Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2016 m. balandžio 26 d.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 2015 metais nuveikti darbai pristatomi veiklos ataskaitoje

2015 m. Lietuvos viešosiose bibliotekose buvo toliau įgyvendinamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuojamas projektas „Bibliotekos pažangai 2“: metų pradžioje Nacionalinė biblioteka kartu su Kultūros ministerija paskelbė kvietimą viešosioms bibliotekoms teikti bendruomenėms skirtų projektų paraiškas daliniam finansavimui gauti. Iš viso sulaukta net 57 bibliotekų kartu su partneriais pateiktų bendruomenių poreikius atitinkančių paraiškų. Nors projekto įgyvendinimo pradžioje buvo numatyta finansuoti 30 projektų, įvertinus bibliotekų bendruomenėms norimą sukurti pridėtinę vertę, pritarta net 45 naujiems bibliotekų projektams.

2015 metai buvo turiningi: įvyko pirmasis projekto „Bibliotekos pažangai 2“ dalijimosi patirtimi seminaras, surengti pokyčių valdymo ir projektų poveikio vertinimo mokymai; vykdyti tyrimai, kurie padėjo išsiaiškinti, kiek ir kokių partnerysčių pavyko užmegzti bibliotekoms, koks yra bibliotekų partnerių požiūris į biblioteką ir jos potencialą. Bibliotekos taip pat aktyviai dalyvavo edukacinėse ir kultūrinėse veiklose: kartu su partneriais mokė bendruomenes tausoti aplinką ir atsakingai rūšiuoti elektronines atliekas, rūpinosi racionalaus elektros energijos vartojimo populiarinimu bei elektroninių paslaugų naudojimu; šiems tikslams pasiekti buvo pasitelkiamos ir transliacijos iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos studijos; keturias šalies bibliotekas ir jų bendruomenes sudrebino avangardinė akcija „Meno reanimacija bibliotekose“.

Skatindamos šias iniciatyvas ir rengdamos bendruomenėms skirtus projektus, bibliotekos prisideda prie valstybinės reikšmės neformaliojo ugdymo, mokymosi visą gyvenimą, kūrybingumo skatinimo bei socialinės atskirties mažinimo tikslų įgyvendinimo.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 2015 metų veiklos ataskaitą rasite čia ›