Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2023 m. lapkričio 30 d.

Baigėsi projekto „Knygų startas“ konkursas naujai lauknešėlio knygai kurti – laimėtojas neišrinktas

Vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kvietė rašytojus ir dailininkus kurti knygą, atitinkančią 2‒4 metų vaikų psichologinės ir motorinės raidos, ankstyvojo amžiaus recepcijos ypatumus, poreikius ir interesus.

Tai Skaitymo skatinimo programos ankstyvojo skaitymo skatinimo projekto „Knygų startas“ dalis. Šio projekto tikslas aprūpinti naujagimių susilaukusias šeimas pirmosiomis knygomis ir metodine medžiaga apie ankstyvojo skaitymo naudą.

Planuota, kad antrą konkursą laimėjusi knyga papildys lauknešėlius ir kartu su Indrės Pliuškytės-Zalieckienės „Kapt kapt kapt“ bus dalijama naujagimių susilaukusioms šeimoms Lietuvoje, tačiau konkurso komisijos sprendimu knyga nebuvo išrinkta.

Komisiją sudarė penki nariai: Goda Baranauskaitė-Dangovienė, Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė, literatūrologė, skaitymo ekspertė; Eglė Baliutavičiūtė, Nacionalinės bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento Tyrimų ir sklaidos skyriaus tyrėja, literatūrologė, rašytoja, skaitymo ekspertė; dr. Jolita Liškevičienė, menotyrininkė, knygos meno ir dailės tyrėja, šiuolaikinės vaikų knygų iliustracijos ekspertė, Vilniaus dailės akademijos docentė; dr. Vaiva Schoroškienė, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė, skaitymo ugdymo srities ekspertė, Vilniaus universiteto docentė; Aušra Kiudulaitė, dailininkė iliustruotoja, grafikos dizainerė, paveikslėlių knygų kūrėja.

Sulaukta 21 knygos maketo, tačiau daugelis jų neatitiko esminių konkurso nuostatų. Kiekvieną kūrinį individualiai įvertino visi ekspertai pagal konkurso nuostatuose numatytus kriterijus balais ir vertinimą pagrindžiančiu komentaru. Posėdyje apsvarstyti bendri rezultatai, po intensyvių diskusijų prieita prie išvados, kad konkurso laimėtojas nebus išrinktas.

Nors sulaukta įdomių knygų, vis dėlto pagrindiniai kliuviniai išrinkti laimėtoją buvo tai, kad didelė maketų dalis neatitiko esminių konkurso nuostatų (rekomenduojamo žodžių skaičiaus, adresato, paveikslėlių knygos kūrimo principų ir kt.), o dalis darbų buvo nepakankamos meninės kokybės, literatūrinės vertės. Pastebėta tendencija, kad dailininkai, knygų iliustruotojai, pateikdami įdomias, dėmesio vertas iliustracijas, papildydavo jas nepakankamos kokybės tekstais. Taip pat dalis daugiausia komisijos simpatijų sulaukusių kūrinių neatitiko nurodyto konkurso adresato ‒ buvo skirti kiek vyresniems vaikams. Dalis pateiktų kūrinių ‒ atvirkščiai ‒ orientuoti į mažesnį vaiką (nors šiuo konkursu buvo siekiama išleisti kitokio pobūdžio knygą nei šiuo metu esanti lauknešėlyje). 

Projekto organizatoriai ieškos kitų būdų, kaip įgyvendinti pagrindinį skelbto konkurso tikslą ‒ išleisti antrąją projekto knygą.