Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2016 m. gegužės 18 d.

Pasirodė leidinio „Šiandien aktualu“ Nr. 54

Pasirodė naujas leidinio „Šiandien aktualu“ numeris (2016 m. pirmasis pusmetis, Nr. 54 sudarytoja Rimalda Kvietkauskienė, spec. redaktorius Vytautas Gudaitis).

Leidinys „Šiandien aktualu“ – tęstinis straipsnių rinkinys, skirtas bibliotekų darbuotojams. Jo paskirtis – bibliotekų darbuotojų profesionalumo ugdymas: bibliotekininkystės aktualijų, Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų patirties sklaida; pagalba organizuojant profesinės kvalifikacijos tobulinimą, sprendžiant praktines bibliotekų veiklos problemas; bibliotekų darbuotojų konsultavimas, informavimas apie profesinės spaudos aktualijas ir pan.

Šio numerio turinys:

DOKUMENTAI, VEIKLOS GAIRĖS

 • Naujas standartas ISO 16439: 2014 Informacija ir dokumentavimas. Bibliotekų poveikio vertinimo metodai ir procedūros
 • R. Kvietkauskienė. Elektroninių dokumentų privalomojo egzemplioriaus pateikimo problemos. Pasaulio šalių patirtis
 • D. Sipavičiūtė,D. Gedminienė. Serialinių leidinių katalogavimo ypatumai 
 • R. Skačkauskienė. Naujos UDK lentelės 2 klasė: Religija. Teologija

BIBLIOTEKŲ TYRIMAI

 • E. Skuodytė. Moksliniai tyrimai bibliotekose. Probleminiai aspektai (pabaiga)
 • G. Ivaškevičienė. Tyrimo Kraštotyros informacija ir sklaida apžvalga
 • P. Biveinis.Skaitymo moksliniai tyrimai Lietuvoje 1990–2014 metais (pradžia)

IŠ BIBLIOTEKŲ ISTORIJOS

 • V. Gudaitis. Pamirštas Lietuvos viešųjų bibliotekų įstatymo projektas

IŠ BIBLIOTEKŲ DARBO PATIRTIES

 • A. Šiaulienė. Knygų pristatymo konkurso įžvalgos

KONSULTACIJOS

 • A. Balaševičiūtė. Barbaras už vartų, arba  Saugos laukai Reikšmių ir žodžių karalystėje.
 • Kultūros paveldas. Samprata, istorija, teisės pagrindai, vertybės, paveldo apsauga

NUOMONĖS. DISKUSIJOS

R. Kvietkauskienė. Keisti ženklai

Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į bibliotekos Leidybos skyrių (K. Sirvydo g. 4, LT-01101 Vilnius), tel. (8 5) 263 9111.