Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2023 m. gegužės 24 d.

Įvyko Nacionalinės bibliotekos Mokslo tarybos posėdis

Gegužės 24 d. įvyko Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo tarybos posėdis.

Posėdyje tarybos nariams buvo pristatyti pagrindiniai bibliotekos 2022 m. veiklos akcentai ir artimiausiu metu planuojami svarbiausi darbai: bibliotekos veiklos strategija, atnaujinta mokslinės veiklos ir publikacijų planavimo eiga, kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir e-kultūros platformos projektų įgyvendinimo perspektyvos, kiti aktualūs klausimai.

Nacionalinės bibliotekos Mokslo taryba yra patariamoji institucija, kurios tikslas – patarti Nacionalinės bibliotekos generaliniam direktoriui strateginiais valdymo, mokslo tiriamosios veiklos ir plėtros klausimais. Mokslo taryba padeda spręsti ir kitus veiklos klausimus, prisideda prie pagrindinių Nacionalinės bibliotekos uždavinių įgyvendinimo. Į Mokslo tarybą 2021–2024 m. laikotarpiui paskirti atstovai iš Kultūros ministerijos, Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos.