Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2023 m. lapkričio 27 d.

Steigiamas Antano Ulpio humanitarinis apdovanojimas už indėlį plėtojant Lietuvos ir žydų santykius bei supratimą

Lapkričio 27 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir YIVO žydų mokslinių tyrimų instituto archyvo Niujorke vykdantysis direktorius dr. Jonathanas Brentas pasirašė supratimo memorandumą, kuriuo steigiama Antano Ulpio premija už indėlį plėtojant Lietuvos ir žydų santykius bei supratimą.

1948 m. Lietuvos knygų rūmų Vilniuje direktorius Antanas Ulpis išgelbėjo tūkstančius žydų knygų ir dokumentų, kuriuos sovietinė valdžia norėjo sunaikinti. A. Ulpis rizikavo savo gyvybe, kad nuo šios grėsmės apsaugotų žydų rankraščius ir knygas. Pagerbdami jo atminimą ir didžiulę drąsą, YIVO žydų mokslinių tyrimų institutas ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka sutarė įsteigti Antano Ulpio premiją už indėlį plėtojant Lietuvos ir žydų santykius bei supratimą.

Apdovanojimą sudarys padėkos raštas ir 5000 JAV dolerių piniginis prizas. Apdovanojimas, kurio misija yra kovoti su antisemitizmu, rasizmu ir ksenofobija, bus skiriamas už veiklą šiose kategorijose:

  • išskirtinis indėlis išsaugant žydų kultūrą Lietuvoje,
  • lietuvių ir žydų santykių supratimo bei moksliškumo skatinimas,
  • žydų indėlio į Lietuvos kultūrą dokumentavimas.

Apdovanojimas bus skiriamas mokslininkui (-ams) arba autoriui (-iams), arba aktyvistams.

Memorandume pažymima, kad kasmet vyks YIVO ir Nacionalinės bibliotekos organizuojama apdovanojimų ceremonija. Laureatui bus įteiktas sertifikatas ir sudaryta galimybė skaityti pranešimą tiek YIVO, tiek Nacionalinėje bibliotekoje.

Laureatą rinks penkių narių komitetas, jo sudėtį nustatys Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius ir YIVO vykdomasis direktorius. Komitetas, išskyrus YIVO vykdomąjį direktorių ir Nacionalinės bibliotekos generalinį direktorių, kurie yra nuolatiniai nariai, bus renkamas dvejų metų kadencijai.

Šiam apdovanojimui įsteigti reikalingos lėšos – 100 000 dolerių. Jos bus skirstomos per YIVO žydų mokslinių tyrimų institutą, kuris valdys premijinį fondą. Išsamesnė sutartis bus parengta pasirašius šį supratimo memorandumą, joje bus detalizuoti YIVO ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos santykiai administruojant šį apdovanojimą.