Stasė Kazlauskienė

Vyresnioji bibliografė

Kab.:
427
Tel. (vidaus)
8659

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, bibliotekininkystės ir bibliografijos srityje;
 • darbo patirtis bibliotekininkystės ir bibliografijos srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, darbe taikyti gana sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti užduotis, kurioms būtini specialūs įgūdžiai;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • mokėti dirbi su „Microsoft Office“ programiniu paketu‘
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam, turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliografas vykdo šias funkcijas:

 • pagal kompetenciją dalyvauja skaityklų atviro fondo informacijos išteklių formavimo procese;
 • teikia vartotojams bendro pobūdžio informaciją ir konsultuoja vartotojus informacijos paieškos klausimais;
 • pagal kompetenciją atsako į vartotojų užklausas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja vykdant vartotojų informacinių poreikių tyrimus;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.

 

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 10 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr