Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. balandžio 21 d.

Mokymai „E. knygų rinka ir bibliotekų partnerystė“

Balandžio 19–20 d. Anykščiuose vyko Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuoti tarptautiniai teoriniai ir praktiniai mokymai „E. knygų rinka ir bibliotekų partnerystė“, kuriuose dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir Informacinių sistemų aptarnavimo skyriaus vyriausioji metodininkė Zofija Burinskienė. Mokymų tikslas – plėtojant tarptautinę partnerystę bibliotekų sektoriuje, viešųjų bibliotekų vadovams bei darbuotojams organizuojant kvalifikacijos kėlimo priemones, didinti bibliotekų e. paslaugų kokybę ir bibliotekų išteklių prieinamumą visuomenei.

Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. R. Gudauskas mokymų dalyviams tarė sveikinimo žodį. Savo kalboje direktorius pabrėžė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos strateginę partnerystę, kuri pasireiškia vykdant bendrus projektus. Vienas jų yra susijęs su savivaldybių bibliotekų atstovavimo problema – tradiciškai savivaldos politikai ir vadovai bibliotekai priskiria tik kultūrinę misiją. O dabarties viešosios bibliotekos visų pirma yra aktyvūs bendruomenės centrai, mokymosi visą gyvenimą mokymo institucijos, skaitmeninės atskirties įveikimo struktūros.

Kitų šios partnerystės bendrų projektų tematika, kaip pabrėžė prof. dr. R. Gudauskas, susijusi su bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Planuojama parengti bibliotekų darbuotojų kompetencijų modelį, kuris būtų integruotas į organizacinę bibliotekų struktūrą ir sudarytų sąlygas sukurti bibliotekų darbuotojų atestacijos, motyvacijos programas, leistų pagrįsti naujos atlyginimų sistemos sukūrimo prielaidas. Visa tai sustiprins Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos galimybes darant esminę įtaką Lietuvos kultūros, švietimo mokslo, ekonomikos ir valstybės raidai. 

Renginyje dalyvavusi Nacionalinės bibliotekos darbuotoja Z. Burinskienė skaitė pranešimą „Naujos galimybės leidėjui ir bibliotekai portale www.ibiblioteka.lt“. Pranešime buvo pristatyta 2015 metais portale įdiegta elektroninės knygos skolinimo paslauga ir su šios paslaugos teikimu susiję sprendimai. Leidėjams, platintojams ir bibliotekoms skirtas elektroninių knygų valdymo ir tvarkymo modulis, kuriuo naudojantis bus galima įvesti ir redaguoti elektroninių knygų metaduomenis, įkelti knygų failus, valdyti licencijas, formuoti savo organizacijos knygų panaudos statistiką ir t. t. Skaitytojams skirtas elektroninių knygų skolinimo modulis sudaro galimybę LIBIS skaitytojo pažymėjimą turinčiam arba portale registruotam ir savo tapatybę patvirtinusiam skaitytojui realiojo laiko priemonėmis skaityti, pratęsti arba rezervuoti elektronines knygas, jas vertinti, rašyti komentarus, socialiniais tinklais dalytis informacija su draugais.  

Mokymus surengę partneriai: Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos Suaugusių švietimo skyrius, Slovėnijos viešųjų bibliotekų asociacija, Lenkijos viešųjų bibliotekų asociacija, Ukrainos bibliotekų asociacija, Kaliningrado srities viešųjų bibliotekų asociacija, Latvijos bibliotekų asociacija.