Telefonas Klaustukas Sitemap

Statistika (bibliotekininkui)

Virtualių lankytojų apskaita bibliotekose

2020 m. pasaulį apėmusi COVID-19 pandemija pakeitė visuomenės gyvenimą, įvairių įstaigų funkcionavimą ir paslaugų gyventojams teikimo tvarką. Lietuvos bibliotekos šalyje paskelbto karantino metu  susiduria su iššūkiais perplanuojant veiklas ir organizuojant paslaugų teikimą. Griežto visuotinio karantino sąlygomis fiziniai lankytojai bibliotekų patalpose neaptarnaujami. Tačiau bibliotekos vykdo veiklą, paslaugas teikdamos bekontakčiu būdu, o renginius ir mokymus perkeldamos į virtualią erdvę.

Lietuvos bibliotekų taryba, svarstydama naują Nacionalinės bibliotekų statistikos projektą ir atsižvelgdama į susidariusią ekstremalią situaciją ir į aplinkybę, kad naujas Nacionalinės bibliotekų statistikos projektas dar tik svarstomas, 2020 m. lapkričio 24 d. priėmė nutarimą į Nacionalinės bibliotekų statistikos rodiklį „Virtualių apsilankymų skaičius“ įtraukti virtualių apsilankymų skaičių kultūriniuose renginiuose, mokymuose ir edukacijose.

Virtualių apsilankymų skaičiavimo metodika (atsisiųsti PDF ›) │ Priedas. Virtualių renginių statistika (atsisiųsti PDF ›)

Metodinės rekomendacijos „Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašas“

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 767 patvirtino naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Šiuo įsakymu patvirtintos Aprašo nuostatos taikomos visoms Lietuvos bibliotekoms. Aprašu apibrėžiami ir reglamentuojami apskaitos vienetai, apskaitos rodikliai, duomenų, reikalingų apskaitos rodikliams apskaičiuoti, šaltiniai, duomenų teikimo tvarka, taip pat duomenų teikėjų ir Nacionalinės bibliotekos pareigos. Dokumentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymu, standartu LST ISO 2789:2013 „Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinė bibliotekų statistika“, Europos statistikos praktikos kodekso nuostatomis.

Nacionalinė biblioteka parengė metodines rekomendacijas šiam Tvarkos aprašui įgyvendinti:

Kviečiame susipažinti ir naudotis bibliotekų sektoriui aktualiais dokumentais.

Dalia Jaskonienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8671

Kaip pateikti bibliotekos ataskaitą?

Statistinės bibliotekų ataskaitos teikiamos automatizuotai per LIBIS bibliotekų statistikos modulį – statistika.libis.lt. Prisijungimo duomenis suteikia Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės skyrius.

Ataskaitos teikiamos pagal grafiką, kuris skelbiamas Nacionalinės bibliotekos svetainėje, bet ne vėliau kaip iki vasario 10 d.

Jei dėl svarių priežasčių ataskaitos pateikti automatizuotai neįmanoma, tokiu atveju Bibliotekininkystės skyriui būtina pateikti individualią statistinę ataskaitą (forma „1 biblioteka metinė“).

Savivaldybių švietimo skyriai, departamentai ir savivaldybių viešosios bibliotekos, automatizuotai suvedę duomenis į LIBIS statistikos modulį, pateikia bendrąją ataskaitą (forma „1 kultūra metinė“).

Ataskaitų formos ›

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Ką daryti pamiršus prisijungimo prie LIBIS statistikos modulio duomenis?

Prisijungimo vardas ir slaptažodis suteikiamas organizacijai, tad duomenis reikia saugoti. Jeigu pamiršote, prisijungimo duomenis galite sužinoti Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės skyriuje.

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Ar reikia į bibliotekos gautų lėšų eilutę įtraukti dovanotus ar kaip paramą gautus ir įkainotus dokumentus, kitą turtą?

Nereikia. Ataskaitoje nurodomos tik piniginės lėšos.

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

 

Ar gali bibliotekos išlaidos būti didesnės nei gautos lėšos, ir atvirkščiai?

Taip. Balansas tarp lėšų ir išlaidų nebūtinas, kadangi nacionalinei bibliotekų statistikai renkami ne visi rodikliai.

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Kaip suvestinėse ataskaitose turi būti nurodomas dokumentų pavadinimų skaičius?

Pateikiamas tik nepasikartojančių pavadinimų skaičius. Jis koreguojamas taip:

Vaizdas

Vaizdas

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Kaip skaičiuojamas aptarnaujamos bendruomenės rodiklis?

Standarte LST ISO 2789:2006 (tapatus ISO 2789:2006) teigiama: „Aptarnaujamieji asmenys – individų, kuriems aptarnauti ir kuriuos aprūpinti dokumentais skiriama biblioteka, skaičius. Viešųjų bibliotekų atveju tai paprastai suprantama kaip teisiniu požiūriu apibrėžtos zonos (savivaldybės) bendruomenė; aukštojo mokslo institucijos atveju paprastai apima visus akademinius darbuotojus, specialistus ir studentus.“

Tai reiškia, kad jei biblioteka nacionalinė, tai aptarnaujamoji bendruomenė – visi Lietuvos gyventojai, jei apskrities – apskrities gyventojai, jei savivaldybės – savivaldybės gyventojai, jei mokyklos – mokyklos bendruomenė, ir t. t. Lietuvos statistikos departamentas oficialios statistikos portale teikia savivaldybių, apskričių ar visos šalies nuolatinių gyventojų skaičių.

