Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Skaitmeninimo skyrius

Skyriaus paskirtis – užtikrinti dokumentinio paveldo skaitmeninimą siekiant integruotis į vientisą Lietuvos kultūros paveldą bei vieningą virtualią elektroninio paveldo sistemą bei kurti elektroninius išteklius.

Uždaviniai ir funkcijos

Skyrius įgyvendina šiuos uždavinius:

 • organizuoti ir vykdyti dokumentinio paveldo skaitmeninimą siekiant integruotis į vientisą Lietuvos kultūros paveldą bei vieningą virtualią elektroninio paveldo sistemą;
 • rengia skaitmeninio turinio metaduomenis.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šiais funkcijas:

 • organizuoja dokumentinio paveldo skaitmeninimą Nacionalinėje bibliotekoje;
 • vykdo dokumentų atranką skaitmeninimui vadovaudamasis ekspertų rekomendacijomis;
 • bendradarbiaudamas su atsakingais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais ruošia dokumentus skaitmeninimui;
 • skaitmenina atrinktus objektus;
 • tikrina skaitmenintų objektų kokybę;
 • surenka skaitmenintus objektus ir atpažįsta optinius tekstus;
 • tikrina atpažinto teksto kokybę;
 • rengia metaduomenis skaitmenintiems objektams;
 • konsultuoja Nacionalinės bibliotekos ir kitų Lietuvos bibliotekų specialistus skaitmenintų objektų metaduomenų regimo ir kitais katalogavimo klausimais;
 • atlieka kitas Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojų, Departamento direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis.