Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2016 m. balandžio 20 d.

Aptarta Lietuvos ir Moldovos bibliotekininkų strateginė partnerystė

Balandžio 14–17 dienomis Kišiniove vyko 20-asias tarptautinis vaikų knygų salonas ir tarptautinė konferencija „Vaikų knyga ir vaikų skaitymas: nauja realybė, šiuolaikiniai sprendimai, bendradarbiavimo perspektyva“. Renginiuose dalyvavo ir patirtimi dalijosi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai Sandra Leknickienė ir Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustaitienė.

Moldovos vaikų knygų salonas – tai knygų mugė, kurioje šalies leidėjai pristato naujausias; vaikams ir jaunimui išleistas knygas. Jau daug metų salone dalyvauja Rumunijos leidėjai, o pastaruoju laikotarpiu knygas pristato ir leidėjai iš Italijos, Prancūzijos, Lenkijos. Mugės metu vyksta daug renginių vaikams: susitikimai su knygų autoriais, iliustruotojais, bibliotekininkų, leidėjų diskusijos apie vaikų skaitybą, pokalbiai apie bibliotekų darbą integruojant neįgalius vaikus į įvairias kultūrines veiklas, apie skaitymo skatinimo naujoves ar skaitmeninius darbo įrankius. Rengiamos kitos pramogos: literatūros ir kulinarijos šventė, interaktyvi radijo laida „Vaikų valanda“ ir pan. 

Tarptautinėje konferencijoje pristatytas Lietuvos atstovų parengtas pranešimas „Lietuvos vaikų bibliotekos XXI a. iššūkių  akistatoje“. Pranešėjai iš Rumunijos, Baltarusijos, Ukrainos  nacionalinių vaikų bibliotekų, Rusijos Federacijos valstybinės vaikų bibliotekos kalbėjo apie bibliotekų bendradarbiavimą ir partnerystę su įvairiomis institucijomis. Svarbia bibliotekų sėkme daugelis pranešėjų laiko jų partnerystę su užsienio šalių ambasadomis – tai galimybė supažindinti jaunuosius skaitytojus su įvairių šalių kultūra, raštu, kalba, papročiais. Kalbėta apie nacionalinius skaitymo konkursus, žaislotekas bibliotekose, virtualius teminius seminarus, bibliotekininkų mokymus, apie bendravimą su mažųjų skaitytojų tėvais atsakant į klausimą „Ko skaitytojai tikisi iš bibliotekos?“.

Viešnagės metu įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Moldovoje Rimantu Lataku, lankytasi Moldovos parlamento Informacijos ir analizės skyriuje, sutarta dėl tolesnio bendradarbiavimo organizuojant informacinį analitinį parlamentarų aptarnavimą.

Susitikime su Moldovos nacionalinės bibliotekos direktore Elena Pintilei ir jos kolegomis buvo pabrėžta, kad Lietuva yra svarbi partnerė bendradarbiaujant įvairiais dvišaliais ir daugiašaliais klausimais, įgyvendinant tarpinstitucines kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo programas, viešųjų bibliotekų modernizavimo bei darbuotojų kompetencijų stiprinimo projektus. Per susitikimą sutarta, kad Moldovos ir Lietuvos bibliotekininkų ryšiai turėtų būti toliau plėtojami, todėl būtų tikslinga pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.