Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

CC BY

Ką reiškia CC BY? CC BY yra Creative Commons licencija, reikalaujanti nurodyti autorystę („priskirti“ kūrinį, nurodant jo autorių/-ius ar atlikėją/-us). Oficialus jos pavadinimas: Creative Commons Priskyrimo tarptautinė Viešoji licencijaCreative Commons licencija yra lyg sutartis dėl objekto naudojimo sąlygų tarp asmens , paženklinusio objektą (autoriaus, ženklinančios institucijos ar kt.), ir internete objektą radusio naudotojo.

Kokiais atvejais aktuali CC BY licencija? CC BY gali būti taikoma, kai autorių/gretutinių teisių saugomo objekto teisių turėtojas yra suteikęs leidimą jį ne tik skaitmeninti ir/ar padaryti prieinamą internetu, bet ir atlikti su juo bet kokius norimus veiksmus.

Ką naudotojas gali daryti su CC BY paženklintu objektu? CC BY yra daugiausia teisių suteikianti Creative Commons licencija, leidžianti neribotai naudoti ja paženklintą objektą (plačiau apie tai, kokias teises apima neribotas naudojimas – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), įskaitant ir galimybę kopijuoti, modifikuoti, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Kokie yra naudotojo įsipareigojimai, naudojant CC BY paženklintą objektą? Nurodyti autorių/-ius ar atlikėją/-us (plačiau apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“).

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CC BY

• CC BY yra pati laisviausia, t. y. daugiausia teisių naudotojui suteikianti licencija. CC BY paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) gali laisvai ir neribotai naudoti (skyrius „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), kaip mano esant reikalinga, be kita ko, kopijuoti, daryti pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir kt.

• CC BY taikoma tik tada, kai galioja turtinės autorių/gretutinės teisės, ir nėra taikoma viešosios srities (angl. public domain) objektams (skyriai „PD“„NoC-NC“„NoC-OKLR“ ir „CC0″), taip pat objektams, kurių autoriai nežinomi (skyrius „InC-EU-OW“).

• CC BY galima taikyti, kai ženklinantysis turi į objektą visas turtines autorių/gretutines) teises (įskaitant atvejus, kai jis pats yra autoriumi, arba yra įgijęs teises pagal sutartį; žr. teisių sąrašą – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“, 7 lentelė; žr. plačiau apie sutartis – skyriuje „Jūsų sutartis su teisių turėtoju“).

• Pritaikęs CC BY licenciją, ženklintojas identifikuos objekto autorius/atlikėjus.

• Naudotojas, pasinaudojęs CC BY ženklintu objektu, taip pat paviešinęs jį kitur internete (ar ne internete), ar sukūręs išvestinį kūrinį (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), privalės nurodyti pradinio objekto autoriaus autorystę ir tai, ar buvo atliktos modifikacijos.

• Kadangi tai – mažiausiai teisinių apribojimų naudotojui sukurianti ir laisvą kultūros objektų apyvartą labiausiai skatinanti CC licencija, šios Metodikos kontekste, kai tik įmanoma (kai tik tai atitinka autoriaus interesus, o jei ženklina atminties institucija ar švietimo įstaiga – kai turi autoriaus suteiktas reikiamas teises), siektina iš Creative Commons licencijų rinktis būtent šią licenciją objektui ženklinti.

 
17 lentelė. CC BY objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
     
Neribotas naudojimas + „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
     
Autorystės nurodymas + „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
     
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai + „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
     
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
     
Komercinis naudojimas + „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
     
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

+ „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“

 
18 lentelė. CC BY ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Per Europeanos paiešką galima rasti vaizdo įrašų, skirtų iliustruoti nykstantiems garsams, tarkime, peržiūrėti filmuką ir pasiklausyti, kokį garsą skleidžia senovinis traukinys ar laivo sirena, mechanizmai (staklės, spausdinimo mašinėlės, kiti prietaisai). Garsus skleidžia ne asmenys, o mechanizmai, taigi tai teisiškai ne atlikimas (apie atlikimą ir teises į jį – skyriuje „Ką saugo gretutinės teisės?“). Tačiau vaizdo filmukus sukūrė atminties institucijos (ar jų partneriai) ir teisės į jų kurtus įrašus tebegalioja (filmas yra kūrinys, apie tai – skyriuje „Ar tai – autorinis kūrinys?“; nuo filmų sukūrimo nėra praėję tiek laiko, kad teisės nebegaliotų (skyrius „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“), taigi jų negalima priskirti viešajai sričiai (angl. public domain, PD). Nepaisant tebegaliojančių teisių, filmukus sukūrusios atminties institucijos norėtų, kad interneto bendruomenei jie būtų prieinami kuo plačiau, ir neprieštarauja, kad norintieji nemokamai juos naudotų kaip tik pageidauja, dalintųsi jais internete ir juos modifikuotų. Atminties institucijos norėtų, kad būtų nurodoma institucijos autorystė, kad naudotojai žinotų, kur šiuos prietaisus galima rasti. Todėl filmukai paženklinti Creative Commons CC BY licencijos ženklu, kad kiekvienas žinotų, kokios teisės galioja, t. y. kad kiekvienas norintis gali filmukus naudoti neribotai (ką apima neribotas naudojimas  – skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“), tačiau nurodydamas, kad jie sukurti atitinkamos atminties institucijos (apie autorystės nurodymą – skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“). Pavyzdyje – CC BY licencijos ženklu paženklintas Krokuvos (Lenkija) savivaldybės inžinerijos muziejaus filmukas apie telefono skleidžiamą garsą.

2 pavyzdys. Švietimo įstaiga surengė parodą ir per jos atidarymą buvo pristatytas menininko darbas. Renginio nuotraukas, darytas už renginių organizavimą ir viešinimą atsakingo švietimo įstaigos darbuotojo, įstaiga skelbs internete. Švietimo įstaiga norėtų, kad nuotraukomis būtų dalinamasi ir apie renginį informacija viešojoje erdvėje sklistų kuo plačiau, tad neprieštarauja, kad nuotraukas peržiūrintys asmenys jas naudotų neribotai (apie neribotą naudojimą –  skyriuje „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“). Todėl  švietimo įstaiga nuotraukas licencijuoja pagal CC BY licenciją, taip informuodama interneto bendruomenę apie suteikiamas teises.

1 pastaba. Nuotraukas, padarytas profesionalaus samdomo fotografo, naudoti internete galima tik turint su tuo fotografu sutartį dėl turtinių autoriaus teisių perėmimo.

2 pastaba. Svarbu atkreipti dėmesį ir į fotografijų turinį. Jei renginyje pristatyti, pvz., vaizduojamosios dailės darbai, priklausomai nuo to, kaip jie pateikiami fotografijose (jei nuotraukoje vaizduojami tik šie darbai arba jie sudaro esminę nuotraukos dalį), gali reikėti ir darbų autoriaus sutikimo.

3 pastaba. Šiuo atveju nuotraukoms galima naudoti ir CC0, tačiau priminsime, kad tokiu atveju deklaruojamas sutikimas, kad nebūtų nurodytas nuotraukų šaltinis (autorystė).