Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

CNE

Copyright not Evaluated

Ką reiškia CNE? Šios Europeanos teisių pareikšties pavadinimas teigia, jog „autorių teisės nebuvo vertinamos“. Vadinasi, jos galimai egzistuoja; teisių turinys nėra aiškus.

Kokiais atvejais galima taikyti CNE pareikštį? Tai Europeanos teisių pareikštis, sukurta išskirtiniams atvejams, kai skaitmeninami ir internete skelbiami objektai, kurių atminties institucija iš viso nevertino siekdama nustatyti, ar galioja autorių/gretutinės teisės (ar kiti teisiniai apribojimai). Galimybė naudoti CNE labai ribota; tai galima daryti tik susisiekus su Europeanos administracija ir suderinus procedūrą.

Ką naudotojas gali daryti su CNE pareikštimi paženklintu objektu? Kadangi neaišku, ar galioja autorių teisės ir ką autorių/gretutinių teisių turėtojas yra leidęs atlikti su objektu, tai ir internete jį radusiam naudotojui neleidžiama nieko kita, kaip tik susipažinti su objektu ir jį analizuoti.

Kokios yra rizikos? Jei paaiškėtų, kad kūrinys saugomas autorių ar kitų teisių, vadinasi, buvo būtinas teisių turėtojo leidimas jį skaitmeninti ir skelbti internete. Tokių veiksmų atlikimas be teisių turėtojų leidimo yra autoriaus/kito teisių turėtojo teisių pažeidimas, dėl kurio kyla teisinė atsakomybė.

Atmintinė

TAI SVARBU ŽINOTI APIE CNE
• CNE reiškia, kad autorių ir gretutinių teisių galiojimas apskritai nebuvo vertintas. Neaišku, ar egzistuoja autorių ar kitos teisės ir kokios jos. Vadinasi, toks ženklinimas tik identifikuoja, kad žeklinanti įstaiga teisių nevertino, bet potencialiam naudotojui nesuteikia daugiau pridėtinės vertės, nei iš viso niekaip nepaženklintas objektas.
• CNE negalima taikyti, jei yra aišku, kad susidurta su viešosios srities (angl. public domain) objektu (naudotina PD (skyrius „PD“) ar CC0 (skyrius „CC0″), autorių teisių saugomu objektu (naudotina viena iš CC licencijų (6.3.5–6.3.10 skyriai), InC (skyrius „InC“), InC-EDU (skyrius „InC-EDU“), „kūriniu našlaičiu“ (naudotina InC-EU-OW (skyrius „InC-EU-OW“) ar yra aišku, kad autorių teisės negalioja, bet objektas negali būti visiškai laisvai naudojamas (naudotina InC-OKLR (skyrius „PD“) arba NoC-NC (skyrius „NoC-NC“).
• CNE yra Europeanos sukurta teisių pareikštis, kurią taikyti Europeana leidžia tik iš anksto suderinus su Europeanos administracija.
• Dėl didelio teisinio neapibrėžtumo ir tikimybės pažeisti autorių ar kitų teisių turėtojų teises, reikėtų vengti naudoti CNE; naudojimas galimas tik išimtiniais atvejais, suderinus su Europeana ir įvertinus riziką.
• Su CNE paženklintu turiniu (objektais) naudotojas gali susipažinti, jį (juos) analizuoti (skaityti, klausyti, peržiūrėti), bet teisėtai negali kopijuoti, daryti pakeitimų, kurti išvestinių kūrinių (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“), naudoti komerciniais nei nekomerciniais tikslais (skyrius „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“) ir atlikti kitų veiksmų.

 
35 lentelė. CNE paženklintų objektų naudojimas

VEIKSMAI +/– PLAČIAU SKYRIUJE
Neribotas naudojimas „Ką reiškia „neribotas naudojimas“?“
Autorystės nurodymas +* „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“
Pakeitimai, išvestiniai kūriniai „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“
Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais analogiškomis sąlygomis „Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais“
Komercinis naudojimas „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“
Naudojimas edukaciniais tikslais

(ne tik LR AGTGĮ nustatytais atvejais – žr. skyrių „Teisė naudoti edukaciniais tikslais“)

„Teisė naudoti edukaciniais tikslais“
* Jei žinoma.

 
36 lentelė. CNE ir kitų ženklinimo būdų identifikuojamų teisių apimties palyginimas

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Atminties institucija turi itin didelę analogiškų to paties laikotarpio paveldo objektų kolekciją. Labai tikėtina, kad visi ją sudarantys paveldo objektai saugotini tokiu pačiu teisiniu režimu ir autorių teisių galiojimas yra pasibaigęs. Atminties institucijos nuomone, visuomenės interesas reikalauja objektus paviešinti, tačiau kiekvieno kolekciją sudarančio elemento vertinimas užtruktų neadekvačiai ilgai ir institucija neturi tam resursų. Jei institucija, kuri yra Europeanos dalyvė, svarsto galimybę kolekcijos objektus skaitmeninti ir skelbti internete leidžiant interneto bendruomenei su ja susipažinti, nevertinant kiekvieną objektą galimai saugančių autorių/gretutinių teisių, būtina susisiekti su Europeanos atstovais ir suderinti galimybę taikyti CNE pareikštį