Kairas, Egiptas, 2005 m.) patvirtintais pakeitimais.
 • Tarptautinių katalogavimo principų išdėstymas (atsisiųsti PDF ›)
  Projektas, priimtas Pirmojoje IFLA ekspertų konferencijoje dėl Tarptautinių katalogavimo taisyklių (Frankfurtas, Vokietija, 2003 m.) su IME ICC2 konferencijoje (Buenos Aires, Argentina, 2004 m.) patvirtintais pakeitimais.
 • Tarptautinių katalogavimo principų išdėstymas (atsisiųsti PDF ›)
  Projektas, priimtas Pirmojoje IFLA ekspertų konferencijoje dėl Tarptautinių katalogavimo taisyklių (Frankfurtas, Vokietija, 2003 m.).
 • Tarptautiniai katalogavimo principai: 2016 m. laida (nežymiai pataisyta 2017 m.) (skaityti ›)
 • Metodinės medžiagos, teikiančios IFLA LRM ir funkcinių reikalavimų modelių šeimos atitiktį, 1-oji dalis (autoriai – IFLA LRM modelio kūrėjai Patas Riva, Patrickas Le Boeufas ir Maja Žumer) (atsisiųsti PDF ›)
 • Pagrindiniai elektroninių išteklių plėtros klausimai: bibliotekoms skirtas vadovas (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
  Vadovas pirmiausia skirtas akademinėms ir mokslinėms bibliotekoms, bet jo teikiamos rekomendacijos naudingos ir kitoms bibliotekoms. Elektroniniai ištekliai – tai tokie ištekliai, kurie prieinami naudojant kompiuterį (asmeninį kompiuterį, centrinį kompiuterį ar rankinį mobilų įrenginį). Jie gali būti nuotolinės prieigos, t. y. pasiekiami per internetą, arba saugomi vietiniame serveryje. Vadove kalbama apie visų tipų el. išteklius (įsigytus perkant arba pagal licenciją, neatlygintinai atsisiųstus iš saityno, prigimtinės skaitmeninės formos, medžiaga įvairialypiu formatu (pvz., CD-ROM kartu su knyga) ir kt.).
 • Gairės, skirtos garso ir vaizdo bei multimedijos medžiagai, saugomai bibliotekose ir kitose įstaigose (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
  Gairėse kalbama apie visų tipų bibliotekose ir informacinių paslaugų įstaigose saugomą garso ir vaizdo bei multimedijos išteklių plėtrą, katalogavimą, priežiūrą ir prieigos (įskaitant internetinę) prie jų teikimą.
 • Nacionalinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje: patarimai ir naujos kryptys (atsisiųsti PDF ›)
  Dokumentas pirmiausia skirtas tiems, kurie atsakingi už valstybinės bibliografijos paslaugų valdymą, ypač – naujos valstybinės bibliografijos steigimą. Šis dokumentas turėtų sudominti taip pat ir veiklos patirtį turinčių valstybinės bibliografijos tarnybų vadovus bei specialistus, siekiančius pasinaudoti naujų technologijų ir informavimo priemonių teikiamomis galimybėmis bei pasitikti jų keliamus iššūkius.
 • Privalomojo egzemplioriaus teisinių pagrindų gairės (anglų k.) (skaityti ›)
  Dokumentas pateikia šių dienų reikalavimus atitinkančias privalomojo egzemplioriaus teisinių pagrindų kūrimo ir galiojančios privalomojo egzemplioriaus įstatyminės bazės peržiūros gaires.
 • Viešai prieinamų fondų, ypač saugomų bibliotekose ir archyvuose, skaitmeninimo gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›) (atsisiųsti PDF 2 ›)
  Dokumentas teikia patarimų, kaip skaitmeninti rankraščius, spausdintines knygas, fotografijas ir kitus dokumentus popierine laikmena. Gairėse patariama, kaip planuoti ir įgyvendinti skaitmeninimo projektus ir atlikti šiuose projektuose numatytus atrankos, valdymo ir gamybos procesus.
 • Retų knygų ir rankraščių fondų skaitmeninimo gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
  Dokumentas teikia patarimų, susijusių ne tiek su technologiniais dalykais, konkrečiais metodais ar skaitmeniniu išsaugojimu, kiek su skaitmeninimo projektų planavimo koncepcija ir bendradarbiavimu su galimais produktų vartotojais. Jos skirtos retų knygų ir rankraščių fondų tvarkytojams, saugotojams ir tyrinėtojams, siekiantiems kurti tvarius ir lengvai įvairioms reikmėms pritaikomus skaitmeninius fondus. Gairėse daugiausia dėmesio kreipiama į skaitmenines kolekcijas ir rinkinius, o ne į atskirus objektus. Patariama, kaip išlaikyti fizines ir kontekstines atskiro objekto dalių ir visos kolekcijos dalių sąsajas.
 • Tarpbibliotekinio abonemento ir dokumentų pristatymo paslaugos teikimo geriausios praktikos gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Vadovybės informacijos paslaugų gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Autoritetinių ir nuorodinių įrašų gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Bibliotekų statistikos manifestas (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Elektroninių informacinių paslaugų IFLA gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Antrosios kartos saitynas ir bibliotekų paslaugos jaunimui: bibliotekininkams skirtas įvadas (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Bibliotekų paslaugų jaunimui gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Tarptautiniai išteklių mainai ir dokumentų pristatymas: principai ir metodai (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Tęstinio profesinio tobulinimosi IFLA gairės: principai ir pažangiausia praktika (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Fondų plėtros strategijos rengimo taikant Conspectus modelį gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Dovanojimo bibliotekų fondams gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • IFLA ISBD vardo erdvės RDF forma vertimo gairės (skaityti ›)
  Gairėmis siekiama skatinti ISBD vardo erdvės, apimančios IFLA ISBD standarto pateiktis RDF (Išteklių aprašo modelio) forma, vertimus iš anglų kalbos į kitas kalbas. Gairėse nurodoma, kad gali būti verčiami žmogaus skaitomi ženklai, vardai, antraštės, apibrėžtys, apibūdinimai, pastabos, komentarai ir kt.
 • Fotografijų priežiūra, tvarkymas ir saugojimas (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
  Fotografinei medžiagai būdinga sudėtinga fizinė ir cheminė struktūra, kelianti specifinių išsaugojimo sunkumų bibliotekininkams ir archyvarams. Ši publikacija padeda suprasti, kaip ir kodėl fotografijos ỹra bei rekomenduoja, kaip šį irimo procesą sulėtinti. Joje kalbama apie fotografijų formatus, kurie paprastai saugomi mokslinėse bibliotekose ir archyvuose: nespalvotus sidabro atspaudus, fotoplokšteles, juostos pagrindo negatyvus, spalvintas chromogenines fotografijas ir kt.
 • Skolinimosi parodoms IFLA  gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
  Gairės teikia patarimų, kaip skolintis fondų medžiagą parodoms.
 • Brailio raštą skaitantiems vartotojams bibliotekų teikiamų paslaugų gairės (anglų k.) (skaityti ›)
 • Daugiakalbių tezaurų sudarymo gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Išsaugojimo tikslais atliekamo laikraščių mikrofilmavimo gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Pasirengimo stichinėms nelaimėms IFLA glaustas vadovas (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Bibliotekų medžiagos priežiūros ir tvarkymo IFLA  principai (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Tarptautinės laikraščių katalogavimo gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
  Gairės nustato reikalavimus, susijusius su laikraščių bibliografinių įrašų rengimu ir mainais (dokumento identifikavimu, bibliografiniu aprašu, saugojimo informacijos įrašymu). Apibrėžiamos atskiros duomenų elementų aibės rankiniu būdu sudaromiems ir kompiuteriu skaitomiems įrašams. Abi šios aibės apima duomenis, būtinus aprašant laikraščius spausdintine ir nespausdintine forma.
 • Skaitmeninimui skirtas mikrofilmavimas ir optinis ženklų atpažinimas (skaityti ›)
 • Daugiakultūrės bendruomenės: bibliotekų paslaugų gairės (atsisiųsti PDF ›)
  Gairėmis siekiama skatinti bibliotekų paslaugų teikimo daugiakultūrėms bendruomenėms sąžiningumą ir nešališkumą.
 • Kultūros paveldo išsaugojimas: IFLA vadovas (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • ISBD kaip susietųjų duomenų naudojimo gairės (skaityti ›)
 • Integruotųjų skaitmeninių bibliotekų sistemų projektavimo ir kūrimo gairės (anglų k.) (atsisiųsti PDF ›)
 • Viešosios interneto prieigos bibliotekose IFLA gairės (anglų k.) (skaityti ›)