Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. balandžio 22 d.

Vilniaus turizmo informacijos centre – apie naujas Nacionalinės bibliotekos dokumentinio paveldo sklaidos galimybes

Balandžio 21 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyriaus vadovė Jolanta Budriūnienė dalyvavo Vilniaus turizmo informacijos centro organizuojamuose kursuose gidams, čia ji skaitė pranešimą apie Nacionalinėje bibliotekoje saugomas istorines kolekcijas ir jų pristatymo lankytojams galimybes.

Pastarąjį dešimtmetį kultūros paveldo vadybos srityje vykstantys pokyčiai formuoja naują požiūrį į kultūros paveldo objektus, jų vertės suvokimą – jis siejamas su kultūrinio unikalumo reprezentavimu, pabrėžiant istorinę, meninę, mokslinę, socialinę, ekonominę, politinę šių objektų teikiamą vertę. Kultūros paveldas tiek jį saugančių institucijų, tiek vartotojų turi būti suvokiamas kaip gyvas ir aktualią informaciją teikiantis organizmas, o ne kaip artefaktų sankaupa. Bibliotekos uždavinys yra kokybiškas archyvo turinio valdymo užtikrinimas, siekiant, kad jis tarnautų mokslo istorijos, šiuolaikinių mokslo tyrimų plėtojimui, švietimo ir edukacijos, socialinių ir kultūros produktų kūrimui bei sklaidai mūsų šalies ir užsienio šalių visuomenei. Todėl biblioteka, pasinaudodama savo specialistų kompetencijomis, privalo glaudžiai bendradarbiauti ir su kitomis atminties institucijomis, taip pat su mokslinio tyrimo organizacijomis, žiniasklaida, būti lanksti ir greitai reaguoti į besikeičiančius su informacijos turiniu susijusius visuomenės poreikius.

Pokalbyje su ekskursijas Vilniaus mieste organizuojančiais gidais buvo patvirtinta nuostata, kad Nacionalinė biblioteka, būdama strategiškai patogioje miesto dalyje, galėtų būti įtraukta į naujus ekskursijų maršrutus ir tapti miesto svečių traukos centru. Turistams neabejotinai būtų įdomios mažiau žinomas istorines temas atveriančios ir lankytojų poreikius atitinkančios ekspozicijos.

Su Vilniaus turizmo informacijos centro darbuotojais aptartos tolesnės tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvos.