Telefonas Klaustukas Sitemap
2016 m. gegužės 19 d.

Kontrolinio sąrašo „Knygos lietuvių kalba, 1918–1940“ antrojo tomo „Smulkūs spaudiniai“ papildymai

Pasirodė naujas leidinys – kontrolinio sąrašo „Knygos lietuvių kalba, 1918–1940“ antrojo tomo „Smulkūs spaudiniai“ papildymai (skaityti PDF ›).

Šį kontrolinį sąrašą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pradėjo leisti 1997 metais. Pirmojo tomo – „Knygos“ 1997–2002 m. išleisti septyni sąsiuviniai. Juose užregistruoti Lietuvoje ir už jos ribų išspausdinti, ne mažiau nei 5 puslapius turintys 22 772 spaudiniai. 2003 m. pasirodė pirmojo tomo jungtinis pagalbinių rodyklių sąsiuvinis, apimantis asmenvardžių, antraščių ir chronologinę rodykles. Antrojo tomo – „Smulkūs spaudiniai“ 2005–2013 m. išleisti keturi sąsiuviniai. Juose užregistruoti 14 352 spaudiniai.

Per dešimties metų laikotarpį nuo pirmojo sąsiuvinio pasirodymo, bendradarbiaujant su šalies bibliotekomis, archyvais, muziejais ir kolekcininkais, buvo gauta žinių apie į kontrolinį sąrašą neįtrauktus leidinius, kurių pagrindu parengti šie papildymai. Juose pateikiama Lietuvoje ir už jos ribų (JAV, Lotynų Amerikos šalyse, Latvijoje, Rusijoje, Vokietijoje, t. y. lietuviškoje Rytų Prūsijos dalyje – Mažojoje Lietuvoje, ir kitur) išspausdintų (neatsižvelgiant į spausdinimo priemones) smulkiųjų spaudinių (iki 4 puslapių) 6 116 bibliografinių įrašų.

Siekiant kuo išsamiau atspindėti 1918–1940 m. spaudą ir atskleisti to laikotarpio politinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą, į kontrolinio sąrašo papildymus įtraukti atsišaukimai, skelbimai, informaciniai ir reklaminiai lapeliai, spektaklių bei įvairių renginių programos, kvietimai ir kiti leidiniai.

Kontrolinio sąrašo antrojo tomo papildymai išleisti elektroniniu formatu ir pateikiami Nacionalinės bibliotekos internetinės svetainės poskyryje „Valstybinės ir nacionalinės bibliografijos leidiniai“. Interaktyviame PDF dokumente paiešką galima atlikti naudojantis pagalbinių asmenvardžių ir antraščių rodyklių sąsajomis su bibliografiniais įrašais.

Bibliografinė informacija apie 1918–1940 m. lietuvių kalba išleistus spaudinius taip pat pateikiama Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB) adresu http://nbdb.libis.lt/.


Naujieną parengė Informacijos mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyriaus vyriausioji bibliografė Ringailė Bagušytė