Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. gegužės 13 d.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka tapo asocijuotąja EBLIDA nare

2016 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka tapo Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos asociacijų biuro (angl. European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) asocijuotąja nare. EBLIDA veikia įvairiausiose mokslo, kultūros ir švietimo srityse: nuo autorių teisių reguliavimo iki atviros prieigos prie žinių ir informacijos suteikimo. Informacijos laisvė, atvirumas, inovacijos, kūrybiškumas ir pagarba žmogaus teisėms – tai pagrindinės organizacijos vertybės. EBLIDA vizija – stipri Europos bibliotekų ir informacijos centrų bendruomenė, kurianti tvarią ir gerai informuotą Europos pilietinę visuomenę.

Organizacija, įkurta 1992 metais, atstovauja daugiau kaip 100 Europos Sąjungos ir kitų Europos šalių bibliotekų, informacijos bei dokumentacijos asociacijų tinklui. 2016 metais EBLIDA tikslus ir uždavinius įgyvendina orientuodamasi į šias veiklas: informacijos teisė, kultūra ir informacinė visuomenė, e. knygos.

Nacionalinės bibliotekos narystė EBLIDA organizacijoje suteiks galimybių geriau atstovauti Lietuvos bibliotekų tinklui Europoje ir tapti stipria, modernia institucija, padedančia siekti šalies ekonominės, socialinės ir kultūrinės pažangos bei visuomenės gerovės.

Daugiau apie organizaciją ›