Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2023 m. birželio 5 d.

Naujienos Socialinių mokslų skaitykloje

Kviečiame susipažinti su Socialinių mokslų skaityklos naujienomis. Tai Lietuvos ir užsienio autorių darbai sociologijos, komunikacijos, politikos, vadybos temomis. Pristatome keletą:

Knygos viršelisVidurinės grandies vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste : monografija / Aušra Kolbergytė ; Mykolo Romerio universitetas. – Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2022. – 275 p.

Darbo organizavimas ir vadovavimas organizacinių pokyčių metu nelengvas procesas, reikalauja įgyvendintojų ir dalyvių pastangų, noro suprasti vidinius ir išorinius iššūkių aspektus. Tyrėjai patvirtina, kad aukščiausio lygmens vadovybė, įgyvendindama paslaugų plėtros strategijas, dažnai susiduria su stipriu darbuotojų pasipriešinimu pokyčiams. Monografijoje teorinio tyrimo pagrindu sukurtas konceptualusis vidurinės grandies vadovų saviugdos vykstant organizaciniams pokyčiams teorinis modelis. Jis atskleidžia visuminį ugdymosi galimybių paveikslą per individualų, grupinį ir organizacinį lygmenis, atsižvelgiant į organizacinius, socialinius, emocinius ir dvasinius suaugusiųjų tobulėjimo aspektus. Remiantis empiriniu tyrimu pateikiama daug duomenų apie autentišką vidurinės grandies vadovų patirtį organizacinių pokyčių metu.

 

Knygos viršelisPolitikos ir komunikacijos sankirtoje: tendencijos, diskursai, efektai : straipsnių rinkinys / Vytauto Didžiojo universitetas ; sudarytojas Lauras Bielinis. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2022. – 235 p.

omunikacijos ir politikos mokslų specialistai pateikia platų politinės komunikacijos problemų spektrą. Politika ir komunikacija pasaulyje ir Lietuvoje vis labiau matomos kaip dvi susiliejusios vieno reiškinio dalys, o daugelis komunikacijos problemų, prieštaravimų, tėra politinių prieštaravimų atgarsiai. Politikoje, valstybės gyvenime komunikacija tampa bene vienu iš svarbiausių politinės pozicijos viešinimo kelių, komunikacija ir politika siejasi praktiškai visose situacijose. Leidinyje pateikiama teorinės komunikacijos įžvalgų, susijusių su vertybinių konfliktų raiška, nagrinėjamos politinės lyderystės, populistinės retorikos temos, dirbtinio intelekto įsiterpimo į komunikacijos procesus problema. Daug dėmesio skiriama viešiesiems ryšiams, žiniasklaidai, propagandos ir informacinių karų tematikai.

 

Knygos viršelisElgar encyclopedia of law and data science / edited by Giovanni Comandé. – Cheltenham ; Northampton, Mass. : E. Elgar, [2022]. – xiv, 382 p.

Teisės ir duomenų mokslo enciklopedijoje pristatomi 64 įvairaus dydžio ir formos įrašai, jų autoriai – 67 profesionalai iš trijų žemynų: teisės ir duomenų mokslo, ekonomikos, statistikos, kompiuterių inžinerijos, fizikos, filosofijos, neuroinžinerijos, politikos mokslo bei geoinformatikos atstovai. Tai pirmas bandymas suburti teisininkus, duomenų analitikus, kompiuterių mokslo atstovus siekiant atskleisti kylančias problemas, bandant sureguliuoti duomenų valdomą pasaulį. Enciklopedija – ambicingas projektas, ji skirta sukurti įrankius, sąvokų apibrėžimus disciplinoms, susijusioms su duomenų mokslu ir ypač su teise.

 

Knygos viršelisThe Palgrave handbook of family sociology in Europe / Anna-Maija Castrén, Vida Česnuitytė … [et al.], editors. – Cham : Palgrave Macmillan, [2021]. – xxiii, 660 p.

Knygoje apžvelgiamos aktualios šeimos sociologijos temos, aprėpiami įvairūs socialiniai kontekstai visoje Europoje. Šešių dešimčių žymių mokslininkų tekstuose aptariami santykiai šeimoje, tėvų ir vaikų santykiai, vaikų auklėjimas, šeimos politika gerovės valstybėse, šeimų gyvenimas migracijoje ir t. t. Leidinyje pristatomos pažangiausių tyrimų išvados. Tai aktuali priemonė tyrėjams, mokytojams, studentams, visiems norintiems pažinti šeimos sociologiją Europoje.

 

Knygos viršelisPrivacy, security and forensis in the Internet of things (IoT) / Reza Montasari editors … [et al.]. – Cham : Springer, 2022. – xx, 210 p.

Knygoje aptariami saugumo, privatumo, teisiniai iššūkiai, atsiradę naujojoje daiktų interneto (IoT) eroje. Publikacijų autoriai įvairių mokslo sričių atstovai siūlo platų teorinių ir praktinių sprendimų spektrą minėtoms problemoms įveikti. Leidinyje pristatomos temos – privatumas, etika ir saugumas skaitmeninėje erdvėje, kenkėjiškos svetainės, su kriptovaliutomis susijusių bylų tyrimas, policijos ir teisėsaugos iššūkiai, terorizmo grėsmės ir kt. Daugiausiai dėmesio skiriama asmens duomenų saugumui ir duomenų naudojimo internete teisėtumui. Knyga – puiki pagalbinė priemonė profesionalams, kurių darbinė veikla susijusi su daiktų internetu, bei studijuojantiesiems kompiuterių mokslus.

 

Knygos viršelisModels of communication : Theoretical and Philosophical Approaches / edited by Mats Bergman, Kęstas Kirtiklis, and Johan Siebers. – London and New York : Routledge, 2021. – viii, 239 p.

Komunikacijos mokslininkams, žiniasklaidos, humanitarinių ir socialinių mokslų disciplinų studentams skirtas leidinys atveria naujus komunikacijos tyrimų kelius, siūlo naujai įvertinti komunikacijos modelių reikšmę žiniasklaidos ir komunikacijos studijoms. Surinktose esė iš daugybės skirtingų perspektyvų nagrinėjama praeities, dabarties ir ateities komunikacijos modelių panaudojimas įprastuose komunikacijos diskursuose ir akademiniuose tyrimuose.

Papildant ankstesnes komunikacijos modelių studijas, leidinyje gilinamasi į svarbiausius gnoseologinius ir ontologinius klausimus, susijusius su modeliavimu komunikacijos moksle. Pristatomi nauji modeliai, turėsiantys praktinės naudos empiriniams masinės informacijos ir komunikacijos priemonių tyrimams.