Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. gegužės 10 d.

Įvyko projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo priežiūros grupės posėdis

Gegužės 3 dieną buvo surengtas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo priežiūros grupės posėdis. Posėdžio metu pristatyti ir aptarti pagal projekto programą 2015 metais nuveikti darbai, pasiekti finansiniai rodikliai, patvirtinti projekto 2016 metų veiklos ir biudžeto planai.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vadovas Eugenijus Stratilatovas pristatė 2015 metų veiklos ataskaitą: papasakojo, kaip prisidėta padedant 45 šalies viešosioms bibliotekoms įgyvendinti bendruomenėms skirtus projektus; pristatė bibliotekininkams surengtus mokymus, su viešinimu susijusią veiklą, taip pat pagrindinius projekto poveikio vertinimo tyrimo rezultatus.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ finansų vadovas Stanislavas Zablockis pateikė 2015 metų finansinę ataskaitą, aptarė sutaupytų lėšų panaudojimo strategiją ir priežiūros grupės narius supažindino su projekto vykdymo 2016 metais tiesioginių išlaidų biudžetu. Susirinkusiesiems taip pat pristatyta projekto vykdymo 2013–2016 metų biudžeto suvestinė, bendrasis projekto biudžetas ir finansavimo šaltiniai.

Posėdyje dalyvavę projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo priežiūros grupės nariai vienbalsiai patvirtino projekto „Bibliotekos pažangai 2“ 2015 metų veiklos ir biudžeto įvykdymo ataskaitas, buvo pritarta 2016 metų projekto veiklos planui ir biudžetui. Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ veiklos bus įgyvendinamos iki šių metų lapkričio 30 d.

Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ įgyvendinimo priežiūros grupės posėdžiui pirmininkavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Dalyvavo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ priežiūros grupės nariai: Laimis Mikelevičius, LR kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyriausiasis specialistas; Raimundas Malaiška, Vidaus reikalų ministerijos Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotojas; Rytis Kalinauskas, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas; Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas; Renaldas Gudauskas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius (toliau – LNB); Genovaitė Šablauskienė, LNB generalinio direktoriaus pavaduotoja ekonomikai ir finansams; Algirdas Tamulevičius, LNB Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vyr. specialistas; Danguolė Abazoriuvienė, Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė; Edmundas Kazakevičius, Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Informacinės visuomenės skyriaus vedėjas.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vykdytojai: Eugenijus Stratilatovas, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ vadovas; Stanislavas Zablockis, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ finansų vadovas; Irma Vičytė, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ mokymų ir renginių koordinatorė.