Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2023 m. gruodžio 1 d.

Humanitarinių mokslų skaitykloje – naujos angliškos knygos filosofijos tematika

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Humanitarinių mokslų skaityklos atvirasis fondas papildytas naujų leidinių anglų kalba. Kviečiame skaitytojus susipažinti su akademinių Europos leidyklų „Oxford University Press“ ir „Routledge“ knygomis.

Knygos viršelisKierkegaard and climate catastrophe: learning to live on a damaged planet / Isak Winkel Holm. – Oxford: Oxford University Press, 2023. – 227 p.

Danų filosofo ir teologo, vieno egzistencializmo pirmtakų Søreno Kierkegaardo kūryboje gausu žemės drebėjimų, potvynių, audrų, ugnikalnių išsiveržimų, miškų gaisrų, sudegusių miestų ir apokaliptinių įvykių. Nelaimės vaidina svarbų vaidmenį S. Kierkegaardo žmogaus egzistencijos analizėje, bet iš esmės jis nepakankamai ištirtas. Žvelgiant į šiuolaikinį pasaulį – jam gresia sparčiai besivystančios klimato katastrofos – S. Kierkegaardo žmogaus egzistencijos analizė siūlo egzistencinę perspektyvą gyventi prasmingą žmogaus gyvenimą, net jei viską aptemdo artėjanti nelaimė.

 

Knygos viršelisGerman philosophy in the twentieth century: Dilthey to Honneth / Julian Young. – Adingdon, Oxon; New York, N. Y.: Routledge, 2023. – 279 p.: iliustr.

Tai trečia ir paskutinė Juliano Youngo trilogijos, pristatančios vokiečių filosofiją XX amžiuje, dalis. Šiame tome – svarbūs mąstytojai Wilhelmas Dilthey’us, Karlas Jaspersas, Edith Stein, Paulas Tillichas, Martinas Buberis, Hansas Jonas, Erichas Frommas ir Axelis Honnethas. Savo laikmečio Vokietijoje jie pasisakė už liberalią demokratiją prieš totalitarizmą, bet taikė skirtingus požiūrius, tarp jų egzistencializmą, fenomenologiją ir teologiją.

 

Knygos viršelisSchelling’s late philosophy in confrontation with Hegel/ Peter Dews. – New York, N. Y.: Oxford University Press, [2023]. – 311 p.: iliustr.

Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje labai išaugo susidomėjimas vokiečių idealizmu. Iš trijų svarbiausių to laikotarpio mąstytojų iškart po I. Kanto – J. G. Fichte’s, F. W. J. Schellingo ir G. W. F. Hegelio – būtent Schellingas sulaukė palyginti mažai dėmesio. Ši knyga pirmoji, apžvelgianti visą vėlyvąją Schellingo sistemą ir išsamiai nagrinėjanti jos dalijimo į „neigiamą filosofiją“ ir „pozityviąją filosofiją“ pagrindimą. Kartu knygoje pateikiamas ilgalaikis Hegelio ir Schellingo pokantinio mąstymo pagrindinių temų palyginimas: apriorinio mąstymo ir būties santykis; religijos vaidmuo žmogaus egzistencijai; vidinė istorijos dinamika; paradoksali laisvės struktūra.

 

Knygos viršelisWomen philosophers in nineteenth-century Britain / Alison Stone. – Oxford; New York, N. Y.: Oxford University Press, 2023. – 274 p.

Daugelis moterų XIX a. Didžiojoje Britanijoje rašė įvairiomis filosofinėmis temomis ir skelbė jas plačiajai skaitytojų auditorijai prieinamomis formomis. Amžiaus pabaigoje įvyko kultūrinis poslinkis link specializuotų filosofinio rašymo formų, jos priklausė nuo akademinių kvalifikacijų, o šios moterims vis dar buvo nepasiekiamos. Šios knygos tikslas – sugrąžinti moteris mąstytojas į filosofijos istorijos lauką. Pristatoma 12 moterų filosofių: Mary Shepherd, Harriet Martineau, Ada Lovelace, George Eliot, Frances Power Cobbe, Helena Blavatsky, Julia Wedgwood, Victoria Welby, Arabella Buckley, Annie Besant, Vernon Lee ir Constance Naden. Alison Stone, Lankasterio universiteto filosofijos profesorė, apžvelgia jų požiūrį į natūralizmą, proto filosofiją, evoliuciją, moralę ir religiją, istorijos pažangą. Ji parodo, kaip šios moterys bendravo ir plėtojo savo filosofines pažiūras bendraudamos viena su kita, ne tik su savo amžininkais.

 

Knygos viršelisWittgenstein on rules: justification, grammar, and agreement / James R. Shaw. – New York, N. Y.: Oxford University Press, [2023]. – 319 p.

Pitsburgo universiteto filosofijos docentas Jamesas R. Shaw’as siūlo naują požiūrį į taisyklių laikymąsi ir semantikos pagrindus austrų filosofo Ludwigo Wittgensteino veikale „Philosophische Untersuchungen“ (Filosofiniai tyrimai). Šiuo požiūriu L. Wittgensteino pastabos padalintos į du logiškai skirtingus projektus, paženklintus skirtingais klausimais, prielaidomis ir metodikomis.

 

Knygos viršelisHobbes’s philosophy of religion / Thomas Holden. – Oxford: Oxford University Press, 2023. – 221 p.

Kalifornijos Santa Barbaros universiteto filosofijos profesorius Thomas Holdenas pateikia naują XVII a. anglų filosofo Thomo Hobbeso religinės kalbos ir praktikos traktavimo interpretaciją. Knygoje atskleidžiami ryšiai tarp T. Hobbeso teorinės filosofijos, taip pat jo proto, kalbos ir žmogaus prigimties filosofijos, ir jo praktinės religinės politikos, taip pat jo požiūrį į religinę toleranciją, sektantiškumą, religinį švietimą, ekleziologiją ir religinę pilietinės valstybės funkciją.

 

Naujas knygas galite gauti Humanitarinių mokslų skaitykloje (III a., 306 kab.). Norėdami rasti daugiau informacijos šia ir kitomis temomis, galite pasinaudoti socialinių ir humanitarinių mokslų informacijos paieškos konsultantų profesionalia pagalba (daugiau informacijos rasite čia ›) arba savarankiškai naudotis portalu ibiblioteka.lt.