Pasirodė leidinio „Šiandien aktualu“ Nr. 54

Pasirodė naujas leidinio „Šiandien aktualu“ numeris (2016 m. pirmasis pusmetis, Nr. 54 sudarytoja Rimalda Kvietkauskienė, spec. redaktorius Vytautas Gudaitis).

Leidinys „Šiandien aktualu“ – tęstinis straipsnių rinkinys, skirtas bibliotekų darbuotojams. Jo paskirtis – bibliotekų darbuotojų profesionalumo ugdymas: bibliotekininkystės aktualijų, Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų patirties sklaida; pagalba organizuojant profesinės kvalifikacijos tobulinimą, sprendžiant praktines bibliotekų veiklos problemas; bibliotekų darbuotojų konsultavimas, informavimas apie profesinės spaudos aktualijas ir pan.

Šio numerio turinys:

DOKUMENTAI, VEIKLOS GAIRĖS

 • Naujas standartas ISO 16439: 2014 Informacija ir dokumentavimas. Bibliotekų poveikio vertinimo metodai ir procedūros
 • R. Kvietkauskienė. Elektroninių dokumentų privalomojo egzemplioriaus pateikimo problemos. Pasaulio šalių patirtis
 • D. Sipavičiūtė,D. Gedminienė. Serialinių leidinių katalogavimo ypatumai 
 • R. Skačkauskienė. Naujos UDK lentelės 2 klasė: Religija. Teologija

BIBLIOTEKŲ TYRIMAI

 • E. Skuodytė. Moksliniai tyrimai bibliotekose. Probleminiai aspektai (pabaiga)
 • G. Ivaškevičienė. Tyrimo Kraštotyros informacija ir sklaida apžvalga
 • P. Biveinis.Skaitymo moksliniai tyrimai Lietuvoje 1990–2014 metais (pradžia)

IŠ BIBLIOTEKŲ ISTORIJOS

 • V. Gudaitis. Pamirštas Lietuvos viešųjų bibliotekų įstatymo projektas

IŠ BIBLIOTEKŲ DARBO PATIRTIES

 • A. Šiaulienė. Knygų pristatymo konkurso įžvalgos

KONSULTACIJOS

 • A. Balaševičiūtė. Barbaras už vartų, arba  Saugos laukai Reikšmių ir žodžių karalystėje.
 • Kultūros paveldas. Samprata, istorija, teisės pagrindai, vertybės, paveldo apsauga

NUOMONĖS. DISKUSIJOS

R. Kvietkauskienė. Keisti ženklai

Dėl leidinio įsigijimo kreiptis į bibliotekos Leidybos skyrių (K. Sirvydo g. 4, LT-01101 Vilnius), tel. (8 5) 263 9111.

Liepa
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Parodos

2019 m. liepos 3 d. – liepos 31 d.
Algimanto Kezio fotografijų paroda „Išeivių portretai“
2019 m. birželio 27 d. – liepos 28 d.
Antano Sutkaus paroda „Vilniaus (re)kolekcija“
2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. liepos 8 d. – rugpjūčio 4 d.
Lietuvos mokinių fotografijų paroda
2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.
Paroda „Atrask ir išgirsk Stanislovą Moniušką“
2019 m. sausio 7 d. – rugpjūčio 7 d.
Pasaulio lietuvių bendruomenės leidinyje paskelbtos „Lietuvių chartijos“ paroda
2019 m. gegužės 10 d. – liepos 21 d.
Restauruotų dokumentų paroda „Pro captu lectoris“