Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Bibliografiniai leidiniai

 • Bibliografijos žinios. Knygos, 2016. – 2017. – 480 p.
 • Bibliografijos žinios. Knygos, 2015. – 2016. – 519 p.
 • Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai, 2015. – 2016. – 111 p.
 • XVIII a. Lietuvos knygos lenkų kalba : kontrolinis sąrašas – 2015. – 679 p. Lietuvos bibliografija. Serija C : lietuviškų periodinių leidinių publikacijos : 1908–1909 : D. 3 : išeivijos periodikos publikacijos. – 2015. – 402 p.
 • Meilė Lukšienė : bibliografijos rodyklė, 1937–2013 / sudarė V. Račkauskaitė, Z. Daugėlaitė, G. Rinkevičienė; dail. E. Valiūtė. – 2014. – 224 p.
 • Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. – T. 2 : smulkūs spaudiniai : T–Ž / ats. redaktorė D. Sipavičiūtė. – 2013. – 279 p.
 • Lietuvos bibliografija. Serija C : Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos : 1906–1907. D. 3 / red.-sudaryt. I. Jezukevičienė; ats. red. D. Sipavičiūtė. – 2012. – 367 p.
 • Tomas Venclova. Bibliografijos rodyklė : 1956–2011 / sudarytojos J. Budriūnienė, J. Garlaitė. – 2012. – 532 p.
 • Lietuvos knygos hebrajų kalba, 1759–1900 : kontrolinis sąrašas / red.-sudaryt. L. Lempertienė. – 2011. – 409 p.
 • Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. – T. 2 : smulkūs spaudiniai : A–J, K–O, P–Š / ats. red. R. Varnienė-Janssen. – 2005, 2007, 2010.
 • Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai : biobibliografinis žodynas / sudaryt. V. Narščiuvienė; spec. red. O. Janonis. – 2009. – 558 p.
 • Lietuvos bibliografija. Serija C : Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos : 1904–1905. D. 3 / red.-sudaryt. I. Jezukevičienė; ats. red. R. Varnienė-Janssen. – 2009. – 350 p.
 • Lietuvos bibliografija = The bibliography of Lithuania. Serija A : Knygos lietuvių kalba. – T. 3 : 1905–1917. – Kn. 1: A–L / parengė R. Bagušytė, V. Mateikienė, V. Pakalniškienė; red.-sudaryt. V. Savickienė; ats. red. R. Varnienė. – 2006. – 627 p.
 • Lietuvos bibliografija = The bibliography of Lithuania. Serija A : Knygos lietuvių kalba. – T. 3 : 1905–1917. – Kn. 2: M–Ž / parengė R. Bagušytė, V. Mateikienė, V. Pakalniškienė; red.-sudaryt. V. Savickienė; ats. red. R. Varnienė. – 2006. – 870 p.
 • Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945–2000 = Bibliography of Lithuanian exile press, 1945–2000. – T. 2 : Knygos užsienio kalbomis / J. Budriūnienė, S. Vėlavičienė. – 2005. – 355 [1] p.
 • Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945–2000 = Bibliography of Lithuanian exile press, 1945–2000. – T. 1 : Knygos lietuvių kalba / S. Vėlavičienė, B. Poškutė, E. Karalienė. – 2002. – 755 p.