Kontaktai

Bendrasis skyrius

Uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

 • Spręsti (pagal finansines galimybes) visus su ūkiu susijusius klausimus, teikti ūkinę pagalbą šiems Nacionalinei bibliotekai priklausantiems objektams ir struktūriniams padaliniams:

           - centriniams rūmams (Gedimino pr. 51, Vilnius);

           - Pakretuonės mokymo bazei ir žinybinei poilsevietei (Kretuonėlės vs., Švenčionių raj.);

           - Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Palangos vasaros skaityklai (Vytauto g. 72, Palanga);

            - Raseinių skyriui (Bažnyčios g. 4, Raseiniai).

 • Nacionalinės bibliotekos automobilių, liftų priežiūra, eksploatacija bei remontas.

Skyrius atlieka šias funkcijas:

 • kartu su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais atlieka įstaigos struktūrinių padalinių aprūpinimo materialinėmis vertybėmis bei tarnybiniu transportu analizę;
 • pagal savo kompetenciją teikia direkcijai siūlymus dėl Nacionalinės bibliotekos ūkinės veiklos ir transporto organizavimo tobulinimo;
 • rengia įsakymų ir kitų dokumentų projektus Nacionalinės bibliotekos ūkinės veiklos klausimais;
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Nacionalinei bibliotekai ūkinės veiklos klausimais;
 • organizuoja tarnybinių automobilių paskirstymą, techninę priežiūrą, draudimą, kontroliuoja jų judėjimą, saugojimą, tvarko jų apskaitą;
 • organizuoja komunalinių ir ryšio paslaugų, transporto kuro teikimo, sutarčių sudarymą, priežiūrą, gedimų šalinimą;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių aprūpinimą baldais, organizacinės technikos priemonėmis bei kanceliarinėmis priemonėmis;
 • vykdo inventoriaus eksploatavimo techninę priežiūrą;
 • rūpinasi materialinių vertybių saugojimu ir tvarko jų apskaitą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir generalinio direktoriaus ar kuratoriaus pavedimus.
Lapkritis
P A T K Pn Š S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Parodos

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. spalio 14 d. – gruodžio 1 d.
Paroda „Bežodžių knygų kolekcija“
2019 m. lapkričio 7 d. – gruodžio 15 d.
Paroda „Jie kūrė mūsų biblioteką“
2019 m. spalio 9 d. – gruodžio 31 d.
Paroda „Verba volant, scripta manent“: iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“
2019 m. lapkričio 5 d. – lapkričio 27 d.
Piešinių konkurso „Knygų namų šviesa. Nacionalinei bibliotekai – 100“ paroda
2019 m. lapkričio 22 d. – sausio 19 d.
Tapybos paroda „Penki regionai”