Zina Daugėlaitė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
426
Tel.
(8 5) 239 8651
Tel. (vidaus)
8651

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosiu reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu humanitarinių, socialinių arba fizinių mokslų krypties išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį informacinio ir bibliografinio darbo srityje;
 • gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis, ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam, turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 • gebėti formuluoti profesinės veiklos įžvalgas, siūlyti inovatyvius sprendimus.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas pagal savo kompetenciją ir specializaciją vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja skaityklų informacijos išteklių fondo formavime ir optimizavime, užtikrinant jo atranką pagal turinį;
 • teikia teminės informacijos paslaugas, rengia  informacijos išteklių teminius pristatymus;
 • koordinuoja vartotojų sudėtingų ir sudėtinių informacinių užklausų vykdymą, užtikrina užklausos turinio kokybę galutiniame etape;
 • Nacionalinės bibliotekos mastu administruoja, koordinuoja ir užtikrina paslaugos „Klausk bibliotekininko“ kokybišką vykdymą;
 • vykdo teminius vartotojų mokymus ir kultūrinės edukacijos veiklą;
 • rengia informacinę ir bibliografinę medžiagą vartotojams, viešina Nacionalinės bibliotekos informacinius išteklius;
 • teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą Lietuvos bibliotekų specialistams paslaugų teikimo ir kitais vartotojų informacinio aprūpinimo klausimais;
 • dalyvauja rengiant vartotojų aptarnavimą reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui efektyvaus informacinių paslaugų sistemos funkcionavimo klausimais;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas užduotis, susijusias su Skyriaus nustatytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. balandžio 23 d.
Spalis
P A T K Pn Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

YouTubeFacebookLinkedInInstagramFlickr