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Kaip teikti statistinę ataskaitą, jei biblioteka buvo likviduota ar sustabdyta jos veikla?

Jei biblioteka buvo likviduota ar jos veikla sustabdyta, apie tai reikia informuoti Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės skyrių ir pateikti bibliotekos likvidavimo ar veiklos sustabdymo faktą patvirtinančių dokumentų kopiją. Paskutinių metų, kai biblioteka vykdė veiklą, ataskaitą reikia teikti LIBIS bibliotekų statistikos modulyje statistika.libis.lt nurašant visą bibliotekos fondą, tačiau prieš tai būtina pranešti Bibliotekininkystės skyriui.

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Kokios yra dažniausiai daromos klaidos rengiant bibliotekos ataskaitą?

1) Nepatvirtinta ataskaita (dažniausiai tai nutinka vartotojams palikus tuščių langelių, tuomet sistema ataskaitos patvirtinti neleidžia; jei kokio nors rodiklio duomenų nėra, reikia nurodyti 0, palikti tuščių vietų negalima).

2) Klaidingai suformuojama lentelė „Fondo judėjimas › Fondo dydis“ (sistema šią lentelę formuoja automatiškai iš gautų / nurašytų dokumentų fondo duomenų, tačiau tuomet, kai ji jau suformuojama, būtina paspausti „Įrašyti“, kitu atveju duomenys nėra išsaugomi).

3) Nenurodomas administracinis vienetas (kiekviena biblioteka turi administracinį vienetą, tad būtina nurodyti 1 prie šio rodiklio; jei ataskaitą pateikia bibliotekos filialas ar skyrius, tuomet nurodomas 1 prie filialų skaičiaus, o prie administracinio vieneto 0).

4) Neteisingai pateikiamas dokumentų fondo pavadinimų skaičius (pavadinimų skaičius negali būti didesnis nei fizinių vienetų skaičius).

5) Nurodomas ir moksleivių / studentų ir vaikų skaičius (viešosios bibliotekos turi rodyti tik vaikų skaičių, o švietimo įstaigų bibliotekos tik moksleivių / studentų).

6) Neviešosios bibliotekos nurodo dokumentų perdavimą (perdavimai LIBIS statistikos modulyje vykdomi tik tarp viešųjų bibliotekų).

7) Prenumeruojamų periodinių leidinių skaičius pateikiamas vienetais (laikraščių ir žurnalų skaičius turi būti pateikiamas komplektais).

8) Neteisingai nurodomas darbuotojų skaičius (prieš pateikiant ataskaitą būtina peržiūrėti „Bibliotekos darbuotojai › Iš viso“ lentelę, nes bibliotekų atstovai dažnai neteisingai užpildo grafą „Bibliotekų darbuotojų rūšis“).

9) Lėšos ir išlaidos nurodomos tūkstančiais (lėšos ir išlaidos turi būti nurodomos absoliučia išraiška. Jei norima nurodyti 10 tūkst. Eur sumą, rašoma 10 000).

10) Nenurodomas elektroninių dokumentų fondo dydis (dažniausiai bibliotekos atstovai nurodo gautus elektroninius fondo dokumentus ir fondo dydžio duomenų grafos neužpildo).

11) Duomenys suvedami ne į tų metų grafą (pateikiami praėjusių metų statistiniai duomenys).

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Kokia programinė įranga reikalinga bibliotekos ataskaitai rengti?

Reikalinga tik interneto prieiga. LIBIS statistikos modulis pasiekiamas per šią nuorodą – statistika.libis.lt. Ataskaitos formuojamos „Excel“ formatu, jei kompiuteryje nepavyksta jos atidaryti, reikalingas „Open Office“ papildinys.

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Ar vartotojų mokymas naudotis paslaugomis, kompiuterine įranga ir kt. yra tas pats, kas kompiuterinio raštingumo mokymas?

Ne, vartotojų mokymas apima mokymą naudotis visomis bibliotekos paslaugomis, kompiuterinio raštingumo mokymas yra tik jo dalis.

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Kas yra mobilusis paslaugų punktas? Ar bibliotekos transportas, kuriuo vežamos knygos į tolimesnes vietas, yra mobilusis paslaugų punktas?

Standarte LST ISO 2789:2006 (tapatus ISO 2789:2006) teigiama: „Mobilioji biblioteka (mobilusis paslaugų punktas) – biblioteka, kartais viešosios bibliotekos padalinys, veikianti specialiai įrengtose transporto priemonėse ir tiesiogiai aprūpinanti dokumentais bei aptarnaujanti vartotojus, sudarydama alternatyvą galimybei naudotis stacionariąja biblioteka.“

Tai reiškia, kad jei bibliotekos transportas tik pristato knygas, jis nėra mobilusis paslaugų punktas. Mobiliajame paslaugų punkte vykdomos pagrindinės bibliotekos funkcijos (dokumentų išdavimas, grąžinimas, konsultavimas ir t. t.).

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Kaip nurodyti bibliotekos padarytų kopijų vartotojams skaičių, jei bibliotekoje tik savitarnos aparatai?

Apskaitomos tik bibliotekos darbuotojų padarytos kopijos. Kopijos, kurias vartotojai pasidarė patys, – neapskaitomos.

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682

Kur reikėtų nurodyti iš vartotojų gautų delspinigių, pinigų už pamestas knygas sumą?

Prie gautų lėšų delspinigių ir lėšų už pamestas knygas suma nenurodoma. Tai yra žalos atlyginimas.

Eglė Dikavičienė
Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento
Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimų skyriaus
Vyriausioji metodininkė
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel. (8 5) 239 8682